2020 MSÜ Harp Okulu Başvuru Şartları Soru – Cevap Şeklinde

2020 MSÜ Harp Okulu Başvuru Şartları Soru – Cevap Şeklinde

MSÜ Adayları,  bu yazımda sizlere 2020 MSÜ Harp Okulu Başvuru Şartları Soru – Cevap Şeklinde vereceğim.

MSÜ Harp Okulu Başvuru Şartları Soru – Cevap Şeklinde

BAŞVURU SÜRESİ : 7 Ocak-10 Şubat 2020 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 11 Şubat 2020)

SINAV TARİHİ : 29 Mart 2020

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 135 dakika

SINAV ÜCRETİ : 100,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 25 Şubat 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 150,00 TL

2020 MSÜ Başvuru – Sınav Tarihi – Sonuçların Açıklanması 

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav Tarihi: 29 Mart 2020

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav  Başvuru Tarihleri: 07 Ocak 2020  – 10 Şubat 2020 

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav Sonuçların Açıklanması: 21 Nisan 2020

2020 MSÜ BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır.

Adayların sınava başvurabilmeleri için aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2000 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2020 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2018 ve 2019 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.), 2017 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2017 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil). Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,

6) ÖSYM Başkanlığınca 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 13 Nisan 2020 – 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış (2019-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2020-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2020-YKS TYT taban puanı almış olmak

b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan 2020- YKS TYT (2019 YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2020-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler, ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ile 21 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2020-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,

c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.

8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

11) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

12) “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

13) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,

14) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

15) “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

16) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

NOT: Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.

DİKKAT: Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-TYT puanını kullanmak için 2020-YKS’ye başvuru yapmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

2020-MSÜ Başvuru Kılavuzu İndirmek İçin Tıklayın

2020 MSÜ Başvuru Ücreti Ne Kadar – Hangi Bankaya Yatırılacak?

Asker Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

YORUMLAR
 1. Tugba dedi ki:

  Merhaba benm bacagimda amaliyat izi var biraz buyuk acaba sorun olur mu bide elimin uzrinde var amaliyat izi ama tam belli degil dikkatli bakinca belli oluyor skntı olur mu acaba ?

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim kesin bir şey demek imkansız belli olmuyor inceleme sonucu karar verilecek bir şey

  2. Melike dedi ki:

   Merbalar benimde bacağından platin var sorun olurmu?

   1. Admin dedi ki:

    Platin soru oluyor

    1. Mehmet sli dedi ki:

     Msü ye girdim ama tyt ye başvurmadım ne yapmalıyım

     1. Admin dedi ki:

      Kardeşim nasıl başvurmadın kılavuzda yazıyor ya zorunludur diye

  3. Melikhan dedi ki:

   2 yıllık önlisans mezunları msü ye astsubay olmak için başvurabilirmi

   1. Admin dedi ki:

    msü alımları direk lise mezunları arasından alınıyor dış alım olarakta astsubay alımı oluyor

 2. Hamza dedi ki:

  Boyum 163 kilom 58 erkek adaylar için boy kilo sınırına uyuyor muyum ?

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim boy kilo ile ilgili bilgileri paylaştık sitemizde bulabilirsin

   1. hemşire dedi ki:

    ben saglık mezunuyum askeri okula girmemde bu bana avantaj saglarmı ?

    1. Admin dedi ki:

     Sağlık mezunu alımlarında olabilir.

    2. emin han dedi ki:

     2019 tyt sinav puanini 2020de msu da kullabiliyomuyuz

     1. Admin dedi ki:

      alımlarda o yılın puanı isteniliyor

     2. Doğukan dedi ki:

      2018 tyt puanımı kullanabilirmiyim MSÜ için

     3. Admin dedi ki:

      başvurular bitti gerekli bilgiler yukarıdaki gibidi

  2. Şener kılıç dedi ki:

   Merhaba ben 9.sınıfta Maltepe Askeri Lisesinden 669 khk ile çıkarılmış bir askeri öğrenciyim. Ohal varken giriş şartlarında 669 khk ile askeri okuldan çıkarılmamış olmak şartı vardı. Şimdi ise ohal kalktı sadece herhangi bir nedenle askeri okuldan çıkmış yada çıkarılmamış olmak şartı var bu sene 12.sınıfım girme şansım varmı acaba ? Personel alımcı bir komutanla konuştum darbe kapsamında çıkarılıp sonradan başvurup tekrar girebilen öğrenciler varmış diye duydum yardımcı olursanız çok sevinirim.

   1. Admin dedi ki:

    Kardeşim bu konuda tam bilgim yok yanlış yönlendirmek istemem

    1. Yağız dedi ki:

     Merhaba, ben Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Hava Harp okuluna girme imkanım var mı? Mezuniyetimi beklemem gerekiyor? Girme imkanım varsa girdikten sonra hangi ünvana sahip oluyorum?

