ASKERİ ALIMLAR – Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları https://polisaskeradaylari.com Aradığın Her Şey Burada Fri, 17 Jan 2020 20:31:56 +0000 tr hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.4 https://polisaskeradaylari.com/wp-content/uploads/2017/11/cropped-512-150x150.png ASKERİ ALIMLAR – Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları https://polisaskeradaylari.com 32 32 2020 Yılı Jandarma Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. Başvuru Kılavuzu Tıkla https://polisaskeradaylari.com/2020-yili-jandarma-kadin-erkek-subay-alimi-ilani-yayimlandi-basvuru-kilavuzu-tikla/ https://polisaskeradaylari.com/2020-yili-jandarma-kadin-erkek-subay-alimi-ilani-yayimlandi-basvuru-kilavuzu-tikla/#respond Wed, 15 Jan 2020 11:32:20 +0000 https://polisaskeradaylari.com/?p=17676 Jandarma Adayları bu yazımızda sizlere 2020 Yılı Jandarma Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. hakkında bilgiler vereceğiz. 2020 Yılı Jandarma Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek/kadın sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 16-31 Ocak 2020 tarihleri arasında internet […]

The post 2020 Yılı Jandarma Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. Başvuru Kılavuzu Tıkla appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
Jandarma Adayları bu yazımızda sizlere 2020 Yılı Jandarma Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. hakkında bilgiler vereceğiz.

2020 Yılı Jandarma Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek/kadın sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 16-31 Ocak 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay temini yapılacaktır.

NOT-1: “HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU ADAYLARDAN SEÇME SINAVLARINDA BAŞARILI OLANLAR, J.GN.K.LIĞININ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YAPILACAK PLANLAMALARA GÖRE, HUKUK VE DİSİPLİN İŞLEMLERİYLE İLGİLİ BİRİMLERDE İSTİHDAM EDİLECEKTİR”

NOT-2: Şehit ve malul eş ve çocukları için belirlenen asıl ile yedek kontenjanların doldurulamaması durumunda, eksik kalan asıl veya yedek kontenjan; branşına ve cinsiyetine göre normal aday kontenjanına aktarılacaktır.

NOT-3: Jandarma haricindeki branşların asıl veya yedek kontenjanının doldurulamaması durumunda; eksik kalan asıl veya yedek kontenjanlar cinsiyetine göre Jandarma branşına aktarılacaktır.

NOT-4: Kadın jandarma branşının asıl veya yedek kontenjanının doldurulamaması durumunda; eksik kalan asıl veya yedek kontenjan erkek jandarma branşına aktarılacaktır.

NOT-5: Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini sisteme yüklemek sureti ile başvuru yapabilir. Adaylar denklik/eşdeğerlilik belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.

NOT-6: Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet belgesini ibraz edecekleri geçici kayıt tarihi 04 Ağustos 2020’dir.

Başvuru Şartları:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

(5) 2018-2019 yılında yapılan KPSS sınavında; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2018 ya da 2019 yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80’ini almış olmak,

01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),

(c) Muvazzaf Tabip ve Diş Tabibi Subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” raporu almak,

(9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile
neticelenmemiş olmak,

(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(14) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM’de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM’e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

(15) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

(16) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(17) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

(18) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

(19) Hamile olmamak

(20) Geçici Kayıt kabul tarihinde (04 Ağustos 2020) askerlikle ilişkisi bulunmamak,

NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayın

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Parkuru – Video

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Nasıl Gidilir?

