2020 JAMYO – Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Alım İlanı

2020 JAMYO – Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Alım İlanı

Jandarma Astsubay Adayları, bu yazımda sizlere JAMYO – Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Alım İlanı hakkında bilgi vereceğim.

JAMYO – Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Alım İlanı

a. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Ankara ilinde bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı (JSGA) yerleşkesi içerisinde bulunmaktadır.

b. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO);

(1) Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu (Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna sadece J.Gn.K.lığı için öğrenci temin edilecektir.) miktarda muvazzaf astsubay yetiştiren, (2) yıl önlisans düzeyinde eğitim-öğretim veren İçişleri Bakanlığına bağlı Meslek Yüksekokulu statüsündeki eğitim kurumudur. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunda astsubay diplomasının yanısıra ulusal ve uluslararası geçerliliği olan önlisans diploması da verilmektedir.

(2) Gerekli niteliklere sahip Jandarma astsubayları lisans eğitimlerini tamamlamaları, yapılacak sınavda başarılı olmaları ve J.Gn.K.lığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde verilecek eğitim ve öğretimi müteâkip subay olabilmektedir.

(3) JAMYO’da öğrenim gören öğrencilerin bütün ihtiyaçları (yemek, yatak, kıyafet, harçlık, eğitim-öğretim giderleri vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

(4) Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunda önlisans düzeyinde eğitim aldıktan sonra astsubay çavuş olarak nasbedilen astsubaylar; 926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümlerine göre aylıklarına ilave olarak; silahlı kuvvetler tazminatı, aile ve çocuk yardımı, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadır.

(5) Jandarma astsubayları; orduevlerinden, lojmanlardan ve Ordu Yardımlaşma Kurumunun (OYAK) imkânlarından istifade etmektedir.

c. ULU ÖNDER ATATÜRK’ÜN İFADESİYLE “HER ZAMAN YURT, ULUS VE CUMHURİYETE AŞK VE SADAKATLE BAĞLI, TEVAZU, FEDAKÂRLIK VE FERAGAT ÖRNEĞİ BİR KANUN ORDUSU” OLAN, TARİHİ KAHRAMANLIKLARLA DOLU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA ASTSUBAY OLARAK KATILMAK İSTEYEN GENÇLERİMİZİ JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNA BEKLİYORUZ.

JAMYO – Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Tarihleri:

a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular; 03 Temmuz 2020 günü başlayıp, 03 Ağustos 2020 günü saat 17.00’de sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

JAMYO – Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Alım Şartları:

1. Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir

2. Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okuluna ön başvuru yapabilmek için; ÖSYM tarafından yapılan 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) aldıkları puan esas alınarak;

(a) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre, sıralamada en az 500.000’inci sırada yer alan adayın puanı almak,

(b) Şehit ve malul eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanın en az %80’ini almış olması gereklidir.

(c) Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksekokuluna temin edilecek (1.000) öğrenci kontenjanının %5’i Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanını oluşturacaktır.

(ç) YKS sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(d) Ön başvuru yapan adaylar tercih ettiği puan türüne ve o puan türü için belirlenen kontenjana göre en yüksek puandan düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının en az on katına kadar adaya https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme Sınavlarına Çağrılma ” duyurusu yapılacaktır.

2020 Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Alımı Başvuru Şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemek,

ç. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

e. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

ğ. Milli Savunma Üniversitesinin 2020 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ve Meslek Yüksek Okuluna başvuruda geçerli sayılacaktır.

h. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, TSK, J.Gn.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre vücudun herhangi bir yerinde dövme, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.),

ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

j. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

k. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

l. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

m. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

n. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

o. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

ö. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

p. Tablo-1’de yer alan Yaş-Boy-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

r. TSK, J.Gn.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların okulla ilişikleri kesilecektir.

s. Başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecek, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir.

BAŞVURU KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLA 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine Nasıl Gidilir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Fiziki Yeterlilik – Mülakat Aşaması

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Boy – Kilo Tablosu

 

YORUMLAR

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

 1. Melih dedi ki:

  Başvuru taban puan kaç olur tahminen

 2. Murat dedi ki:

  Alımda 2017 mezunları da yararlanabiliyor mu ? ( Yaş tutuyor )

  1. Admin dedi ki:

   alım şartları detaylı olarak belli değil 2020 yks sonrası açıklanacaktır

   1. Tuğrulcan dedi ki:

    Tyt ile alıcak dimi

    1. Admin dedi ki:

     TYT ile alınacak gibi görünüyor

    2. Ilayda dedi ki:

     Bayan astsubay oluyor değil mi
     Tercih aşamasında astsubay tercih edemedim de inşallah vardır ya askeriye istiyorum harp okulu gelmiyor ama astsubaylık gelebilir
     Kadınları alıyor mı bilgisi olan var mı

     1. Admin dedi ki:

      MSÜ ve JAMYO alımalrında bayan astsubay alımı oluyor üniversite mezunu olarak bayan alımı oluyor

   2. Halil dedi ki:

    Admin kardeşim müracaat tarihi yks den önce mi olur yoksa sonra mı?

    1. Admin dedi ki:

     yks sonrası olur önce olsa duyur yayınlanırdı

     1. Astsubay adayı dedi ki:

      Taban puanları düşük olur mu sizce

     2. Admin dedi ki:

      200 – 250 arasında olacağını düşünüyoruz

     3. Eda dedi ki:

      Kadın alımları olur mu peki

     4. Admin dedi ki:

      Tahmini olarak söylemek isterim ama genellikle erkek alımı oluyor

     5. Beyza dedi ki:

      Jamyo ya kadın alımı olacak mı

     6. Admin dedi ki:

      Kadın alımı olacağını sanmıyorum alım ilanı TYT sonrası gelebilir.

    2. Ayhan dedi ki:

     Selamun aleyküm bi sorum olacak . Lise mezunu jandarma astsubay alımı için üniversite sınavı tyt ye girmek gerekiyor tyt başvurusu yaptım. Yaş şartı aklıma takıldı 20.06.1998 doğumluyum yaş şartında 2020 itibariyle 21 yaşını bitirmemiş olmak yazıyor . Şuan 21 yaşında görünüyorum 20 Haziran’da 22 yaşıma girecem . Başvuru hakkım var mı yok mu?

     1. Admin dedi ki:

      detaylı yaş şartı açıklanmadı

   3. Zülal dedi ki:

    Jamyo bu sene kadın alımı yapacak mı

    1. Admin dedi ki:

     alımlar belli değil henüz

     1. Azra dedi ki:

      Jamyo dan mezun olduktan sonra direk göreve başlıyor muyuz?

     2. Admin dedi ki:

      evet atamalar oluyor direk

    2. Nazlı dedi ki:

     İnşallah bu sne bayan alımı olur umudum o yönde

 3. Ozlem dedi ki:

  Ya ben yks basvurusu yapmadim ama geç başvuru tarihinde yapicam sıkıntı olur mu çünkü çoğu yerde on başvurular 13 Mart’ta bitiyor diye yaziyo

  1. Admin dedi ki:

   sorun olmaz başvurabilirsin

  2. Anonim dedi ki:

   Jamyo için başvuru tarihi geçti mi , kılavuzda 4 Şubat- 21 Şubat arası yapılacakti yazıyor.
   Yardımcı olursanız sevinirim.🙂

   1. Admin dedi ki:

    alım tyt sonrası açıklanacaktır

 4. Burakbal dedi ki:

  Başvuru yapıcak mıyız yoksa YKS den sonra mı başvuru yapılıcak

 5. Sultan Rana ÇELİK dedi ki:

  2020 tyt ham puanımı, 2021 de jamyo alımı için kullanabilirmiyim?

  1. Admin dedi ki:

   o konuda jandarma alım duyurusunu beklemek lazım önceden bir şey demek olmuyor

   1. Fatma dedi ki:

    Admin bayan jamyo alımı var mı bu yaz kesin çünkü ben dönüştürülmüş puanımı kullandım.

    1. Admin dedi ki:

     liseden sonra alım olan jamyo alımı henüz olmadı tyt sonrası oluyor

   2. JÖH dedi ki:

    Tahmini boy bayanlarda kac olur

 6. Emirhan Altın dedi ki:

  basvurular ne zman jandarma için

  1. Admin dedi ki:

   tyt sonrası olacaktır

 7. Emirhan Altın dedi ki:

  basvurular ne zman jandarma için yoksa yksye basvurmamız yetermi ayrıyeten basvurmak gerekirmi jandarmalıga

  1. Admin dedi ki:

   alım tarihi henüz belli değil ama jamyo tyt ile olacaktır

 8. JÖH dedi ki:

  Genel sartlarda neden boy sartida yok en cok bunu merak ediyorum

  1. Admin dedi ki:

   o konuda açıklama henüz yapılmadı

   1. JÖH dedi ki:

    Kara kuvvetlerindeki boy sarti gecerli olucak diyorlar birde 1.58 diyorlar yanlis mi

 9. Umut dedi ki:

  Merhaba 2 sorum olucak
  1.jamyo en son ne zmn alım yaptı
  2.egitimleri genel olarak msü gibi mi ?

