2020 Yılı Kara – Deniz – Hava Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alımı Sık Sorulan Sorular

2020 Yılı Kara – Deniz – Hava Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alımı Sık Sorulan Sorular

Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay adayları bu yazımda sizlere 2020 Yılı Kara – Deniz – Hava Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alımı Sık Sorulan Sorular hakkında bilgiler vereceğim.

2020 Yılı Kara – Deniz – Hava Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alımı Sık Sorulan Sorular

SORU:  Türk Silahlı Kuvvetlerine dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini kapsamında başvurular nasıl yapılmaktadır?

CEVAP: Başvurular temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

SORU: Adayların bilgilendirilmesi nasıl yapılacaktır?  

CEVAP: Tüm bilgilendirmeler ve duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

SORU: Türk Silahlı Kuvvetlerine dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini kapsamında başvurular hangi tarihler arasında alınacaktır?

CEVAP: Başvurular 08-24 Ekim 2019 (Saat 23.59) tarihleri arasında alınacaktır.

SORU:  Adaylar başvuruyu nasıl yapacaktır?

CEVAP: Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

Adaylar, mezun oldukları kaynak okul programına uygun olmak şartıyla istedikleri kadar Kuvvet ve sınıf/branşı sıralı (öncelikli) olarak tercih edecektir.

 Kuvvet Komutanlığı tercihleri, sadece seçim aşamalarına katılacak adaylara yapılacak çağrıya esas olmak üzere sıralı (öncelikli) olacak, tüm seçim aşamalarından başarılı olan adayların yerleştirilmesinde dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi için Kuvvet K.lığı içerisindeki sınıf/branş önceliği dikkate alınacaktır.

SORU:  Sınavlar hangi merkezlerde icra edilecektir?

CEVAP: MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı Mamak/Ankara, MSÜ Kara Harp Okulu Komutanlığı Çankaya/Ankara, Hv.K.K. Bando ve Merasim K.lığı Kirazlıdere/Ankara.

SORU:  Genel başvuru şartları nelerdir? 

CEVAP:   Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan;

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  3. Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
  4. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
  5. Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak,
  6. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olmamak.

SORU:  Yaş Kriterleri nelerdir? 

CEVAP:

(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular),

SORU:  Öğrenim Kriterleri nelerdir? 

CEVAP: a. Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların başvuru kılavuzunda gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul edilmeyecektir.),

Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın başvuru kılavuzunda gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar.

SORU:  KPSS Kriterleri nelerdir?       

CEVAP: 

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans puanı en az 60 olanlar, 2019 ve 2020 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek KPSS P3 puanı esas alınacak, lisans mezunlarının KPSS P93 puanları astsubay temininde geçerli olmayacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)

Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Bando sınıfına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

SORU:  Sağlık Kriterleri nelerdir?

CEVAP:     Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı

Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen;

Muharip Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”, kararlı sağlık kurulu raporu alınacak,

Yardımcı Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”, kararlı sağlık kurulu raporu alınacak,

K.K.lığı Deniz Piyade Sınıfı için; “Komando olur, Paraşütle atlar” kararlı sağlık kurulu raporu alınacak,

U/H Teknisyeni sınıfı astsubay adayları sevk edilecekleri hastanelerden TSK,

J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Madde 64 gereği uçuş ekibi adaylarının sahip olması gereken sağlık niteliklerini taşıdıklarına yönelik “Kategori-2 Hava Araçlarında Görevli Olarak Uçar” sağlık raporu alacak,

Hava Piyade [Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel  (AKİP) Astsubayları] sınıfı adaylarGörevli olarak uçar, Paraşütle Atlar ve Kurbağaadam olur” kararlı sağlık raporu alacaktır.

Sevk tarihinden itibaren 45 gün içinde sağlık kurulu raporu MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşmayan adaylara işlem yapılmayacaktır.

SORU:  Özel Kriterler nelerdir?