     1. Admin dedi ki:

      2020 alımı henüz açıklanmadı alım msü yaş arama kısmına site içerisinde ara

    2. berke dedi ki:

     Merhaba ben 12. sınıfta açık liseye geçmek istiyorum açık liseden sınava giriliyor mu (msü sınavı)

     1. Admin dedi ki:

      lise mezunu olman yeterlidir

   2. Hasan Eren dedi ki:

    MSÜ de başvuru tamamlanmıştır yazıyor kabul edildi yazması mi lazim

 3. Mehmet dedi ki:

  Assubaylik alımlarında tüm mulakat ve sınavları geçtikten sonra okulunu kaç yıl okucaz .

  1. Admin dedi ki:

   Liseden sonraki alımlarda 2 yıl kardeşim.

 4. Yasin dedi ki:

  Ben 18 martta sınava giricem ve 23 24 haziranda da giricem bu 23 24 haziranda giriceğim sınav sadece askeri üniversite içinmi oluyor ve ben aynı yıl normal üniversite sınavına da girebilirmiyim bir de bu 23 24 hazirandaki sınavlardan (askeri okul için) kalırsam bi senem yanıyomu yoksa bundan kalırsam bir daha girip normal üniversiteye gidebiliyomuyum

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim ikisinde girebilirsin sorun olmaz birini kazanamazsan diğerini tercih edebilirsin. yıl kaybın olmaz

 5. eda dedi ki:

  Mrb ben lise 3e gidiyorm.da hava harp okuluna basvuru yapsam alirlarmi

  1. Admin dedi ki:

   Hayır kardeşim lise son sınıfta olman lazım en az

 6. sema dedi ki:

  lisede grafik okudum lys yerıne yetenek sınavına giriyoruz Harp Okulu Başvuru Şartlarında Lys ye girme şartı yazıyor bir bilginiz varmı ?

  1. Admin dedi ki:

   Evet kardeşim ona girmen lazım şartlar açık şekilde belirtilmiş

 7. Merve dedi ki:

  Gözlük kullanmak bu okula girmek icin sıkıntı olur mu?

  1. Admin dedi ki:

   Hayır kardeşim göz dereceleri sağ 1 sol 1 geçmeyecek

 8. Kaan dedi ki:

  Sizlere bir sorum olacaktı ben MSÜ de yazılım geliştirme bölümü okumak yazılım yazma ve gömülü sistemleri kullanmasını biliyorum fakat kilom 95 boy 1.75 göz numaram ise sol 1.75 sağ 2 acaba yazılım geliştirme bölümüne gidebilir miyim ?

  1. Admin dedi ki:

   Göz derecen fazla kardeşim sağ 1 sol 1 olmalı en fazla

 9. Yusuf dedi ki:

  Almamız gerek puan 180 mi

  1. Admin dedi ki:

   Bununla ilgili paylaşım başvuru şartları kısmında açıklandı kardeşim o paylaşımı incele istersen

 10. Sümeye dedi ki:

  Lise son sınıf öğrencisiyim boyum 1.55 kilom 54 şartlara uyuyor muyum?

  1. Admin dedi ki:

   Sitemizde boy kilo oranlarının olduğu paylaşım yapıldı kardeşim incele istersen

 11. sema dedi ki:

  Meraba ben lise son sınıfa gidiyorum ve s harfini tıslayarak söylüyorum ve iki kulagmda da zarlarimda cok kucuk delikler var sinava basvuru yaptim sorun olur mu

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim kulak zarı delik olması engel oluyor bunun için sitemizde bulunan TSK Sağlık Yönetmeliğine bakabilirsin.

 12. Sencerbezci dedi ki:

  Kardesim bu sene kho taban puani tahminin nedir ??

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim taban puan zaten kılavuzda verilmiştir. Kılavuz sitemizde bulunmaktadır.

 13. Aysun dedi ki:

  Ben ösym den başvuru yaptım ordan parayı ödedim zaten ama başka yerlerde aday başvuru formu var bu ne demek

  1. Admin dedi ki:

   Hayır kardeşim onları yaptıysan sorun olmaz sadece ösymin açıklamasını bekle

 14. Başak dedi ki:

  Harp okulu için dövme sorun olur muu

  1. Admin dedi ki:

   Askeri alımların hepsinde dövme sorun oluyor kardeşim

   1. Başak dedi ki:

    Geçen yıl olan değişen bi kanun okumuştum 12 cm’den fazlası sıkıntı diye doğru değil mi o yani

 15. harunn dedi ki:

  İnstagram adresiniz de ki mili savunma üniversitesi yapılan bir açıklamada PMYO ilk basamağı olan YKS başvuruları başladı diye yazmışsınız pek anlamayadım rica etsem açıklar mısınız ?

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim bizim öyle bir paylaşımımız yok ancak YKS ilk oturum olduğundan PMYO alımları ilk oturumla yapılıyor yazan arkadaş onu demek istemiştir.

