B Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı Ne Zaman?

B Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı Ne Zaman?

Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı tarafından sınavı gerçekleştirilen B Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı Ne Zaman? hakkında bilgiler vereceğiz.

B Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı Ne Zaman?

2021 Yılı B Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavlarına ait Sınav Talimatı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlandı. 2021 Yılı B Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı 21 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.

Sınav Takvimi

05/03/2021 :Sınav başvuru ücretinin ödeneceği ve başvuru işlemlerinin yapılacağı son tarihtir.

13-20/03/2021 :İl Emniyet Müdürlüklerince sınav giriş belgelerinin PATBİS üzerinden düzenlenerek adaylara teslim edileceği tarih aralığıdır.

21/03/2021 :Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 14.00)

21/03/2021 :Yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

21-22/03/2021 :Adayların, yazılı sınav sonuçlarına itiraz edeceği tarih aralığıdır.

22/03/2021 :Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

22-26/03/2021 :Uygulamalı Sınav Komisyonun görevli olduğu tarih aralığıdır.

29/03/2021 :Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

Başvuru İşlemleri 

2.1. Başvurular, Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’in ikinci bölümünde yer alan “Adaylarda Aranacak Nitelikler ve Başvuru” başlıklı 5. ve 6. maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

2.2. Başvuru şartları tutan adaylar, dilekçe ve başvuru evrakı ile birlikte ikamet ettikleri İl Valiliklerine (İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne) şahsen müracaat edeceklerdir.

2.3. Emniyet teşkilatı ve TSK personelinin sınava müracaatlarında 2013/13 sayılı Patlayıcı Maddeler Birleştirilmiş Genelgesindeki 4.6. maddesi de dikkate alınacaktır.

2.4. Adaylara ait sağlık raporu, müracaat tarihinden itibaren son 1 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

2.5. Başvuru şartları tutan adaylardan, Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı için 500 TL (beşyüz) sınav ücreti alınacaktır. Bu ücretler, adaylar tarafından Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Adaylar, sınav giriş ücreti yatırıldığına dair almış olduğu dekontu müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

2.6. Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle adayların Ateşleyici Yeterlilik Belgesi sınavlarına giremeyeceği, müracaatı kabul eden personel tarafından adaya tebliğ edilecektir.

2.7. Adaylar sınav yerlerine yanlarında getirmiş oldukları maske takılı bir şekilde alınacak olup, sınav süresince adayların ve sınav görevlilerinin sınavda sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri sağlanacaktır.

Yazılı Sınav – İtiraz 

3.1. Yazılı sınav Ankara ilinde yapılacaktır.

3.2. Yazılı sınavda 50 adet soru sorulacaktır. Sınav süresi 90 dakikadır. Her soru 2 puan olup, yanlış doğruyu götürmeyecektir.

3.3. Yazılı sınav (100) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az (60) puan almaları gerekir.

3.4. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24 saat içerisinde dilekçe ile Sınav Kurulu (Sınav Değerlendirme Komisyonuna) ve Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na yapılır. Sonuç en geç 24 saat içerisinde açıklanır. Kurulun itirazla ilgili aldığı karar kesindir.

3.5. Yazılı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesi aslını, üzerinde T.C. Kimlik Numaraları bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını, en az bir adet siyah kalem ve yumuşak uçlu kurşun kalem, leke bırakmayan silgi ve kalemtıraş bulundurmak zorundadır.

Uygulamalı Sınav

4.1. Yazılı sınavda başarılı olanlar, istedikleri belge sınıfına giren işleri yapmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla sınav kurulunca uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

4.2. Uygulamalı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. Kimlik Numaraları bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını bulundurmak zorundadır.

4.3. Uygulamalı Sınav; 22-26/03/2021 tarihleri arasında saat 09.00’da yapılacaktır. (Sınav yeri daha sonra ilan edilecektir.)

4.4. Ruhsatlı bile olsa yanında ateşli silah veya kesici, delici yaralayıcı alet bulunduranlar sınava alınmayacaktır.

4.5. Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

4.6. Uygulamalı sınav (100) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az (60) puan almaları gerekir.

4.7. Adayların, uygulamalı sınav sonucuna itiraz hakkı yoktur.

Mülakat Sonrası Yapılacak İşlemler

PATBİS üzerinden ilan edilen sınav sonuç listesine göre sınavdan başarılı olan kişilere, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Ateşleyici Yeterlilik Belgesi düzenlenerek imza karşılığı teslim edilecektir.

Son Hükümler

6.1. Başvuru şartlarını taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkartılan, yazılı sınavda başarısız olan, sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmeyecektir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.