Şeker Fabrikaları 1500 Personel Alımı Yapacak – Başvurular Başladı.

Şeker Fabrikaları 1500 Personel Alımı Yapacak – Başvurular Başladı.

Bu yazımda sizlere  Şeker Fabrikaları 1500 Personel Alımı Yapacak – Başvurular Başladı. hakkında bilgiler vereceğim.

Şeker Fabrikaları 1500 Personel Alımı Yapacak – Başvurular Başladı.

Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan personel alımı ilanına  meslek lisesi mezunu 1090, MYO mezunu 260 ve lisans mezunu 150 olmak üzere toplam 1500 alım yapılacak. Şeker Fabrikaları personel alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu şubelerinden veya Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılacak.

ALIM ŞARTLARINA AİT BÖLÜMLER – KILAVUZU İNDİR. 

Başvuru Tarihi

Şeker personel alımı başvuruları bugün başlamış olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 06 Ocak 2020 tarihine kadar, İŞKUR şubelerinden veya İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden online olarak başvuru kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikaları, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 1500 işçi (Meslek Lisesi, Lise ve Dengi, MYO/Ön Lisans, Mühendislik Fakültesi ve Lisans mezunu) alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Ön Lisans/MYO ve lisans düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla ve ulusal düzeyde, ortaöğretim mezunu işçi talepleri ise noter huzurunda ve il düzeyinde çekilecek kura ile belirlenir.

4- KPSS ile ilgili alımlar için en az 60 puan almış olmak.

5- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler ya da koşullu salıverilenlerin eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

6- Kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

7- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

9- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

10- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

11-Başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

13- Noter kurasıyla belirlenecek adaylar için il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

14-Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

15-Tehlikeli/ Çok Tehlikeli İşlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık kurulu raporu alabilecek durumda olmak.

16- Adaylar, göreve başladıktan sonra 3 (üç) ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacak olup 3 (üç) yıl nakil talebinde bulunamayacaklardır.

17-İşyeri ilgili Fabrika Müdürlüğü Merkezi olacaktır.

18- Kura sonucu ve KPSS puanı ile belirlenen asil adayların en geç 24.01.2020 Cuma günü akşamına kadar istenilen belgeleri (Kimlik, öğrenim belgesi, öğrenim belgesinin E-Devletten alınmış çıktısı, ehliyet ve askerlik durum belgesi) başvuruda bulundukları fabrika müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmekte olup evraklarında eksiklik olan veya uygun olmayan evrakla başvuran adaylar ile süresi içinde evraklarını teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Kura Çekimi

Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini, sayılarını ve fabrikaların açık adresleri ile kura tarihlerini gösteren tablo ilişiktedir.

Kura çekimi sonucu oluşan listede yer alan adaylar Kurumumuz (http://turkseker.gov.tr) internet sitesinde de ilan edilecek olup, duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca değişiklik olması halinde Kurumumuz (http://turkseker.gov.tr) internet adresinde gerekli duyuru yapılacaktır.

Sözlü sınav, sınav komisyonu tarafından fabrikanın bulunduğu adreste yapılacaktır.

ALIM ŞARTLARINA AİT BÖLÜMLER – KILAVUZU İNDİR. 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!