Ayıplı Mallar Nereye Bildirilir? Bu İşlem Nasıl Yapılır?

Ayıplı Mallar Nereye Bildirilir? Bu İşlem Nasıl Yapılır?
A+
A-

Değerli Tüketiciler bu yazımda sizlere Ayıplı Mallar Nereye Bildirilir? Bu İşlem Nasıl Yapılır? hakkında bilgiler vereceğim.

Ayıplı Mallar Nereye Bildirilir? 

Ayıplı Mal; etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uyulmayan, standardında veya teknik düzenlemesinde hata ve eksik olan; tüketicinin beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran, her türlü maddi, ekonomik ve hukuki eksiklikleri içeren maldır. Yani, ayıplı mal üretim amacına uygun olmayan nitelikleri bulunan, arızalı veya hasarlı maldır.

Ayıplı Malda Zamanaşımı – Süre Ne Kadar Oluyor?

Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır. İkinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz. Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

Tüketici Heyetine Başvuru Limitleri Neler? 

Tüketiciler; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, uyuşmazlığa sebep olan her türlü mal ve hizmet alımı ile ilgili 5.650.-TL’ ye kadar olan mağduriyetlerinde bağlı bulundukları  İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine,  büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650 TL ile 8480.-TL. arasındaki uyuşmazlıklarda  İl Tüketici Hakem Heyetine, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde  8.480 TL’ye kadar olan mağduriyetlerde İl Tüketici Hakem Heyetlerine  başvurabilirler.

Tüketici Heyetine  E- Devlet Üzerinden Başvuru Yapma:

Tüketici hakem heyetine başvuru yapabilmek için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapın. Daha sonra arama sistemde yer alan Ticaret Bakanlığı kurumunun altında yer alan “Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi” kısmına tıklayın. Açılan pencerede, “Uygulamaya Git” butonuna tıkladıktan sonra yönlendirileceğiniz sayfada yapmanız gerek işlemleri gerçekleştirebilirsiniz..

6502 – Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Ayıplı mal

MADDE 8 – (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

(3) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.

Ayıplı maldan sorumluluk

MADDE 9 – (1) Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.

İspat yükü

MADDE 10 – (1) Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.

(2) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

(3) Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arz edilemez. Bu ürünlere, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!