 16. Emircan dedi ki:

  2017 YGS ve LYS girdim elimde sonuçlar var MSÜ sınavınada başvurdum MSÜ sınavına girdikten sonra 2018 TYT girmeme gerek varmı girmezsem 2017 YGS sonuçlarına bakılırmı ?

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim gireceksin çünkü açıklama bununla ilgi verildik.

 17. Mustafa durmus dedi ki:

  Universite ogrencisiyim harp okulu sinavi icin basvuru yaptim. Yks icin basvuru yapmam gerekiyormu acil cevap

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim yukarıda zaten açıklama yapıldı.

   1. Mustafa durmus dedi ki:

    Bir sorum daha var universitede alttan dersin oldugu zaman msü ne giremiyorsun diyorlar dogrumu

  2. Ceren dedi ki:

   Merhaba ben onlisans okuyorum sinava girsem sorun olurmu

 18. ali dedi ki:

  Astsubaylık için sadece tyt ye mi başvuru yapacaz

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim MSü başvurduysan ona da girmen lazım.

 19. Denizz dedi ki:

  Merhaba ben MSÜ’ne başvurdum 18 mart ta sınava gireceğim. şimdi bu haziranda yapılacak olan TYT ve AYT ikisine de girmem gerekli mi yoksa sadece birisine girsem olur mu

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim ikisine de girmen lazım.

 20. Ömer dedi ki:

  Bende sedef hastalığı var sıkıntı olurmu

 21. mustafa dedi ki:

  astsubaylık için tyt mi ayt mi

  1. Admin dedi ki:

   Sitemizdeki paylaşımlarda detaylı anlatım yapıldı.

  2. Can dedi ki:

   Tyt kardeşim

 22. Alp Eren dedi ki:

  Hayatımda tek istediğim ayrım yapmadan herhangi bir Harp Okulunu kazanmak ama bir sıkıntım var sağlık kontrolünde kan değerlerim normal hatta iyi olmasına rağmen akdeniz anemisi taşıyıcılığından elenir miyim? Kan değerlerim iyi ve bitkinlik vb. hiçbir etkisi yok zaten hastası değil taşıyıcısıyım. Cevap bekliyorum teşekkürler.

 23. utku dedi ki:

  MSB’nin yaptığı sınava mezunıyet tarıhınden dolayı gıremedım.Msb sınavına girmeyip , sadece tyt ile astsubaylıklara girmek mümkün mü ? geçtiğimiz yıllarda oldugu gıbı sadece ygs yanı suan kı adı tyt ıle girebilmemiz ? Kimilerisi msbnın sınavına gırmedıysenız tyt sadece tyt ilede giremessiniz diyorlar dogrumudur?Bu soruya dair cevabı hiç bir yerde bulamadım!

 24. utku dedi ki:

  MSB NİN SINAVINA GİRMEYEN TYT İLE ASTSUBAYLIKLARA GİREBİLİR Mİ ? KİMİLERİ MSB NIN SINAVINA GIRMEDIYSEN TYT ILEDE GIRMENIZ MUMKUN DEGIL DIYORLAR ?

  1. Admin dedi ki:

   MSÜ girmeyen giremez kardeşim onun taban puanını geçmek zorunda

 25. emre dedi ki:

  merhaba msü de sağ işaret parmağımda tırnak kısmına yani 2.boğuma kadar kesilmişti sıkıntı olurmu

  1. Admin dedi ki:

   Bu konuda bir şey diyemem kardeşim muayenede belli olur.

 26. Oktay dedi ki:

  MSÜ taban puanı kaç kardeşim

 27. Ayse dedi ki:

  Msu sinavi aciklandi ve puanimda hesaplanmis ama kapaliyim bir sorun olur mu ?

  1. Admin dedi ki:

   Sorun olmaz

 28. Karayel dedi ki:

  Benim sol gözüm tembel ama ben hep sağ tarafımı kullanıyorum. Ben subay olmak istiyorum benim hayallerim söz konusu bana en kısa zaman içinde cevap yazarmısınız cevabınızı bekliyor olucam

  1. Admin dedi ki:

   Sitemizde sağlık sağlık yönetmeliği mevcut TSK Sağlık yönetmeliği yaz aramaya gelir oradan incele kardeşim

 29. Doğukan dedi ki:

  MSÜ den barajı geçtim ama başka bir sınava girmedim sıkıntı olurmu

  1. Admin dedi ki:

   TYT ve AYT sınavlar daha yapılmadı onlara gireceksin

 30. VEYSEL dedi ki:

  KHO İÇİN SÖZEL MÜLAKAT VAR MI ARAŞTIRDIM AMA SADECE FİZİKİ YETERLİLİK YAZIYOR

  1. Admin dedi ki:

   sitemizde ikinci aşama hakkında her şey var.

