Nezarethane Defterinde Neler Bulunur?

Nezarethane Defterinde Neler Bulunur?

Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan Polis Memurları için bu yazımızda Nezarethane Defterinde Neler Bulunur?  hakkında bilgiler vereceğim.

Nezarethane Defterinde Neler Bulunur?

Nezarethaneye alınanların kaydına ait defter, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 12 maddesine göre düzenlenmiştir.  Gözaltı işlemleri nezarete alınanların kaydına ait deftere yazılmak suretiyle tespit edilir. Denetime tâbi olan bu defterde:

a)Kimlik bilgileri;

1)       Adı ve soyadı,

2)       Anne ve baba adı,

3)       Cinsiyeti,

4)       Doğum yeri ve tarihi,

5)       Nüfusa kayıtlı olduğu yer,

6)       Cilt, aile sıra ve kayıt numarası,

7)       Yabancılar için pasaport numarası,

8)       İkâmet adresi, iş adresi ve telefon numaraları,

9)       Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

b)Gözaltına alınmasına esas bilgiler;

1)       İsnat edilen suç, gözaltına alınma nedeni,

2)       Suç yeri ve tarihi,

3)       Kimin emri ile yakalandığı ve nezarete alındığı,

4)       Haber verilen Cumhuriyet savcısının adı ve soyadı,

5)       Cumhuriyet savcısına haber verildiği tarih ve saat,

6)       Bilgi toplama işlem kısmı kaydı,

c)Giriş işlemleri;

1)       Yakalamanın yeri, tarihi ve saati,

2)       Giriş tarihi ve saati,

3)       Girişte alınan hekim raporunun verildiği makam, tarihi, sayısı ve özeti,

4)       Üst aramasında teslim alınan malzemeler, teslim eden ve teslim alanın imzası,

5)       Giriş işlemini yapan görevlinin adı, soyadı, rütbesi ve imzası,

d)Şüpheli ile ilgili işlemler;

1)       Haber verilen yakını veya belirlediği kişi, adres ve telefon numarası,

2)       Haber verilen diplomatik temsilciliğin adı ve telefon numarası,

3)       Haber veren personelin adı, soyadı, sicili ve imzası,

4)       Haber verme tarihi ve saati,

5)       Şüphelinin, hakkında haber verildiğine dair imzası,

6)       Tercüman temin edilip edilmediği, tercümanın adı, soyadı ve imzası,

7)       Müdafi istediği hakkındaki beyanı ve imzası,

8)       Müdafi talep etmiş ise baronun adı veya kendi avukatının adı ve soyadı,

9)       Gelen müdafiîn adı ve soyadı, sicil numarası, geliş saati ve imzası,

10)    Süre uzatımına karar veren makam, kararının tarihi, sayısı ve uzatılan süre,

e)Çıkış işlemleri;

1)       Çıkarıldığı tarih ve saat,

2)       Sevk edildiği makam,

3)       Sevk evrakının tarihi ve sayısı,

4)       Teslim alan görevlinin adı, soyadı ve imzası,

5)       Kişinin kendisine teslim edilen malzemeler ve imzası,

6)       Görevliye teslim edilen malzemeler ve imzası,

7)       Geçici ayrılışlar,

8)       İlân, işlemler ve sonuç,

9)       Çıkış işlemini yapan görevlinin adı, soyadı, rütbesi ve imzası,

10)    Kontrol eden âmirin adı, soyadı, rütbesi ve imzası,

belirtilir.

Bu defterde, yukarıda belirtilen zorunlu bilgilerin dışında gerekli görülen diğer bilgilere de yer verilebilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.