Anasayfa / Bekçi Alımları / Bekçilik Göğüs Hastalıkları Şartları Neler?

Bekçilik Göğüs Hastalıkları Şartları Neler?

Çarşı ve mahalle bekçisi adayları; Bekçilik Göğüs Hastalıkları Şartları Neler? Bekçilik Sağlık Şartları

Çarşı ve mahalle bekçisi adayları; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin okullara girişlerinde olduğu gibi A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır ve bu adayların giriş raporlarında A dilimi sağlık şartlarına uygunluk aranır.

Bekçilik Göğüs Hastalıkları Şartları Neler?

A DİLİMİ Bekçilik Göğüs Hastalıkları 

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

1) a) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozukluğu olanlar sağlam kabul edilir.

b) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan, solunum sisteminin geçirilmiş enfeksiyöz hastalıkları, geçirilmiş tüberküloz enfeksiyonu olanlar sağlam kabul edilir.

c) İleri tetkik ve görüntüleme yöntemleriyle anatomik ve fonksiyonel olarak organ ve sistem bütünlüğünün bozulmadığı kanıtlanan, organ içine yapılan endoskopik girişimler, lokalize plevra kalınlaşmaları sağlam kabul edilir.

2) a) Akciğer içindeki veya göğüs kafesi içindeki iyi veya kötü huylu tümöral oluşumlar, hemanjiomlar, hidatik kistler, yabancı cisimler, apseler ve diğer yer kaplayan lezyonlar ve bütün bu nedenlerle yapılmış cerrahi girişimler öğrenciliğe engeldir.

b) Spontan pnömotoraks, geçirilmiş spontan pnömotoraks ve geçirilmiş tüp torakostomi öğrenciliğe engeldir.

c) Göğüs kafesinin açıldığı cerrahi girişimler (torakotomi, sternotomi ve diğer) öğrenciliğe engeldir.

ç) Astım öğrenciliğe engeldir.

B)

1) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan (SFT normal veya minimal bozukluğu olan), akciğer, plevra, mediasten ve diğer dokuların tüberkülozu ve tüberküloz dışı enfeksiyonları, primer yada sekonder hastalıkları.

2) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan (SFT normal veya minimal bozukluğu olan);

a) Akciğer veya mediastenin yabancı cisimleri, hidatik kistleri, apseleri, yer kaplayan iyi huylu hastalıkları ve tümörleri.

b) Koagülasyon anomalisine bağlı olmayan iyileşmiş pulmoner tromboemboliler.

3) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan (SFT normal veya minimal bozukluğu olan);

a) Akciğerin obstrüktif tip hastalıkları;

– Astım (hafif intermittan astım, hafif persistan astım),

– Kronik bronşit,

– Amfizem,

– Bronşiektazi ve diğer.

b) Akciğerin restriktif tip hastalıkları;

– İnterstisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz ve diğer granülomatöz hastalıklar, idiopatik pulmoner fibrozis, kollojen-vasküler bağ dokusu hastalıkları ve diğerleri),

– Yer kaplayan lezyonlar,

– Plevra hastalıkları (pnömotoraks, hemotoraks, ampiyem ve diğer)

– Göğüs duvarı hastalıkları ve toraks dışı nedenler.

c) Pnömokonyozlar,

ç) Atelektaziler, ve diğer solunum sistemi hastalıkları.

4) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan (SFT normal veya minimal bozukluğu olan);

a) Fissüritler, plörezi sekelleri.

b) Tedavi edilmiş spontan pnömotoraks.

c) Tüp torakostomi ve torakotomi (göğüs kafesi bütünlüğünün açıldığı her türlü cerrahi girişimde primer hastalığa göre ayrıca değerlendirilir).

5) Asemptomatik diafragma paralizileri.

6) Solunum sisteminin, plevranın, mediastenin ve göğüs kafesinin iyi huylu tümörleri ve cerrahileri.

C)

Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir. Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.

1) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş, solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren;

a) Akciğer, plevra, mediasten ve diğer dokuların tüberkülozu ve tüberküloz dışı enfeksiyonları, primer yada sekonder hastalıkları.

b) Pulmoner Hipertansiyon.

2) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş, solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren;

a) Pulmoner tromboemboliler.

b) Akciğer veya mediastenin yabancı cisimleri, hidatik kistleri, apseleri, yer kaplayan iyi veya kötü huylu hastalıkları ve tümörleri.

3) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş, solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren;

a) Akciğerin obstrüktif tip hastalıkları;

– Astım (orta persistan astım),

– Kronik bronşit,

– KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı),

– Amfizem,

– Bronşiektazi ve diğer.

b) Akciğerin restriktif tip hastalıkları;

– İnterstisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz ve diğer granülomatöz hastalıklar, idiopatik pulmoner fibrozis, kollojen-vasküler bağ dokusu hastalıkları ve diğerleri),

– Yer kaplayan lezyonlar,

– Plevra hastalıkları (pnömotoraks, hemotoraks, ampiyem ve diğer),

– Göğüs duvarı hastalıkları ve toraks dışı nedenler.

c) Pnömokonyozlar,

ç) Atelektaziler, ve diğer solunum sistemi hastalıkları.

4) Nüks eden pnömotorakslar.

5) İdiopatik veya cerrahi nedenli diafragma paralizileri (solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren).

6) Tedaviyle kontrol altında tutulabilen, dikkat, koordinasyon ve uyku sorunları oluşturmayan obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS).

7) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş, solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren, en az segmentektomi seviyesinde doku kaybına neden olmuş kist hidatik operasyonları, parsiyel akciğer rezeksiyonları, lobektomi, ileri derecede göğüs kafesi şekil bozuklukları ile toraks ameliyatı sekelleri.

8) Solunum sisteminin, plevranın, mediastenin ve göğüs kafesinin ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri ve cerrahileri.

D)

Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.

1) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan;

a) Akciğer, plevra, mediasten ve diğer dokuların tüberkülozu ve tüberküloz dışı enfeksiyonları, primer yada sekonder hastalıkları.

b) Pulmoner Hipertansiyon.

c) Pulmoner tromboemboliler.

ç) Akciğer veya mediastenin yabancı cisimleri, hidatik kistleri, apseleri, yer kaplayan iyi veya kötü huylu hastalıkları ve tümörleri.

2) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan;

a) Akciğerin obstrüktif tip hastalıkları;

– Astım (kronik persistan astım),

– Kronik bronşit,

– KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı),

– Amfizem,

– Bronşiektazi ve diğer.

b) Akciğerin restriktif tip hastalıkları;

– İnterstisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz ve diğer granülomatöz hastalıklar idiopatik pulmoner fibrozis, kollojen-vasküler bağ dokusu hastalıkları ve diğerleri),

– Yer kaplayan lezyonlar,

– Plevra hastalıkları (pnömotoraks, hemotoraks, ampiyem ve diğer),

– Göğüs duvarı hastalıkları ve toraks dışı nedenler.

c) Pnömokonyozlar.

ç) Atelektaziler. ve diğer solunum sistemi hastalıkları.

3) Çalışma gücü ve verimini bozan, tedaviye rağmen semptomatik, dikkat, koordinasyon ve uyku sorunları oluşturan ağır obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS).

4) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, en az segmentektomi seviyesinde doku kaybına neden olmuş kist hidatik operasyonları, parsiyel akciğer rezeksiyonları, lobektomi, ileri derecede göğüs kafesi şekil bozuklukları ile toraks ameliyatı sekelleri.

5) Solunum sisteminin, plevranın, mediastenin ve göğüs kafesinin ileri evre olan kötü huylu tümörleri ve cerrahileri.

E)

Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.

 

Bekçilik Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

3 Yorumlar

  1. Merhabalar üstat analmadığım şey şu A grubu sağlık şartlarında olmaları gerekir yazıyor ama 2) a) ve benzeri maddelerde A grubunda olmasına rağmen engeldir diye A maddesinde engeldir yazanlar var ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir