2020 Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Alım İlanı Yayınlandı.

2020 Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Alım İlanı Yayınlandı.

Subay Adayları, bu yazımda sizlere 2020 Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Alım İlanı Yayınlandı. Başvuru Şartları hakkında bilgiler vereceğim. Yazının sonunda başvuru kılavuzu ve diğer bilgileri direk indirebilirsiniz.,

2020 Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Alım İlanı Yayınlandı. Başvuru Şartları

a. Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1- 3)’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;

(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1- 3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) Tablo (1-3)’deki sınıflara müracaat edecek adaylardan; 2019 veya 2020 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir)

(5) Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim ve Eczacı sınıflarına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak (dalında uzmanlık bitirmiş olan adayların adaylıkları kabul edilmeyecek), bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim ve Eczacı sınıflarına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

(6) Tablo-1’deki (K.K.K.lığı kadroları) Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için;

(a) KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019-2020) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 60 not almış olanlar, [Ermenice, Gürcüce, Arnavutça, Boşnakça, Korece ve Çince için TABLO-1’deki lisans bölümlerinden mezun olmak şartı aranacak, (YDS/E-YDS) şartı aranmayacak ) (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak)] (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(7) Tablo-2’deki (Dz.K.K.lığı kadroları) öğretmen ve mühendis kontenjanlarına müracaat edecek adaylardan KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak; Öğretmen sınıfı için ÖSYM
tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019-2020) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 70, mühendis sınıfı için en az 60, lisans mezuniyet akademik not ortalaması asgari 2,75 (4’lük not sisteminde) olanlar [(Adayların mezuniyet akademik not ortalaması evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir), (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(8) Tablo-3’deki (Hv.K.K.lığı Kadroları) İngilizce Öğretmenliği için KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak, KPSS P121-13 Lisans puanı en az 70 olanlar; Tablo (1 ve 3)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak KPSS P121-17 Lisans puanı en az 70 olanlar [Tablo (1 ve 3)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği ile Tablo-3’deki İngilizce Öğretmenliği Adaylarına Çağrı kriteri olarak KPSS P3 esas alınacak olup, adayların KPSS P121 puanları ise evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.],

(9) Tablo-3’deki (Hv.K.K.lığı Kadroları) Mühendislik kontenjanları için KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019-2020) ilgili yabancı dil sınavından (İngilizce) (YDS/E-YDS) en az 60 alanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS 60 notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir), Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini sınav bilgileri sınav bilgisi ekle alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(10)Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(11)Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(12)Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),

(13)Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve
Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Hakkında Yedek Subay/Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

BAŞVURU KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR

 1. İsmet Yeniad dedi ki:

  Merhaba. Ben şuan tezli yüksek lisans programında kayıtlı yüksek lisans öğrencisiyim. Yüksek lisans yapıyor olmak (askerlik görevimi yapmadım) dış kaynaktan muvazzaf subay alımına engel teşkil eder mi?

  1. Admin dedi ki:

   alım ilanında yüksek lisans ile ilgili duyuru bulunmaktadır

 2. Hasan dedi ki:

  Jandarma bekci alimi ne zaman olacak bilginiz varmi

  1. Admin dedi ki:

   bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı

 3. Eski Asteğmen dedi ki:

  Diğer ülkelerdeki subayların yazlık üniforma giydiğinde görünen yerlerinde kocaman dövmeler var bizim ülkede neden sorun oluyor? Bari görünmeyen yerdeki dövmenin boyut sınırı kalksın🙏 Elenme sebebi sayılmasın.

 4. ahmet dedi ki:

  hava kuvvetleri astsubay ulaştırma bölümüne 60 p93 puanıyla girilir mi ?

  1. Admin dedi ki:

   sıralama hakkında bir şey demek zor

   1. Ömer dedi ki:

    Merhaba ben emin olmamakla birlikte bir soru sormak istiyorum,kho son sınıfta mezun olmadan önce tekrar sağlık raporu alınıyor mu eğer alınıyorsa gecemeyenlerin 4 yıllık eğitimi yaniyormu