CEVAP: K.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı Hava Trafik ile Hv.K.K.lığı Kontrol İhbar sınıfı için; Psikomotor Testi, Türkçe ve İngilizce Okuma Testinde başarılı olmak.

SORU: Seçim aşamaları nelerdir? 

CEVAP: a. Genel ağ (internet) üzerinden ön başvuruların alınması, b. İkinci seçim aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşur. İkinci seçim aşaması da aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır.  (1) Genel Kültür Sınavı (Bando sınıfı için), (2) Evrak Kontrol, (3) Fiziki Değerlendirme, (4) Kişilik Değerlendirme Testi, (5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor), (6) Türkçe ve İngilizce Okuma Testi ve Psikomotor Testi (Hava Trafik ve Kontrol İhbar Sınıfları için), (7) Yüzme Testi [Hava Piyade

(Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP Astsubayları) sınıfı için], (8) Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı için), (9) Mülakat Sınavı, (10) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri, (11) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

 Seçim aşamalarında adayların tabi olacakları hususlara ilişkin ayrıntılı bilgiler başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

SORU: İkinci seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl duyurulacaktır? 

CEVAP: İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

SORU: Genel Kültür sınavı (Bando sınıfı için) soruları hangi konuları kapsamaktadır? 

CEVAP: Adaylara uygulanan Genel Kültür sınavında; Türkçe, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, T.C. Anayasası ile Güncel Konulardan sorular sorulmaktadır. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

SORU: Ön başvurusu kabul edilen adaylar ikinci seçim aşaması sınavı aşamalarına gelirken beraberinde hangi belgeleri getirmeleri gerekmektedir? 

CEVAP: Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

SORU:  Sınavların değerlendirme esasları nedir? 

CEVAP: Millî Savunma Bakanlığınca adayların tabi oldukları sınavların ağırlık oranları belirlenmekte ve başvuru kılavuzunda yayımlanmaktadır. Adayların başarı sıralaması bu oranlar ve Başvuru Kılavuzunda yayımlanan esaslara göre belirlenmektedir.

SORU: İkinci aşama seçim sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdan sonra ne işlem yapacaktır? 

CEVAP: Adayların sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Sağlık Kuruluşuna başvurup muayene işlemlerini başlatmaları ve Sağlık Kurulu Raporunu MSB Personel Temin Daire Başkanlığına Sevk tarihinden itibaren 45 gün içinde ulaşmasını sağlamaları gerekmektedir.

SORU: Olumsuz sağlık raporu alan adayların rapora itiraz hakkı var mıdır? 

CEVAP: Olumsuz rapor alan adayların rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

SORU:  Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıl yapılmaktadır? 

CEVAP: Olumsuz sağlık raporuna itiraz işleminin nasıl yapılacağı başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

SORU: Başarılı olan adayların sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri nasıl yapılmaktadır? 

CEVAP:  1. Seçim aşamalarının tamamlanmasını müteakip, Aday Değerlendirme Puanı (ADP), mezuniyet bilgileri, tercihleri, sağlık raporu bilgilerine göre başarı sıralaması oluşturulmaktadır.

Başarı sırasına göre sınıflandırma listeleri hazırlanırken %80’i ön lisans mezunlarından, %20’si    lisans   mezunlarından          oluşturulmaktadır.      Kontenjanların tamamlanamaması durumunda adayın lisans veya ön lisans mezunu olup olmadığına bakılmaksızın yerleştirme yapılmaktadır.

Aday Değerlendirme Puanına (ADP) göre önde olan adayın sınıflandırması yapılmadan sonraki adayın sınıflandırma işlemine geçilmemektedir.

Sınav aşamalarından başarı ile geçen adayın yerleştirme işlemleri, tercih ettiği tüm Kuvvet Komutanlıkları için sınıflandırmaya tabi tutulacak şekilde yapılmakta, her aday kayıt hakkı kazandığı Kuvvet Komutanlıklarından istediğine kayıt yaptırabilmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.