  1. Admin dedi ki:

   hatırladığım kadar 2017 yılında oldu eğitimler 2 yıl sürüyor

 10. Sarı Kırmızı dedi ki:

  Jamyo için kesin boy şartı nedir hiç bir yerde kesin net bilgiye rastlamadım

  1. Admin dedi ki:

   boy ve diğer şartlar alım ilanı geldiğinde açıklanacaktır şu an açıklama yapılmadı

 11. Merve dedi ki:

  2020 tyt den jamyo bayan alımı yapılacak mı?

  1. Admin dedi ki:

   2020 JAMYO alımı olacak alımlar genellikle tyt ile oluyor

   1. zeynep dedi ki:

    sadece erkekler mi alınacak yoksa bayan alımıda olacak mı

    1. Admin dedi ki:

     o konuda açıklama henüz yapılmadı

     1. Özgür KAYA dedi ki:

      Jamyodan kara astsubay mi cikiyo sadece yoksa msü deki gibi hava kara deniz sahil guvenlik diye kisimlari varmi. Tesekkurler

     2. Admin dedi ki:

      MSÜ den kara astsubayı olunuyor JAMYO dan sadece Jandarma Astsubay olunuyor

 12. Yalçın Topçu dedi ki:

  Selamlar.Sizce JAMYO dönüştürülmüş puanı kabul eder mi ? PMYO kabul ediyormuş.

  1. Admin dedi ki:

   Kabul eder gibi geliyor

 13. 2143 dedi ki:

  Bu alıma 1 yıl uzman erbaşlık yapmış kişiler kabul edilecekmi

  1. Admin dedi ki:

   alım şartları tyt sonrası yayınlanacaktır şu an kesin bir şey demek zor

 14. berkay dedi ki:

  yayımlanan kılavuzda başvuru 04 şubat – 21 şubat arası olduğu yazıyor. ben o tarihler arasında başvuru yapmadım. yani jamyo kazanma şansım yok mu ?

  1. Admin dedi ki:

   2020 yılına ait kılavuz yayınlanmadı

 15. Beyza dedi ki:

  Jamyo ya kadın alımıyla ilgili bir açıklama ne zaman olur

  1. Admin dedi ki:

   Kadın alımı olacağını sanmıyorum alım ilanı TYT sonrası gelebilir.

 16. Taha yılmaz eşiyok dedi ki:

  jamyo için alacağımız sağlık raporunu kendi şehrimizde mi alacağız?

  1. Admin dedi ki:

   Onu kılavuz yayınladığında duyurulacaktır

 17. muhammet dedi ki:

  ben acık lise ogrencisiyim 9 tane dersim kaldi bu sene mezunum inşallah lakin akademi mezun olabilir belgesini kabul edermi aydınlarirsaniz çok mutlu olurum

  1. Admin dedi ki:

   alımlarda genellikle lise son olanlar için belirli bir tarihe kadar meuzn olma şartı veriyor

   1. muhammet dedi ki:

    çok teşekkür ederim

   2. muhammet dedi ki:

    admin çok teşekkür ederim bir sorum daha olucak başvuru yaptıktan sonra mı güvenlik soruşturmasi oluyor yoksa mülakatı ve parkuru tamamladıktan sonra mı ve başvru yaptıktan sonra çağırmaları kaç gün sürüyor

 18. Okan dedi ki:

  Admin gecen sene jamyo kac puanla alım yaptı bılıyor musun

  1. Admin dedi ki:

   2016 yılından sonra alım olmadı

 19. EYÜP dedi ki:

  Başvurular ne zaman yapılacak peki

  1. Admin dedi ki:

   TYT sonuçlarından sonra oluyor

 20. Sezai dedi ki:

  Göz şartlarında düzeltme ile her iki göz için 3 derece diyor. Bunun ameliyattan sonra olduğunu biliyorum fakat ameliyat olmuş birine neden 3 dereceye kadar tolerans gösteriliyor? Veya ben mi düzeltmede demek istediğinin yanlış anlıyorum. Bu arada her iki gözüm miyop 1.5 sıkıntı olur mu?

  1. Admin dedi ki:

   Düzeltme tedavi sonrası demek istiyor

 21. Mehmetcan dedi ki:

  Öncelikle Hayırlı Günler Dilerim.Jandarma Astsubay (JAMYO) Öğrencisi Eğitim/Öğretimi’ni Bursa Işıklar’damı Görür Yoksa Ankara Beytepe’demi ?

  1. Admin dedi ki:

   JAMYO Ankara Beytepe

error: Content is protected !!