İlkokul-Ortaokul-Lise-Üniversite’deki Disiplin Cezaları Bekçi Olmaya Engel Mi?

İlkokul-Ortaokul-Lise-Üniversite’deki Disiplin Cezaları Bekçi Olmaya Engel Mi?

Bekçi Adayları, bu yazımda sizlere gelen sorular üzerine İlkokul – Ortaokul – Lise – Üniversite’deki Disiplin Cezaları Bekçi Olmaya Engel Mi? hakkında bilgiler vereceğim.

İlkokul – Ortaokul – Lise – Üniversite’deki Disiplin Cezaları Bekçi Olmaya Engel Mi?

Arkadaşlar, İlkokul – Ortaokul – Lise – Üniversite dönemlerinde birçok aday okuldan uzaklaştırma, kınama, okuldan uzaklaştırma ve başka okula tayin gibi sonuçlanan cezalar alabiliyor. Ancak bunların hepsi idari soruşturma çerçevesinde yapılmaktadır. Okulda işlediğiniz bir olay adli soruşturma ile sonuçlanması ile sorunlar olabilir. Adli soruşturmada ise adaylar Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmaması gerekmektedir.

Yani bekçi alımlarında genellikle başvuru kılavuzlarında adli suçlar hariç diğer suçlara bakılmamaktadır. Bunun aksi olsaydı kılavuzlarda bu konuda detaylı açıklama yapılırdı. Kılavuzdaki adli suçlar ise;

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

 

 

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.