Kimler Silah Ruhsatı Alamaz?

Kimler Silah Ruhsatı Alamaz?

Silah alacak arkadaşlar için bu yazımızda Kimler Silah Ruhsatı Alamaz? hakkında bilgiler vereceğiz.

Kimler Silah Ruhsatı Alamaz?

21 yaşını bitirmemiş olanlar ile sağlık kurulu raporuyla silah ruhsatı almasında akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik veya fiziki yönden sakınca görülenlerin ruhsat alamazlar.

Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar ile taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanların da ruhsat alamazlar.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden tard veya ihraç edilenler, meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler. Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar, ruhsatlı silahıyla suç işleyenler.

Zorunlu olmadığı halde meskûn bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar.

Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık kara para aklama hayali, ihracat elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma devlet sırlarını açığa vurma ideolojik anarşik terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar.

Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkûm olanlar. Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına vermeleri nedeniyle hüküm giyenler.

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!