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması

The post 2020 Yılı Jandarma Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. Başvuru Kılavuzu Tıkla appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
https://polisaskeradaylari.com/2020-yili-jandarma-kadin-erkek-subay-alimi-ilani-yayimlandi-basvuru-kilavuzu-tikla/feed/ 0
2020 Yılı Sahil Güvenlik Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. Başvuru Kılavuzu https://polisaskeradaylari.com/2020-yili-sahil-guvenlik-kadin-erkek-subay-alimi-ilani-yayimlandi-basvuru-kilavuzu/ https://polisaskeradaylari.com/2020-yili-sahil-guvenlik-kadin-erkek-subay-alimi-ilani-yayimlandi-basvuru-kilavuzu/#respond Wed, 15 Jan 2020 09:38:35 +0000 https://polisaskeradaylari.com/?p=17681 Jandarma Sahil Güvenlik Adayları bu yazımızda sizlere 2020 Yılı Sahil Güvenlik Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. Başvuru Kılavuzu hakkında bilgiler vereceğiz. 2020 Yılı Sahil Güvenlik Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. Başvuru Kılavuzu Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen […]

The post 2020 Yılı Sahil Güvenlik Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. Başvuru Kılavuzu appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
Jandarma Sahil Güvenlik Adayları bu yazımızda sizlere 2020 Yılı Sahil Güvenlik Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. Başvuru Kılavuzu hakkında bilgiler vereceğiz.

2020 Yılı Sahil Güvenlik Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. Başvuru Kılavuzu

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay temini yapılacaktır.

NOT-1: Yukarıda belirtilen kontenjanların; Sahil Güvenlik (Güverte) (erkek/kadın) için (1 asıl), Sahil Güvenlik (Makine) (erkek/kadın) için (1 asıl), Sahil Güvenlik İkmal/Mühendis (erkek/kadın) için (1 asıl), Sahil Güvenlik (Pilot) (erkek/kadın) için (1 asıl) kontenjan Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları kontenjanı olarak uygulanacaktır. Şehit ve malul eş ve çocukları için belirlenen kontenjanların doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan; branşına ve cinsiyetine göre normal aday kontenjanına aktarılacaktır.

NOT-2: Sahil Güvenlik Mühendis ve İkmal branşları için erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı belirlenmemiştir. Adayların değerlendirilmeleri cinsiyete bakılmaksızın tüm kontenjan üzerinden yapılacaktır.

NOT-3: Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için lisans programlarına göre belirlenen asil veya yedek kontenjanların tamamlanamaması durumunda eksik kalan asıl veya yedek kontenjan; öncelikle pilotaj-Uçak Bakım branşına, buna rağmen kontenjanın doldurulamaması durumunda ise diğer Sahil Güvenlik Pilot branşları arasında YDS/İNG. Puanı en yüksek adaydan başlanarak kontenjan aktarılabilecektir.

NOT-4: Sahil Güvenlik (İkmal) branşı için lisans programlarına göre belirlenen asil veya yedek kontenjanların doldurulamaması durumunda eksik kalan asıl veya yedek kontenjan; sırasıyla
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)/Çeviribilim (İngilizce), Uluslararası İlişkiler ve Lojistik/Lojistik Yönetimi/Maliye lisans program kontenjanlarına aktarılabilecektir.

NOT-5: Erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı belirlenen branşlar için; erkek veya kadın aday asıl veya yedek kontenjanlarının doldurulamaması durumunda; eksik kalan asıl veya yedek
kontenjanlar diğerine aktarılabilecektir.

NOT-6: Sahil Güvenlik Mühendis, ikmal ve Pilot branşları için belirlenen kontenjanların doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjanlar Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşına aktarılabilecektir.

NOT-7: Sahil Güvenlik (Güverte) veya Sahil Güvenlik (Makine) branşları için belirlenen asıl veya yedek kontenjanın doldurulamaması durumunda, eksik kalan asıl veya yedek kontenjan
diğerine aktarılabilecektir.

NOT-8: Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için belirlenen toplam kontenjanın doldurulamaması durumunda eksik kalan kontenjan Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği branş kontenjanına aktarılabilecektir.

NOT-9: Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için CASA Pilot Subay Temel Kursu/Helikopter Pilot Subay Temel Kursunun herhangi bir aşamasında başarısız olan adaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülecek başka bir branşta istihdam edilecektir.

NOT-10: Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini sisteme yüklemek sureti ile başvuru yapabilir. Adaylar denklik/eşdeğerlilik belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.