 31. Ömer Faruk SIĞINAN dedi ki:

  Solak olmanın herhangi bir sıkıntısı var mı acaba? Yani herhangi bir engel teşkil eder mi bana?

  1. Admin dedi ki:

   Hayır sorun olmaz

 32. Nurr dedi ki:

  Ben msu sınavına girdim üniversite okuyorum besyo bölümü ikinci sınıfım ama tyt ‘ye başvuru yapamadım kaçırmışım o sıkıntı yaratır mi 2. Aşamaya çağırılır miyim

 33. Ramazan dedi ki:

  Solağım subaylık mülakatlarında sıkıntı olurmu

 34. Erkan dedi ki:

  Merhaba
  Ameliyat izleri elenmeye sebep olabilirmi ?

  1. Admin dedi ki:

   Aşırı derece ise elenme sebebi olabiliyor

 35. Yusuf dedi ki:

  Ikinci aciklamada bando yazan kisiler kara mulakatina giremiyecek mi sadece bandoya mi girecekler

  1. Admin dedi ki:

   O konuda kesin bir açıklama yok ancak tercih sırasına göre olduğundan siz bando bölümünü kazanmış oluyorsunuz

 36. ahmet dedi ki:

  Hocam iyi günler babamin sabıkası var MSÜ de sıkıntı olur mu elenme sebebi sayılır mi eğer sayılırsa boşuna mülakatlara gitmeyeyim cevaplarsaniz sevinirim

  1. Admin dedi ki:

   KArdeşim sen gir böyle şeylere takılma terör suçları sorun oluyor. Ancak sen her türlü gir şansını dene

 37. EMRE GÖKTUĞ DİK dedi ki:

  Göz ameliyatıyla gözlükten kurtulanlar girebiliyormu ?

  1. Admin dedi ki:

   Göz derecesine bağlı kardeşim göz derecesi hakkında bilgiyi sağlık kısmından bulabilirsin

 38. yavuz dedi ki:

  hava harp okulu dusunuyorum ama kilom sinirin 3 kilo uzerinde buna tolerans gosterirler mi

  1. Admin dedi ki:

   Tolerans zor kardesim ama şansını dene

 39. Mustafa dedi ki:

  Benim evraklarim eksik acaba baska güne tekrar çağırırlar mı yoksa iptal mi olur

  1. Admin dedi ki:

   Oradaki memurlara bağlı kardesim ama evrak eksikliği ile mülakata almıyorlar

 40. Berkay dedi ki:

  Ayak serçe parmağıma bebekken ip dolanmış parmağımda iz kalmış sağlıktan elenir miyim

  1. Admin dedi ki:

   Sorun olacağını sanmıyorum ayakta sonuçta

 41. Emre dedi ki:

  Spor kulaklarına giderken eserfman karı giyip mi gidilmeli yoksa orda mi giycez

  1. Emre dedi ki:

   Mülakatlari diycektim

  2. Admin dedi ki:

   İlk gün sizlere bu konuda bilgiler verilecek kardeşim ilk orada giyme ortamı var.

 42. Viktorya dedi ki:

  Kara harp okulunum sınavına girdim ön kayıt yapmadım bir sorun teşkil eder mi

  1. Admin dedi ki:

   Hayır Sorun omlmaz

 43. başak doğan dedi ki:

  merhabalar ben şuan açıktan liseyi okuyorum boyum 1.62 50 kiloyum fakat yaş sınırını tam olarak anlıyamadım ben 1997 dogumluyum şimdi giremezmiyim yaştan dolayı acil cevap verin

  1. Admin dedi ki:

   Bu alım şartı bu yıl geçerlidir. Her yıl şartlar güncellenlenir.

 44. Meryem dedi ki:

  Kadın Jöh olunabiliyormu ve özel kuvvetlerde kadın alımı varmı

  1. Admin dedi ki:

   Bu konuda sitemizde detaylı yazımıź var aramadan BAKABILIRSINIZ

 45. Ali dedi ki:

  Merhaba ben çifte vatandaşm msü sınavını kazandıktan sonra kesin kayıt yapabilrmiyim yada çıkmak için tahütmu veriyoruz

  1. Admin dedi ki:

   Alım şartları tutuyorsa kesin kayıt yaptırabilirsin

 46. Yusuf osma dedi ki:

  19 10 1997 doğumluyum 24 nisan 2017 lise mezunu oldum maol dan. bu yıl tyt ve ayt ye firdim az bi puanla başarısız oldum.bir sonraki üniversite sınavlarına girip kazandığım taktirde 2 yıl Önlisans okuyup ta subay olabilirmi yim veya harp okullarında askeri öğrenci olabilirmiyim?

  1. Admin dedi ki:

   Kardesim tüm alımlarla ilgili genel bilgiler sitemizde var

 47. Ak dedi ki:

  Herhangi bir üniversiteden geçiş yapabilir miyim? (Eğitim Fakültesindeyim)

  1. Admin dedi ki:

   Hayir su an icin ama gecisler olursa duyuracağız

 48. Ak dedi ki:

  Üniversiteden kho na geçebilir miyim? YKS ye girmeden.

