2020 Yılı Misyon Koruma Başvuru Şartları – Başvuru Tarihleri

2020 Yılı Misyon Koruma Başvuru Şartları – Başvuru Tarihleri

Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli için bu yazımda 2020 Yılı Misyon Koruma Başvuru Şartları – Başvuru Tarihleri hakkında bilgiler vereceğim.

2020 Yılı Misyon Koruma Başvuru Şartları

UYARI: Başvurularla ilgili kesin bilgileri illerde Eğitim Şube Müdürlüklerinden, merkez ve merkeze doğrudan bağlı taşra teşkilatında ise Personel işlerinden sorumlu birimlerden detaylı bilgiliyi alabilirsiniz.

a) Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak, (fiili hizmet hesaplanırken meslek öncesi yapılan askerlik fiili hizmetten sayılacaktır.)

b) Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,

c) On sekiz yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaş esas alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle (01.01.1984 (dahil) tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecek) otuz yedi yaşından gün almamış olmak,

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olmak,

d) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ya da son üç yıl içerisinde aylıktan kesme cezası almamış olmak,

e) Son iki performans değerlendirme döneminde iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı almış olmak,

f) Yurt dışı eğitimi dahil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurt dışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren, son yurt dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,

g) Aylıksız izinli olmamak,

ğ) Misyon koruma görevi için atanıp, sağlık sebepleri haricindeki nedenlerle atandığı göreve gitmemiş, görev süresi tamamlanmadan kendi isteğiyle merkeze dönmüş veya merkeze geri çağrılmış olmamak,

h) Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak,

ı) Süresi altı ayın üzerinde olan yurt dışı görevinde bulunmuyor veya yurt dışı eğitimi görmüyor olmak,

i) Sınava başvuru tarihi itibariyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis veya polis memuru rütbesinde bulunmak, (Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği gereği C dilimine giren, İdari Polis olan personel ve Görevden Uzaklaştırılan personel sınava müracaat edemeyecektir.)

j) Beden kitle indeksinin en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi bir sağlık kuruluşundan belgelemek,

k) Komiser Yardımcılığı Kursunda eğitim görmüyor olmak,

l) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olmak,

m) PBS kayıtlarında son dört dönem performans atışlarında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan almış olmak, şartları aranır.

2020 Yılı Misyon Koruma Ön Başvuru Tarihleri

Başvurular Personel Bilgi Sistemi üzerinden 16 Mart 2020 tarihinde başlayarak 22 Mart 2020 günü saat: 23.59’da sona erecektir. Sadece ön başvurular alınacak olup daha sonra oluşturulacak komisyon tarafından Katılabilir – Katılamaz şeklinde karar verilecektir.

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.