2018 PMYO Mülakat Soruları ve Cevapları - PMYO Adayları

Anasayfa / MÜLAKAT SORULARI / 2018 PMYO Mülakat Soruları ve Cevapları

2018 PMYO Mülakat Soruları ve Cevapları

2018 PMYO Mülakat Soruları ve Cevapları  Değerli PMYO adayları sizlere ön hazırlık olması ve mülakatlar başladığında da devamlı güncellenecek olan 2018 PMYO Mülakat Soruları ve Cevapları yazımızı paylaşıyorum. Polis Akademisi tarafından en son yapılan 22. Dönem POMEM olduğu için sizlere bu alımda çıkan soruları ve cevaplarını vereceğim.

PMYO alımları ve mülakatları başladığında artık devamlı 2018 PMYO Mülakat Soruları ve Cevapları ve mülakat anıları sizlerle olacaktır.

2018 PMYO Mülakat Soruları ve Cevapları

Tarafsızlık nedir ?
Tarafsız kalma , yansız kalma , herhangi bir durum karşısında görüş belirtmeme.
 
Karakter nedir ?
Bir topluluğun , bireyin ya da nesnenin kendine özgü özellikler bütünü .
 
Yabancı dilin önemi nedir ?
Yabancı dil önemlidir çünkü başka ulusların kültürlerini , tutumlarını tanıma fırsatı bulunur. Bir lisan bir insan denebilecek kadar önemlidir .
Trafik kuralları hakkında bilgi verin.
Dünyanın her yerinde insanların bir noktadan başka bir noktaya birbirlerine zarar vermeden gidebilmesi için konmuş kurallar bütünüdür.
İklim nedir ? Türkiye’nin iklimi hakkında bilgi verin.
İklim , bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık,nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır. Türkiye ılıman iklim kuşağının ekvatora yakın kısmındadır , akdeniz ikliminin yayılış sahasında kalır ve 4 mevsim yaşanır. Denizellik ve karasallığın etkili olduğu yerler vardır. Bazı noktalarda mikroklima görülür.
Kitap okur musunuz ? En son okuduğunuz kitap nedir ?
Evet okurum , en son okuduğum kitap “geleceği yönetmek”
 
Medyanın terör / terörizme desteği olabilir mi ?
Olur , medya organlarında sübnüminal mesaj verilebilir, üstü kapalı maddi destek verilebilir. Çağdaş demokrasilerde Yasama , Yürütme , Yargı’dan sonra medya gücü kuvvetler ayrılığı kapsamında tutulmaktadır.
 
Birinci dünya savaşının çıkma sebebi nedir ?
Genel nedenler
 1. Sanayi inklabından sonra sömürgecilik yarışı
 2. Ham madde ve Pazar arayışının uluslar arası düzeye çıkması
 3. Fransız ihtiliyle yayılan milliyetçilik akımı
 4. Silahlanma ve bloklaşma
Antropoloji Nedir ?
İnsan bilimi demektir, tüm toplumları, kültürleri, insan kalıntılarını ve fiziksel, biyolojik yapılarını inceler. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını araştıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına yardımcı olur.
2018 PMYO Mülakat Soruları ve Cevapları
Osmanlı neden çöktü ?
 1. Devlet idaresinin bozulması
 2. Toprak sisteminin bozulması
 3. Yeniçeri ocağının bozulması
 4. Medrese ve eğitim sisteminin bozulması
 5. Pozitif bilimin terketdilmesi
 6. Adliye mekanizmasının çöküşü
 7. Kapütilasyonlar
 8. Batıyı takip edememe
 9. Toplum yapısı ve gayrimüslimler
 10. Jeopolitik konum sebebiyle büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki emelleri.
OKUMALISIN  PMYO Kadın Polis Okulları

Konut dokunulmazlığı nedir ?

Kişinin barınma , sığınma ve yaşama alanı olarak kullandığı yere kendisinden başka kimsenin girememesidir. Bu durum anayasa ve insan hakları beyannamesiyle korunmaktadır. Konuta ancak devlet halkın güvenliği tehlike altında kalırsa özel izin ve hukuki işlemle girebilir.