  1. Admin dedi ki:

   Hayır

 49. Ulasecmemo dedi ki:

  Milli savunma üniversitesin den polis olabilirmiyim

  1. Admin dedi ki:

   Hayır kardesim

 50. Faruk dedi ki:

  Başvuruyu yapıp sınava girdikten sonra YKS’ye de gireceğiz peki ya YKS’den sonra MSÜ’ye başvuru yapmış ve sınava girmiş olup bunu iptal etme ve başka üniversiteye gotme şansı var mıdır?

  1. Admin dedi ki:

   Gitmeyebilirsin tercih yapıp üniversiteye gidebilirsin

 51. Ali gümüş dedi ki:

  Sa sözleşmeli olarak sağlık memurluğu yapıyorum ama harp okulunda okumak istiyorum başvuru yağabilirmiyim kazandıktan sonra istifa etsem

  1. Admin dedi ki:

   Şartları yazımızda verildi lise mezunları başvurabiliyor

 52. Rıdvan dedi ki:

  İyi günler MSÜ 2019 sınavına girmek istiyorum liseden 2016 yılında mezun oldum doğum tarihim haziran 1998 MSÜ 2018 sınavına giremedim başvuru şartlarını okumuştum astsubay meslek yüksekokuluna başvuru için 2016-2017-2018 mezunu olmak gerekiyormuş + 1997 doğumlu ve sonra doğanlar başvurabilirmiş MSÜ 2019 sınavına girmek istiyorum ancak başvuru yapabilir miyim bilmiyorum çünkü 2016 yılında mezun oldum liseden

  1. Admin dedi ki:

   2019 MSÜ için başvuru şartları daha belli olmadı kardeşim belli olunca duyuracağız

 53. Rıdvan dedi ki:

  Peki teşekkür ederim ben biraz Facebook’taki astsubay subay gruplarında da araştırma yaptım MSÜ diploma yılına bakıyor 2016 lise mezunu MSÜ 2019’a başvuramaz dediler bir de buraya sormak istedim

 54. Umut dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar,
  Kafamda soru işaretleri bırakan sorunlarım var. MSÜ okulun Kara Astsubay bölümünü okumak istiyorum ama sağlık testinin göz muayenesinden korkuyorum sağ gözüm doğuştan tembel 3.75 numarası uzaktan yazıları okuyamıyorum ama nişan alma gibi nişangahtan bakmalarda sıkıntı olmuyor, sol gozum ise turp gibi maaşallah 0.25 numarası var. Renk korluğu yok. Bu halimle göz muayenesinden geçebilirmiyim?

  1. Admin dedi ki:

   Sitemizde göz şartları var kardeşim oradan inceleyebilirsin

 55. Emre dedi ki:

  kulak deliği kapandıktan sonra askeri alımlarda sorun olur mu?

  1. Admin dedi ki:

   Polislikte sorun olmuyorda askeri için sağlık yönetmeliğini bir inceleyiniz sitemizde var kardesim

   1. Emre dedi ki:

    askeri sağlık yönetmeliğinde sorumun cevabını bulamadım. Askeri sağlık yönetmeliğinde boy,kilo,fiziki şartlar var asıl sorum kulaktaki deliğim kapandı askeri sağlık kontrollerinden geçer miyim

 56. Sasmaz dedi ki:

  Sedef egzama hastalıgı engel olurmu

  1. Admin dedi ki:

   Bulunduğu yer ve derecesine bağlı kardeşim

 57. Mücahit dedi ki:

  Şöyle bir şey duydum 2019 MSÜ Subaylık için ilk olarak 7 Nisanda olacak TYT sınavına girilecek ve ayriyetten ÖSYM’nin yapmış olduğu TYT ve AYT sınavlarına girilecekmiş ÖSYM’nin yapmış olduğu TYT ve AYT’nin ne gibi etkenleri olacak akınıp alınmamamız hususunda ?

  1. Admin dedi ki:

   Harp Okulları TYT AYT ve Astsubay MYO için TYT etkisi bulunmaktadır.

 58. abdulaziz dedi ki:

  hocam iyi günler şimdi tyt ayt öğrencisiyim bu sınava kendimi denemek için girmek istiyorum bu sınava girmemde bir sakınca varmı universite tercihimde herhangi bir sıkıntı yaratırmı

  1. Admin dedi ki:

   Hayır ikisi farklı bir şey girebilirsin tercihlerini de yapabilirsin sorun olmaz

 59. MUSTAFA dedi ki:

  MERHABA BOYUM 1.64 BEN 19 YAŞINDAYIM LİSE SON DA OKUMAKDAYIM BAŞVURU YAPABİLİRMİYİM !

  bu sene kesin mezunum !

