Bingöl Üniversitesi 9 Güvenlik Görevlisi Alacak – Kamu İlanları

Bingöl Üniversitesi 9 Güvenlik Görevlisi Alacak – Kamu İlanları

İŞKUR Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Bingöl Üniversitesi 9 Güvenlik Görevlisi Alacak – Kamu İlanları hakkında bilgiler vereceğiz.

Bingöl Üniversitesi 9 Güvenlik Görevlisi Alacak – Kamu İlanları

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  kapsamında  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  aracılığı  ile aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar başvurularını, 08/02/2021-12/02/2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr, esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e- Devlet üzerinden online olarak başvuru yapabilecektir.

Sürekli işçi alım ilanına dair tüm ilan ve duyurular Üniversitemiz web sayfasından http://www.bingol.edu.tr/tr yapılacaktır. Yapılacak tüm duyurular
tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1.  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,

3. 18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

8. Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

9.  Alınacak  işçilerin  deneme  süresi  2  (iki)  ay  olup,  deneme  süresi  içinde  başarısız  olanların  iş  akdi  bildirim  süreleri  beklenmeksizin  tazminatsız feshedilecektir,

10. Öncelikli sayılan adayların anılan yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

11. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekir.

12. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

NOT:  İlanımızın  detaylı  ve  tam  haline  http://www.bingol.edu.tr/tr,  https://www.iskur.gov.tr/  ve  https://ailevecalisma.gov.tr/  web  adreslerinde ulaşılabilmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.