NOT-11: Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet belgesini ibraz edecekleri geçici kayıt tarihi 04 Ağustos 2020’dir.

Başvuru Şartları 

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

(5) KPSS ve ALES puanı şartı aranan branşlar için; 2018-2019 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış olmak ve ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden en az 60 almış olmak, şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için bu puanın en az %80’ini almış olmak,

(6) YDS puanı şartı aranan pilot ve ikmal branşı için; 2018-2019 yılında yapılan YDS sınavlarından ikmal branşı için en az 85 ve pilot branşı için en az 50 puan almış olmak,

(7) 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden- adaylardan 27 yaşından büyük olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

(8) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(9) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay olur” kararlı sağlık raporu almak (Güverte, Makine ve Pilot için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay olur” raporu almak), bu rapora ilave olarak; Güverte ve Makine branşları için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık Raporunu almak, Sahil Güvenlik
(Pilot) branşı için ayrıca “Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” kararlı sağlık Raporunu almak,

(10) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm
giymemiş olmak,

(11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(12) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(13) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

(14) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(15) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM’de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM’e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından
başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

(16) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak
görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

(17) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(18) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

(19) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

(20) Hamile olmamak,

(21) Geçici kayıt kabul tarihinde (04 Ağustos 2020) askerlikle ilişkisi bulunmamak,

NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

BAŞVURU KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Nasıl Gidilir?

The post 2020 Yılı Sahil Güvenlik Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. Başvuru Kılavuzu appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
https://polisaskeradaylari.com/2020-yili-sahil-guvenlik-kadin-erkek-subay-alimi-ilani-yayimlandi-basvuru-kilavuzu/feed/ 0
JÖH Nasıl Olunur? Başvuru Şartları Neler? – Jandarma Özel Harekat https://polisaskeradaylari.com/joh-nasil-olunur-basvuru-sartlari-neler/ https://polisaskeradaylari.com/joh-nasil-olunur-basvuru-sartlari-neler/#comments Wed, 15 Jan 2020 07:32:08 +0000 http://polisaskeradaylari.com/?p=685 JÖH Adayları bu yazımızda sizlere JÖH Nasıl Olunur? Başvuru Şartları Neler? hakkında bilgiler vereceğiz. Jandarma Özel Harekat – JÖH nedir? JÖH Jandarma Özel Harekat birimleri unsurları tamamı özel olarak seçilen ve gönüllü olan askerlerden oluşturulan en seçkin askeri birimlerden biridir. Her türlü askeri operasyonlarda en ön saflarda olan bu özel birlikler TSK’nın en gözde birlikleri arasındadır. […]

The post JÖH Nasıl Olunur? Başvuru Şartları Neler? – Jandarma Özel Harekat appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
JÖH Adayları bu yazımızda sizlere JÖH Nasıl Olunur? Başvuru Şartları Neler? hakkında bilgiler vereceğiz.

Jandarma Özel Harekat – JÖH nedir?

JÖH Jandarma Özel Harekat birimleri unsurları tamamı özel olarak seçilen ve gönüllü olan askerlerden oluşturulan en seçkin askeri birimlerden biridir. Her türlü askeri operasyonlarda en ön saflarda olan bu özel birlikler TSK’nın en gözde birlikleri arasındadır. Terörle mücadelede oldukça başarılı olan bu özel birimler yıllardır terörle mücadelede en ön safta yer alarak her türlü mücadelede büyük bir role sahiptirler. Meskun mahal operasyonları ile etkinliğini kanıtlayan bu seçkin birliklerin önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır.

Jandarma Özel Harekat JÖH Hangi Unsurlardan Oluşur?

Jandarma Özel Harekat (JÖH) birimleri seçkin askerlerden oluşmaktadır. JÖH birimlerinin çoğunluğunu subay, astsubay ve uzman erbaşlar gibi rütbeli askerler oluşturur.

Jandarma Özel Harekat ( JÖH ) Nasıl Olunur?