  1. Admin dedi ki:

   Başvurabilirsin lise son isen boy tablosunu ince kardesim tutuyorsa olur

 60. İsrafil dedi ki:

  Ben simdi 12 sinifa gidiyorum msü basvurusuna basvuru yapabiliyorum ama kimlikte 2002 yaziyor ve bu da 17 yasimda oldugumu gosteriiyor eger sinavi kazanirsam harp okullarina girebilirmiyim 2020 de 18 e girecegim ??

  1. Admin dedi ki:

   Yaş şartı yukarıdaki gibi geçerlidir alım için arama kismina 2019 MSÜ yazın gelen yazilarda basvuru sartlarini goreceksiniz

 61. mami dedi ki:

  sa ben 5 senedir lisanslı futbol oynuyorum ve oynerken kaburgamdan ameliyat olmuştum herhangi bi sıkıntı olurmu bu ameliyat ve bu lisansın bana yararı olur mu ?

  1. Admin dedi ki:

   Kaburga ameliyatı sorun olabilir kardeşim sağlık yönetmeliğini incelemeni öneririm

 62. Mahmut dedi ki:

  Merhaba ben 7 yaşındayken tek testisim ameliyat ile alınmıştı. Ama herhangi başka sıkıntım yok. Msü sınavında sıkıntı olur mu?

  1. Admin dedi ki:

   TSK Sağlık Yönetmeliğinin uroloji maddesini incele kardeşim

   1. Ali dedi ki:

    Polıs okulundan ilişiğim kesıldı tsk subay astsubaylıga girebılırmıuım? Lutfen yardımcı oln

    1. Admin dedi ki:

     kesilme sebebi önemlidir

 63. Emin dedi ki:

  Merhaba ben şuan başvuru yaptım msü’ye sadece asker alımımı var yoksa polis bekçi zabıta filanda olabiliyormuyuz

  1. Admin dedi ki:

   MSÜ sadece harp okulları ve astsubay myo alımları içindir

 64. ALİ dedi ki:

  bu sene msü sınavı için 7 nisandaki sınava girip üniversite sınavı içinde geçen seneki puanımı kullanabiliyor muyum yoksa tekrar üniversite sınavına girmem zorunlu mu ?

  1. Admin dedi ki:

   Bu yıl ki sınavlar geçerlidir

 65. Ali dedi ki:

  Admincim sınava kaydoldum 96 lira verdin iptal edebilirmiyim ? Edersem paramı alabilirmiyim ?

  1. Admin dedi ki:

   Para iadesi olmadığını biliyorum

 66. Cihat dedi ki:

  MERHABA BEN ÜNİVERSİTE 1.SINIF ÖĞRENCİSİYİM GEÇEN SENEKİ TYT VE AYT PUANIMI MSÜ İÇİN KULLANABİLİR MİYİM . Bu sene yks ye girmesem olur mu.

  1. Admin dedi ki:

   Başvuru şartlarında 2019 yılı geçerli olduğu yazıyor

 67. Döndü nur dedi ki:

  Ben 2017 de mezun oldum şuan 2 senelik üniversite okuyorum bu sene son senem bu sene genede tyt veayt ye girmem gerekiyormu

  1. Admin dedi ki:

   Alım şartları yukarıdaki gibidir MSÜ için 2019 YKS girmeniz gereklidir

 68. Oznur dedi ki:

  Ben apandis amelyati oldum sorun olurmu msu için

  1. Admin dedi ki:

   Yönetmeliği inceleyerek yayınlıyacağız kardeşim

 69. Yunus dedi ki:

  Benim hagb sabıkam varda bi sıkıntı olur mu msü de veya polislikten

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim MSÜ başvuru kılavuzun mahkeme ile ilgili açıklama yapılmıştı oradaki bilgiye göre hareket et

 70. Emre Soydaş dedi ki:

  Üniversite hazırlık öğrencisiyim üniversitede okuyor olmam MSÜ’ye girmeme engel teşkil eder mi? Gerekli sınavlara girsem, sağlık kontrolünden geçsem de öğrenci olduğum için elenir miyim?

  1. Admin dedi ki:

   Hayır engel değil girebilirsiniz kazanınca da sorun olmaz

 71. taha gk dedi ki:

  ben geçen sene tyt ve msü ye girdim baraj puanını geçtim mülakatta elendim üniversiteyi kazandım ama bu sene birdaha gireceğim msü ye tyt girmeden tyt puanımı bu sene birdaha kullanabilirmiyim

  1. Admin dedi ki:

   Hayır tekrardan gireceksin kardesim

 72. Alperen dedi ki:

  Kolay gelsin, ben üniversite 1.sınıf öğrencisiyim bu sene MSÜ ve TYT’sınavlarına girip Astsubaylık hedefliyorum, fakat kazanma durumu ihtimalinde şuanki kayıt olduğum üniversite ile ilgili bir sorun yaratırmı kaydımı sildirmem gerekirmi sivil üniversiteden?

