Çocukların Gözaltına Alınma İşlemleri Nasıl Olur?

Çocukların Gözaltına Alınma İşlemleri Nasıl Olur?

Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan Polis Memurları için bu yazımızda Çocukların Gözaltına Alınma İşlemleri Nasıl Olur?  hakkında bilgiler vereceğim.

Çocukların Gözaltına Alınma İşlemleri Nasıl Olur?

Çocukların Gözaltına Alınma İşlemi, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Kolluk Kuvveti, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 19. maddesine göre işlem uygular işlem aşağıdaki gibidir:

Çocuklarla İlgili Özel Hüküm

Madde 19 – Çocuklar bakımından yakalama ve ifade alma yetkileri aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır:

a)  Fiili işlediği zaman oniki yaşını doldurmamış olanlar ile onbeş yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler;

1)   Suç nedeni ile yakalanamaz ve hiçbir suretle suç tespitinde kullanılamaz.

2)  Kimlik ve suç tespiti amacı ile yakalama yapılabilir. Kimlik tespitinden hemen sonra serbest bırakılır. Tespit edilen kimlik ve suç, mahkeme başkanı veya hâkimi tarafından tedbir kararı alınmasına esas olmak üzere derhâl Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

b) Oniki yaşını doldurmuş, ancak onsekiz yaşını doldurmamış olanlar suç sebebi ile yakalanabilirler. Bu çocuklar, yakınları ile müdafiye haber verilerek derhâl Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilirler; bunlarla ilgili soruşturma Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır ve aşağıdaki hükümlere göre yürütülür:

1)  Çocuğun gözaltına alındığı ana-baba veya vasisine bildirilir.

2)   Kendi talebi olmasa bile müdafiden yararlandırılır, ana-baba veya vasisi müdafi seçebilir.

3)   Müdafi hazır bulundurulmak şartı ile şüpheli çocuğun ifadesi alınır.

4)   Kendisinin yararına aykırı olduğu saptanmadığı veya kanunî bir engel bulunmadığı durumlarda ana-babası veya vasisi ifade alınırken hazır bulunabilir.

5)   Yetişkinlerden ayrı yerlerde tutulur.

6)  2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda yazılı suçlar büyüklerle beraber işlendiği takdirde soruşturma evresinde çocuklarla ilgili evrak ayrılır, soruşturmaları ayrı ayrı yürütülür.

7)  Çocukların kimlikleri ve eylemleri mutlaka gizli tutulur.

8)  Suçun mağduru çocuksa, bunlara karşı işlenen suçüstü hâllerinde, kovuşturulması suçtan zarar gören kimsenin şikâyetine bağlı olan fiillerde şüphelinin yakalanması ve soruşturma yapılması için şikâyet şartı aranmaz.

9)  Çocuklarla ilgili işlemler mümkün olduğu ölçüde sivil kıyafetli görevliler tarafından yerine getirilir.

10) Çocuklara kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak, zorunlu hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlemler alınır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.