Öncelikle Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Özel Harekat bünyesinde personel ihtiyacı olduğuna dair bir ilan yayınlar. Yayınlanan ilanda başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi önemli bilgiler yer alır. Belirlenen tarihlerde adayların mülakata gitmesi gerekmektedir.

Jandarma Özel Harekat olabilmek, bu birimlerde görevli olabilmek isteyen adayların ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde personel olması gerekmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı personelleri, subay, astsubay, uzman jandarma, çavuş, sözleşmeli uzman çavuş gibi görev yapmakta olan personellerdir. Jandarma Özel Harekat birimleri özel olarak seçilmek ile birlikte gönüllülük esası ile seçilmektedir. Askerlik süresinin bitimine en az 6 ay – 180 günlük bir süre kaldığında Jandarma Özel Harekat birimlerinde görev yapmak istediğinize dair bir başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Adayın başvuru şartlarını ve istenilen şartları sağlaması durumunda hakkınızda yapılan değerlendirme ile Jandarma Özel Harekat birimlerinde görev yapmak için uygun olup olmadığınız hakkında karar verilmektedir.

Jandarma Özel Harekat JÖH Başvuru Şartları İstenen Aranan Şartlar

NOT: Bu şartlar 2016 yılında yer alan ilana aittir. Şu an alım olmadığından önceki alım şartlarını fikir edinmek amacıyla yayınlıyoruz. 

1-) Öncelikle JÖH olmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması gerekmektedir.

2-) Adayların en az lise mezunu veya lise dengi okul mezunu olması gerekmektedir veya yurt dışında bulunan dengi bir okuldan mezun olması gerekmektedir.

3-) Adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması veya JÖH başvurusu yaptığı tarihte askerliğini yapıyor olması gerekmektedir.

4-) Adayların 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile 25 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. ( 1 Ocak 1991 tarihinde ve daha sonra doğan adaylar)

5-) Adayların yaptığı başvuru müracaatının yapıldığı ilk gün itibari ile terhisinin üzerinden 3 yıldan daha fazla bir sürenin geçmememiş olması gerekmektedir. ( 5 Eylül 2013 tarihinde ve daha sonrasında terhis olanlar)

6-)Bütün sınavları başarı ile geçen adayların Sağlık Yeteneği Yönetmeliği uyarınca sevk edildikleri hastanelerden komando uzman erbaş olur veya uzman erbaş olur izinli sağlık raporu almaları gerekmektedir.

7-) Adayların en az 164 santimetre boyunda olması gerekmektedir. Adayların kılavuzda belirtilen boy ve kilo oranları tablosunda belirtilmiş olan değerler içerisinde bulunmaları gerekmektedir. Adayların boy uzunluğu çıplak ayaklı olarak ölçülmektedir. Adayların ağırlıkları/kiloları ise spor şortu veya eşofman ile ölçülmektedir.

😎 Adayların daha önce TSK bünyesinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş veya askeri öğrencilik ile ilişiğinin kesilmemiş olması gerekmektedir.

9-) Adayların vücut yapıları düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olması gerekmektedir.( Adayların, göğüs kafesi, omurgada şekil bozukluğu bulunmaması, işitme ve görmede hiçbir kusuru bulunmaması, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmaması, renk körü ve düz taban olmaması, vücudunun hiçbir yerinde yara, dövme, yanık ve ameliyat izi bulunmaması gerekmektedir. Adayların Türkçe’yi kusursuz konuşması, dilinde pelteklik olmaması,tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü/engeli bulunmaması gerekmektedir.)

10-) Adayların güvenlik soruşturmaları olumlu olarak sonuçlanması gerekmektedir.

11-) Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir ve üste fiilen taaruz, fesat ve isyan suçları ile 22.05.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunun 148. maddesinde belirtilen suçlardan hükümlü bulunmaması gerekmektedir.

12-) Adayların taksirli suçlar haric olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş e adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmaması gerekmektedir.

13-) Adayların tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsememiş ve bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması gerekmektedir.

14-) Adayların Türk Silahlı Kuvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış tutum ve davranışları ile yas dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olması gerekmektedir.