  1. Admin dedi ki:

   Evet kardeşim aynı anda iki üniversite okunmaz örgün olarak

 73. Arda dedi ki:

  lise 2 de sınıfta kalmış birisi MSÜ ne girebilirmi

  1. Admin dedi ki:

   Lise mezunu olman lazım

 74. Berke dedi ki:

  Bu sene harp okunu kazanamayıp polisliği kazanmam halinde polislik okuluna başlayıp polislik okulum devam ederken tekrar harp okulları için şansımı deneyebilirmiyim bi tazminat ödemem gerekir mi

  1. Admin dedi ki:

   girebilir belirli bir miktar ödemek zorunda kalırsın

 75. Ali dedi ki:

  Msü sınavını kazandıktan sonra Ayt sınavına girmek zorunlumu veya girmesek ne olur

  1. Admin dedi ki:

   Harp okulu istiyorsan zorunlu kardeşim

 76. NTS dedi ki:

  Msü sınavına girdim ama fizik tedavi görüyorum romatizma hastalığı yüzünden sorun oluşturur mu ?

  1. Admin dedi ki:

   Ön sağlık aşamasında belli olur kardeşim

 77. Hakan dedi ki:

  2016 lise mezunuyum msü ye girebilir miyim bu sene?

  1. Admin dedi ki:

   Şu an başvuru yok kardeşim en son 2017 mezunları başvurdu

 78. Doğukan dedi ki:

  Ben esit agirlik ogrencisiyim bolumumden 225 puan aldim tercih yapabilirmiyim

  1. Admin dedi ki:

   Evet herkes tercih yapacak sonuçlar daha sonra açıklanacak

 79. Gamze dedi ki:

  Merhaba Msü puanım 182olarak görünüyor bölümüm dil olduğu için sadece tyt ye gireceğim ayt almadım.
  Tyt den alacağım puan ile mümkün olur mu tercih yapabilir miyim tyt puanım iyi olursa mülakata çağırılabilir miyim bunlar hakkında biraz bilgi verseniz çok fazla bilgim yok teşekkürler.

  1. Admin dedi ki:

   Tercihlerden sonra belli olur kardeşim TYT ile sadece Astsubaylık alımı oluyor onlara da erkekler başvurabiliyor

   1. Gamze dedi ki:

    Hım olmaz yani 🙁

    1. Gamze dedi ki:

     Ayt başvurusu da bitti çoktan yapılbilecek bir şey kalmadı gibi

 80. Gamze dedi ki:

  Tercih yapayım mı ben yinede peki

 81. Yusuf dedi ki:

  Selamun aleykum msü sınavında genel 220 stresten dolayı fakat tyt de iyi yapacagıma inaniyorum kho girme şansım hala var mı ?

  1. Admin dedi ki:

   Tercihlerden sonra puanlar açıklanacak o zaman belli olur kardeşim

 82. mustafa korkmazoğlu dedi ki:

  geçen yıl subaylıkta yedekte kaldım bu sene tekrar kazandım sayılır fakat ben geçen yıl kamu malına zarar verme ve hakaret suçundan 6 ay ceza aldım bu dahükmün açıklanmasının geri bıraklımasına
  (HAGB) ye çevrildi normal şartlarda 1 yılın altı ve yüz kızartıcı suç olmadığı sürece sıkıntı olmuyor fakat forumlarda bu sebeplerden ilişiği kesilen bir çok arkadaşa rastladım tabi çoğu yukarıdaki şartları taşıdığı zaman dava açıp eğitimne devam edebiliyor benim de kafama takılıyor geceleri uyuyamıyorum dava mava hiç uğraşmak istemiyorum bir daha szice engel bir durum oluşturur mu ağabeyim de subay onu referans olarak göstersem ?

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim şnceleme ile belli olur direk bir şey demek zor

 83. Mustafa dedi ki:

  Ben üniversite öğrencisiyim ve lise diplomamın aslını okula verdim bu yıl msü ye başvuru yaptım ve bu diploma işini nasıl halledebilirim

  1. Admin dedi ki:

   Okuldan asli gibidir belgesi alman gerekir ve ya e devletetn belge çıkarabilirsin

 84. Mehmet dedi ki:

  Ben açık lise öğrencisiyim kredimi tamamladım lakin bir dersten kaldım bana geçici mezuniyet belgesi verirler mi acaba ya da bu belge olmadan mülakatlara girebilir miyim ne olur yardım edin

  1. Admin dedi ki:

   Mülakatlara girersin sorun olacağını sanmıyorum belirli bir tarih vardı o zaman kadar mezun olman gerekiyor kılavuzu incele kardeşim

 85. Deniz dedi ki:

  İki kulağımda da birer küpe deliği var. Mülakatta sorun olur mu?