2018 PMYO Mülakat Soruları ve Cevapları

 İyi bir poliste olması gereken özellikler nelerdir ?
Sabır , görevine sadakat , duygu ve öfke kontrolü.
Hukukun üstünlüğü ilkesi ne demektir?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Bir başka deyişle “hukukun üstünlüğü” ilkesini benimsemiştir. Bu ilke, adalet kavramının temelini oluşturur. Hukukun üstünlüğü, devletin içindeki tüm mekanizmaların, önceden tespit edilmiş bazı kanun ve kurallar içinde işleyeceği anlamına gelir. Her devlet kurumu, anayasanın ve diğer yasaların tespit ettiği görev ve yetkilere sahiptir. Kimsenin bu görev ve yetkileri aşma, değiştirme gibi bir gücü yoktur. Hukuk, herkesin üstündedir ve dolayısıyla devlet “keyfî” değildir.
‘‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’’ sözünü açıklayınız.
Bize yapılan bir kötülüğü unutmak ve affetmek gerekir. Yapılan bir iyilik ise asla unutulmamalı, her zaman hatırlanmalıdır. Çünkü bu insaniyetin gereğidir. Bize iyiliği dokunan bir kişiye yaptığı bu işi hatırlatmamız onun da hoşuna gidecektir.
‘‘ Araba devrilince yol gösteren çok olur’’ sözünü açıklayınız.
İnsanlar her nedense her şey olup bittikten, işler bozulduktan, ortaya kötü bir netice çıktıktan sonra “niçin böyle yaptın, şöyle yapsaydın, bu yolu tutmalıydın” gibi sözler söylemeyi alışkanlık edinmişlerdir. Önemli olan yapma biçimindeki yanlışlığı, tutulan yoldaki tehlikeyi önceden görmek ve uyarıda bulunmaktır.
Atatürk’ün ‘‘Muasır Medeniyet’’ sözünü açıklar mısınız?
Atatürk’ün “muasır medeniyetler” den kastı teknolojik, bilimsel, ekonomik ve sanatsal gelişmelerdir. Onun gösterdiği hedef kültürel, inançsal ve geleneksel değerlerimizi yitirmeden medenî olabilmektir. Bu medeniyet neredeyse “muasır medeniyet” orasıdır.
Kuvvetler ayrılığı prensibini tarif eder misiniz?
Güçler ayrılığı, yasama, yürütme ve yargının birbirlerinden bağımsızlığını anlatır.
Demokrasi kavramını açıklar mısınız?
Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve diğer sivil kurum ve kuruluşlar da demokrasi yönetilebilirler.
Demokrasi, diğer yönetim şekillerinin arasından sıyrılarak günümüzde en yaygın olarak kullanılan devlet sistemi haline gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu konuda “Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler’’ demiştir.
Başarıyı nasıl tanımlarsınız?
Başarıyı genellikle birinci olmak şeklinde görürüz. Sınıf birinciliği, okul birinciliği her zaman toplumdan takdir görür. Elbette ki bunların da bir başarı olduğu muhakkaktır. Fakat bence asıl başarı insanın kendi yetenekleri ölçüsünde yapabildiği en önemli iştir. Bir 400 metre koşucusunun kalkıp yürümesi bir başarı sayılamaz. Ancak engelli birisinin birkaç adım atabilmesi büyük bir başarıdır. Şu da var ki başarı için yalnız zekâ ve yetenek yetmez, inanç ve azim de gerekir. Bunlar bir araya geldiği zaman başarı da arkalarından gelecektir.
Başarıda takım çalışmasının rolü nedir?
Takım ruhu, takımı oluşturan tüm bireylerin takımın amacı yönünde bütünleşmeleri ve birlikte hareket etmeleri sonucunda takımda ben imajı yerine biz imajının oluşması olarak yorumlanabilir. Bir örnek vermek gerekirse üç tane 1 sayısı ayrı ayrı yazıldığında alacağı değer 3’tür. Çünkü üç tane 1 sayısı toplandığında sonuç 3 çıkar. Fakat bu 1’ler yan yana gelirse 111 olur. Bu basit örnek bize bir amaç doğrultusunda birleşmenin ve takım olmanın önemini açıkça göstermektedir.
İnternetin fayda ve zararlarını açıklayınız.
İnternet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. İnternet sayesinde dünyanın en büyük kütüphanelerinde araştırma yapılabilir, internet üzerinden eğitim veren bir üniversitede okuyup mezun olunabilir, farklı mekânlardaki arkadaşlarla sohbet edilebilir, alış-veriş yapılabilir hatta uçak bileti bile satın alınabilir. Hayatımızı bu kadar kolaylaştıran internetin elbette ki zararlı yönleri de vardır. İnternet ortamında denetim neredeyse yoktur. Zararlı içeriğe sahip sitelere çocuklar ve gençler kolayca erişebilmektedir. Maalesef bu durum çocukların ve gençlerin psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkiler.
Empati nedir, empatik iletişimden ne anlıyorsunuz?
Empati, kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyup onun duygu ve düşüncelerini anlaması ve bunu tekrar karşısındakine iletmesidir. Empatik iletişim demek olaylara çok yönlü bakabilmek demektir.