15-) Adayların, Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için 1 Ocak 2017 tarihine kadar terhis olabilecek durumda olmak ve Birlik Komutanlıkları tarafından düzenlenen Nitelik Belgesi almış olması gerekmektedir.

16-) Adayların ,1 Ocak 2017 tarihinde silah altında bulunmaması gerekmektedir.

The post JÖH Nasıl Olunur? Başvuru Şartları Neler? – Jandarma Özel Harekat appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
https://polisaskeradaylari.com/joh-nasil-olunur-basvuru-sartlari-neler/feed/ 125
Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur https://polisaskeradaylari.com/sahil-guvenlik-muvazzaf-sozlesmeli-subay-sinav-asamalari-mulakat-parkur/ https://polisaskeradaylari.com/sahil-guvenlik-muvazzaf-sozlesmeli-subay-sinav-asamalari-mulakat-parkur/#respond Tue, 14 Jan 2020 12:43:49 +0000 https://polisaskeradaylari.com/?p=17726 Jandarma ve Sahil Güvenlik Adayları bu yazımızda sizlere 2020 Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur hakkında bilgiler vereceğiz. Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur Sınav, adaylar için fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülâkat sınavı olmak üzere üç aşamalı yapılacaktır. Sınav aşamalarından önce kayıt kabul ve […]

The post Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
Jandarma ve Sahil Güvenlik Adayları bu yazımızda sizlere 2020 Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur hakkında bilgiler vereceğiz.

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur

Sınav, adaylar için fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülâkat sınavı olmak üzere üç aşamalı yapılacaktır. Sınav aşamalarından önce kayıt kabul ve belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

a. Fiziki Kontrol :

(1) Adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

(2) Fiziki Kontrol, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır.

Ayrıca TABLO-1’de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(3) Fiziki Kontrol Komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(4) Hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler.

b. Fiziki Yeterlilik Sınavı :

(1) Fiziki Kontrol Komisyonları tarafından “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere TABLO-3’de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

c. Mülâkat Sınavı :

(1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Değerlendirmede adayın;

(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

(b) Kendisinden istenileni kavrama,

(c) Özgüveni,

(ç) İfade etme yeteneği,

(d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi için yüz (100) puan üzerinden en az altmış (60) puan alması gerekir.

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Nasıl Gidilir?

The post Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
https://polisaskeradaylari.com/sahil-guvenlik-muvazzaf-sozlesmeli-subay-sinav-asamalari-mulakat-parkur/feed/ 0
Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Parkuru – Video https://polisaskeradaylari.com/sahil-guvenlik-muvazzaf-sozlesmeli-subay-fiziki-yeterlilik-parkuru-video/ https://polisaskeradaylari.com/sahil-guvenlik-muvazzaf-sozlesmeli-subay-fiziki-yeterlilik-parkuru-video/#respond Thu, 09 Jan 2020 12:48:09 +0000 https://polisaskeradaylari.com/?p=17734 Jandarma ve Sahil Güvenlik Adayları, Jandarma – Sahil Güvenlik Akademisi kendi sitesinden yaptığı duyuru ile Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Parkuru – Video Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Parkuru – Video 2020 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarına alınan muvazzaf/sözleşmeli erkek […]

The post Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Parkuru – Video appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
Jandarma ve Sahil Güvenlik Adayları, Jandarma – Sahil Güvenlik Akademisi kendi sitesinden yaptığı duyuru ile Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Parkuru – Video

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Parkuru – Video

2020 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarına alınan muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay alımlarında geçerli olan  Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu sizlere biraz açıklamak istedik.

Fiziki Yeterlilik Parkuru 

(1) Fiziki Kontrol Komisyonları tarafından “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere TABLO-3‟de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır.

Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Nasıl Gidilir?