  1. Admin dedi ki:

   Sorun olmaz

 86. Deniz dedi ki:

  Bir eşit ağırlık öğrencisi fen çözmediği takdirde hava ve deniz kazanamıyor mu?

 87. mustafa dedi ki:

  benim kafamda 3.5- 4 cmlik bir dikiş izi ve ufak bir nokta gibi yara var. göğüsümde çok az bir bozukluk ve alt dişlerimde aralarında boşluk var tel takılınca geçer diyorlar . bebekken fıtık ameleyatı olmuştum bunlar sorun oluşturur mu

  1. Admin dedi ki:

   ön sağlık aşamasında inceleme ile belli olur

 88. infinite equation of justice dedi ki:

  Okula kendi isteği dışında geç yazılan birinin askeri okulda okuma şansı olmaz mı? Üstelik derslerim de orta üstünde

  1. Admin dedi ki:

   Başvuru şartlarına göre alımlar oluyor şartları taşıyanlar sadece başvuru yapabiliyor 2020 msü alımı henüz açıklanmadı

 89. Zeynep dedi ki:

  Hemşirelik fakultesinde okuyorum ilk senem biraz aile baskısı ile yazdım yaşım 19 çocukluktan beri hayalimde olan meslek subaylik. sinava girip kazanırsam geçiş yapabilirmiyim lütfen çabuk cevaplar misiniz 😐

  1. Admin dedi ki:

   mezuniyet şartlarını taşıyorsan başvurabilirsin alım kılavuzu henüz yayınlanmadı

 90. Halime D. dedi ki:

  Önlisans 1. sınıf öğrencisiyim, MSÜ Sınavına girip Subay/Astsubay olabilirmiyim, şuan ki üniversite kaydımı sildirmem mi gerekiyor?

  1. Admin dedi ki:

   ikiside ünivers,te sayıldığı için birini mecburen sildirmek zorunda kalıyorsun ikisede yöke bağlı

 91. ENES Yılmaz dedi ki:

  İiyi günler Ben 2002 doğumluyum Yaş olarak da 17 yaşındayım 2020 msü sınavına girmek istiyorum ama Sınavlar mart ayında olacak okulda haziranda kapanıyor hiç şansım yok mu ? Agustos 13 de 18e giriyorum

  1. Admin dedi ki:

   Yaş şartı yukarıdaki gibidir.

 92. Zelisss dedi ki:

  Bama yardım edin lütfen , benim üniversite ye kaydım var , ama gitmiyorum üniversiteye ve MSÜ sınavına girmek istiyorum görebilir mıyım

  1. Admin dedi ki:

   Başvuru şartlarını taşıyorsan başvurabilirsin

 93. Berkay dedi ki:

  Merhaba ben msü sınavlarına katılmak istiyorum ama önceden eklem romatizması geçirdim ve şu an eklem kısıtlılığım yok bu durum sağlık raporu almamda bir sıkıntı yaratırmı.

  1. Admin dedi ki:

   O genel sağlık raporu aşamasında doktor muayenesi ile belli olur kardeşim

 94. Sefa dedi ki:

  Bugün ösym merkezinde msü ye kayıt yaptırdım ama saçımın bir tarafı havaya kalkmış
  Hoş bir görüntü gibi
  Durmuyor o fotoğraf sıkıntı yaratırmı mülakatta falan

  1. Admin dedi ki:

   Sorunnolmaz

 95. Reşat Demir dedi ki:

  2020 MSÜ başvurusunu nasıl iptal edebilirim.

  1. Admin dedi ki:

   ücret iadesi olacağını sanmıyorum ama iptal etme derken sınava girmezsen sorun olmaz

   1. Alican dedi ki:

    Ben açıköğretim lisesinde okuyorum şuan ve üniversite sınavına girme gibi bi şansım var kredim yetiyo peki msü sınavına girebilirmiyim açıköğretimde okurken

    1. Admin dedi ki:

     Kardeşim lise sonda olman lazım başvurman için

 96. Emir dedi ki:

  Merhaba ben 2019 tyt de 258 puan aldım msüye girip 200 ü geçersem tytye girmeme gerek varmı

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim 2020 TYT girmeni öneririm taban puan diğer puanlar değişebilir yazıyor kılavuzda

 97. Mustafa dedi ki:

  merhaba doğuştan 6 parmak doğmuşum doğduğumda aldırılmış fakat serçe parmağımın yanında hafif belli olan yara izi ve çıkıntı var bi sorun olur mu

  1. Admin dedi ki:

   fazla parmak diye arat kardeşim site içerisinde

 98. Şeyda dedi ki:

  merhaba ben sağlık lisesi mezunuyum(3) eşitağırlıktan sınava hazırlanıyorum sizce hava harp okulunu girebilirmiyim.

  1. Admin dedi ki:

   o sana kalmış bir şey kardeşim sayısal bölümden soru fazla çözersen puanın yüksek olursa olur

error: Content is protected !!