Polislerin Kısa Süreli Durdurma Cezası Eylem – Tutum – Davranışları

Polislerin Kısa Süreli Durdurma Cezası Eylem – Tutum – Davranışları

Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan memurlar için Polislerin Kısa Süreli Durdurma Cezası Eylem – Tutum – Davranışları hakkında bilgiler vereceğim.

Polislerin Kısa Süreli Durdurma Cezası Eylem – Tutum – Davranışları

Emniyet Teşkilatında çalışan her sınıftan memura verilecek disiplin cezalarını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlarla cezaların derece ve miktarı Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğüne göre yapılmaktadır.

Kısa süreli durdurma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

4 ay süreli durdurma:

1 – Amir ve memurlara görevle ilgili olarak yalan söylemek,

2 – İş sahiplerine ya da herhangi bir nedenle Emniyet binalarına gelen ya da getirilenlere hakaret etmek,

3 – Denetim görevini yerine getirmemek,

4 – Yükümlü bulunduğu devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan ya da devir ve teslim işleri tamamlanamadığı takdirde ilgili yönetmelikte belirtilen süre dolmadan yeni görev yerine gitmek,

5 – Amir ve üstlerine iletilmesi gereken bilgi ve buyrukları,zamanında iletmemek ya da olayları, olaylarla ilgili bilgileri amirlerinde ve resmen istenmesi halinde de görevli ve yetkili kuruluş ve kişilerden gizlemek,

6 – Kendisine verilmiş olan tanıtma karnesini veya polis kimlik kokardını kabul edilebilir bir neden olmaksızın yitirmek.

7 – İdareye haber vermeden ya da bunun üzerine yapılacak soruşturmaya ilişkin 2 aylık süreyi beklemeden evlenmek,

8 – İzinsiz ya da kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın kesintisiz olarak 3 günden çok ve 5 güne kadar (5 gün dahil) görevine gelmemek,

9 – Astlarını, aynı rütbedeki arkadaşlarını, üstlerini ya da amirlerini haksız yere şikayet etmek,

10 – Astlarına, aynı rütbedeki arkadaşlarına ve diğer mesai arkadaşlarına söz, yazı ya da eylemle hakaret etmek ya da dövme girişiminde bulunmak

11 – Toplu olarak sözlü veya yazılı şikayette bulunmak.

12 – Görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranmak.

6 ay süreli durdurma;

1 – Görevle ilgili, resmi belge, araç ve gereçleri, görevin sona ermesine ya da kurumca istenmesine karşı geri vermemek,

2 – Amirin izni olmaksızın iş sahiplerinin ya da polisle iş ilişkisi bulunabilecek kişilerin yemek ve eğlence çağrısına gitmek,

3 – Doğrudan ya da aracı eliyle astlarından; iş sahiplerinden hediye ya da borç almak,

4 – Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan ya da saygızısca konuşmalar yapmak ya da acaip sesler çıkarmak,

5 – Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak,

6 – Teslim aldığı her çeşit motorlu araç, makina, cihaz ve teçhizatta kusuru ile hasara sebep olmak.

10 ay süreli durdurma;

1 – Resmi giysi ve donanımını ihmal nedeniyle yitirmek,

2 – Borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek,

3 – Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ya da demeç vermek.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.