The post Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Parkuru – Video appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
https://polisaskeradaylari.com/sahil-guvenlik-muvazzaf-sozlesmeli-subay-fiziki-yeterlilik-parkuru-video/feed/ 0
Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu https://polisaskeradaylari.com/jandarma-muvazzaf-sozlesmeli-subay-fiziki-yeterlilik-sartlari-boy-kilo-tablosu/ https://polisaskeradaylari.com/jandarma-muvazzaf-sozlesmeli-subay-fiziki-yeterlilik-sartlari-boy-kilo-tablosu/#comments Wed, 08 Jan 2020 12:00:38 +0000 https://polisaskeradaylari.com/?p=1653 Jandarma Adayları, Jandarma Genel Komutanlığı kendi sitesinden yaptığı duyuru ile Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu 2020 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarına alınan muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay alımlarında geçerli olan  Fiziki […]

The post Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
Jandarma Adayları, Jandarma Genel Komutanlığı kendi sitesinden yaptığı duyuru ile Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu

2020 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarına alınan muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay alımlarında geçerli olan  Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu sizlere biraz açıklamak istedik.

Boy – Kilo  – Puanlama 

b. VKİ notlandırma esasları:

Ölçüm sonucunda;

1. TABLO-1‟deki VKİ Puanlama Tablosu esaslarına göre her bir adaya 100 tam not üzerinden not verilir.

2. VKİ < 17, VKİ ≥ 27,5 değerlerine sahip adaylar değerlendirmeye alınmaz ve haklarında “Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilir.

c. Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olanlar hakkında “Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz”. kararı verilir.

ç. Pilot adaylarının boy aralıklarının en az 164 cm., en fazla 190 cm. olması gereklidir.

 

FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU 

(1) Fiziki Kontrol Komisyonları tarafından “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere TABLO-3‟de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır.

Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Parkuru – Video

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Nasıl Gidilir?

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması

The post Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
https://polisaskeradaylari.com/jandarma-muvazzaf-sozlesmeli-subay-fiziki-yeterlilik-sartlari-boy-kilo-tablosu/feed/ 3
Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu https://polisaskeradaylari.com/sahil-guvenlik-muvazzaf-sozlesmeli-subay-fiziki-yeterlilik-sartlari-boy-kilo-tablosu/ https://polisaskeradaylari.com/sahil-guvenlik-muvazzaf-sozlesmeli-subay-fiziki-yeterlilik-sartlari-boy-kilo-tablosu/#comments Mon, 06 Jan 2020 08:25:00 +0000 https://polisaskeradaylari.com/?p=1657 Jandarma ve Sahil Güvenlik Adayları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kendi sitesinden yaptığı duyuru ile Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu 2020 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarına alınan muvazzaf/sözleşmeli erkek […]

The post Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
Jandarma ve Sahil Güvenlik Adayları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kendi sitesinden yaptığı duyuru ile Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu

2020 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarına alınan muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay alımlarında geçerli olan  Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu sizlere biraz açıklamak istedik.

Boy – Kilo  – Puanlama 

b. VKİ notlandırma esasları:

Ölçüm sonucunda;

1. TABLO-1‟deki VKİ Puanlama Tablosu esaslarına göre her bir adaya 100 tam not üzerinden not verilir.

2. VKİ < 17, VKİ ≥ 27,5 değerlerine sahip adaylar değerlendirmeye alınmaz ve haklarında “Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilir.

c. Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olanlar hakkında “Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz”. kararı verilir.

ç. Pilot adaylarının boy aralıklarının en az 164 cm., en fazla 190 cm. olması gereklidir.

 

FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU 

(1) Fiziki Kontrol Komisyonları tarafından “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere TABLO-3‟de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır.

Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Nasıl Gidilir?

The post Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
https://polisaskeradaylari.com/sahil-guvenlik-muvazzaf-sozlesmeli-subay-fiziki-yeterlilik-sartlari-boy-kilo-tablosu/feed/ 2
Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması https://polisaskeradaylari.com/jandarma-muvazzaf-sozlesmeli-subay-sinav-ucretinin-yatirilmasi/ https://polisaskeradaylari.com/jandarma-muvazzaf-sozlesmeli-subay-sinav-ucretinin-yatirilmasi/#respond Sun, 05 Jan 2020 15:19:19 +0000 https://polisaskeradaylari.com/?p=17706 Jandarma Adayları bu yazımızda sizlere 2020 Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması hakkında bilgiler vereceğiz. Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak; (1) Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.), […]

The post Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
Jandarma Adayları bu yazımızda sizlere 2020 Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması hakkında bilgiler vereceğiz.

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması

a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

(1) Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

(3) Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;

(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

NOT: Şehit ve malul Eş ve Çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) sınav ücreti yatırmayacak, başvuru sırasında bu belgesini sisteme yükleyecektir.

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Parkuru – Video

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Nasıl Gidilir?

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları

 

The post Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
https://polisaskeradaylari.com/jandarma-muvazzaf-sozlesmeli-subay-sinav-ucretinin-yatirilmasi/feed/ 0
Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur https://polisaskeradaylari.com/jandarma-muvazzaf-sozlesmeli-subay-sinav-asamalari-mulakat-parkur/ https://polisaskeradaylari.com/jandarma-muvazzaf-sozlesmeli-subay-sinav-asamalari-mulakat-parkur/#respond Sun, 05 Jan 2020 15:06:56 +0000 https://polisaskeradaylari.com/?p=17701 Jandarma Adayları bu yazımızda sizlere 2020 Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur hakkında bilgiler vereceğiz. Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları Sınav, adaylar için fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülâkat sınavı olmak üzere üç aşamalı yapılacaktır. Sınav aşamalarından önce kayıt kabul ve belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan […]

The post Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
Jandarma Adayları bu yazımızda sizlere 2020 Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur hakkında bilgiler vereceğiz.

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları

Sınav, adaylar için fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülâkat sınavı olmak üzere üç aşamalı yapılacaktır. Sınav aşamalarından önce kayıt kabul ve belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

a. Fiziki Kontrol :

(1) Adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

(2) Fiziki Kontrol, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır.

Ayrıca TABLO-1’de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(3) Fiziki Kontrol Komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(4) Hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler.

b. Fiziki Yeterlilik Sınavı :

(1) Fiziki Kontrol Komisyonları tarafından “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere TABLO-3’de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

c. Mülâkat Sınavı :

(1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Değerlendirmede adayın;

(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

(b) Kendisinden istenileni kavrama,

(c) Özgüveni,

(ç) İfade etme yeteneği,

(d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi için yüz (100) puan üzerinden en az altmış (60) puan alması gerekir.

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Parkuru – Video

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Nasıl Gidilir?

Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması

The post Jandarma Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
https://polisaskeradaylari.com/jandarma-muvazzaf-sozlesmeli-subay-sinav-asamalari-mulakat-parkur/feed/ 0
Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması https://polisaskeradaylari.com/sahil-guvenlik-muvazzaf-sozlesmeli-subay-sinav-ucretinin-yatirilmasi/ https://polisaskeradaylari.com/sahil-guvenlik-muvazzaf-sozlesmeli-subay-sinav-ucretinin-yatirilmasi/#respond Sun, 05 Jan 2020 12:36:23 +0000 https://polisaskeradaylari.com/?p=17720 Jandarma ve Sahil Güvenlik Adayları bu yazımızda sizlere 2020 Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması hakkında bilgiler vereceğiz. Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak; (1) Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru […]

The post Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
Jandarma ve Sahil Güvenlik Adayları bu yazımızda sizlere 2020 Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması hakkında bilgiler vereceğiz.

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması

a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

(1) Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

(3) Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;

(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

NOT: Şehit ve malul Eş ve Çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) sınav ücreti yatırmayacak, başvuru sırasında bu belgesini sisteme yükleyecektir.

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Nasıl Gidilir?

The post Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması appeared first on Polis-Bekçi-Asker-MSÜ Adayları.

]]>
https://polisaskeradaylari.com/sahil-guvenlik-muvazzaf-sozlesmeli-subay-sinav-ucretinin-yatirilmasi/feed/ 0