Polis Adayı Yetiştiren Okullar Hangileri

OKUMALISIN  PMYO 2018 - 2019 Akademik Takvimi Belli Oldu.

Önlisans Mezunları Nasıl Polis Olur

PMYO Adaylarının Dikkatine YKS Başvuruları Başladı


HEY ADAY ; Tüm alım ilanları Cep Telefonuna ÜCRETSİZ gelsin diyorsan. Aşağıdaki Uygulamamızı Telefonuna Kur Tüm Alım İlanları ve Polis, Asker, Bekçi, MSÜ, Subay, Astsubay Alımları Cep Telefonuna Yollayalım.

Polislik sözlü mülakat  sürecinin en önemli ayağının ilk 60 saniye olduğunu unutmayın. Bu süreçte kurulda oluşturacağınız olumlu ve bilgi dolu intiba, mesleğe atacağınız adımın en önemli noktası olabilir. Bu sürece hazırlanmak için polis adaylarına, içerisinde binlerce gerçek pomem mülakat soru ve cevabı olan polis mülakatları uygulamamızı tavsiye ederiz. Binlerce polis adayına sınavı kazandırdığımız için hem mutlu hem de iddialıyız.

İndirmek İçin LOGOLARA TIKLAYIN

>

40 Yorumlar

 1. Merhaba, buradaki mülakat sorularına nasıl hazırlanmalıdır kitabı konu anlatımı vs. Var mıdır bilgi sahibi değiliz bazılarından.

 2. bayanlarda pmyo için takla şartmı yani takla yok diye biliyordum çünkü.

 3. PMYO ile MSÜ Sınav Soruları aynımı yoksa değişiyomu

 4. Mülakat Sınavı Test Mi

 5. Peki kac yasinda sonra basliyor polis mulaakatlari belirli bi yaşıtı varmi ?

 6. benim ayak parmağimin dördüncüsü beşinci parmağimdan büyük polis olmamda. sorun teşkil eder mi

 7. Senem Açıkgöz

  Merhaba, 1.75 derece miyopum bu PMYO’ na başvurabilmem için engel midir?

 8. Merhaba bu sene kaç pmyo alınacak kadınlardan ve bazı şehirlede polis yuksek okulu yok başka şehirde mi egitim alıcak

 9. Bu kadar sorunun hepsini tek mülakatta mı soruyorlar fazla değilmi

 10. Ayak bileğimde küçük bir dikiş izi var sorun olur mu

 11. Pmyo atamalarinda kendi memleketine gidemiyormussunuz dogru mu?

 12. Aileden herhangibirinin polis,asker,astsubay,uzman vb..
  Olması daha kolaylaştırır mı?

 13. Önlisans mezunuyum22 yaşındayım sol gözüm0.75 astigmat sağ gözüm 1 numara astigmat sorun olur mu pomem için kpss puanım 77 birde pomem için yazılı sınav yapılıyor mu çok teşekkür ederim

  • PMYO için TYT ile alım yapılıyor göz derecesi sağ 2 sol 2 en fazla olabiliyor

   • Merhabalar.PMYO istiyorum.Fakat kafamı karıştıran bir husus var.Benim babam gardiyan iken görevi kötüye kullanmadan içeriye alındı.8 sene cezaevinde yattı.Tahliye olalı 1-1.5 yıl oldu.Bu durum benim önüme engel olur mu?

 14. Sağ 1.5 sol 1.75 miyop + astigmatım var bunlar polisliğe ya da subaylığa engel mi?

  • polislikte ve askeriye göz dereceleri farklıdır polislikte sağ 2 sol 2 en fazla kabul ediliyor askeriye hava kara deniz olarak bile ayrılıyor

 15. Sınava başvuru nasıl oluyor

 16. Kellik sorun olurmj

 17. Merhaba soruların hepsimi kesin bunlarmı başka varmı abi astsubaylik mulakatina girmisti kafalarina gore adam seçmişlerdi ona gore çalışacağım sorulara

 18. üniversiteden sonra mı liseden sonra mı ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir