Komiser Yardımcılığı - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - Soru - Cevap

Anasayfa / Ders Notları / Komiser Yardımcılığı – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi – Soru – Cevap

Komiser Yardımcılığı – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi – Soru – Cevap

Komiser Yardımcılığı sınavına katılacak arkadaşlar için Komiser Yardımcılığı – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi – Soru – Cevap şeklinde paylaşıyoruz. Soru ve ders notu paylaşımları devam edecektir.

Komiser Yardımcılığı – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

– Soru – Cevap

SORU 1 :Sanayi devrimi hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

Cevap : 1780-1870

SORU 2 :Atatürk nerede doğmuştur?

Cevap: SELANİK

SORU 3 :Batıcılık nedir?

Cevap:BATI KURUMLARINI ÖRNEK ALMAK

SORU 4 :İslamcılık nedir?

Cevap:DİNİ BİRLİĞİ SAĞLAMAK

SORU 5 :Osmanlıcılık nedir?

Cevap:OSMANLIĞI KİMLİĞİ ALTINDA EŞİĞT BİR TOPLUM YARATMAK

SORU 6 :Türkçülük nedir?

Cevap:MİLLİ BİRLİĞİ SAĞLAMAK

SORU 7 :Atatürk Kemal adını hangi okulunda almıştır?

Cevap:SELANİK ASKERİ RÜŞTİYESİ

SORU 8 :Atatürk Şamda ne derneğini kurmuştur?

Cevap:VATAN VE HÜRRİYET

SORU 9 :Atatürk Trablusgarp savaşında kimlere karşı savaşmıştır?

Cevap:İTALYANLAR

SORU 10 :Uşi Antlaşması hangi yılda olmuştur?

Cevap:1912

SORU 11 :Mustafa Kemal balkan savaşı sırasında nerde görev almıştır?

Cevap:GELİBOLU YARIMADASI

SORU 12 :Atatürk Samsun ‘a hangi tarihte gitmiştir?

Cevap:19 MAYIS 1919

SORU 13 :Muş ve Bitlisi Ruslardan ne zaman geri aldık?

Cevap:8 AĞUSTOS 1916

SORU 14 :Atatürk Sofya askeri ateşeliğe ne zaman atanmıştır?

Cevap:1913

SORU 15 :Birinci dünya savaşında Almanya hani taraftadır?

Cevap:İTTİFAK DEVLETLERİ

SORU 16 :Birinci dünya savaşında Fransa hangi taraftadır?

Cevap:İTİLAF DEVLETLERİ

SORU 17 :Birinci dünya savaşında İtalya hangi taraftadır?

Cevap: İTİLAF DEVLETLERİ

SORU 18 :Birinci dünya savaşında Bulgaristan hangi taraftadır?

Cevap:İTİLAF DEVLETLERİ

SORU 19 :Birinci dünya savaşında Osmanlı hangi taraftadır

Cevap:İTTTİFAK DEVLETLERİ

SORU 20 :Birinci dünya savaşında Rusya hangi taraftadır

Cevap:İTTİFAK DEVLETLERİ

SORU 21 :Wilson ilkeleri neden yayımlanmıştır?

Cevap:DÜNYADA KALICI BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN

SORU 22 :Birinci dünya savaşı hani tahrite  başlamıştır?

Cevap:11 KASIM 1914

SORU 23 :Birinci dünya savaşındaki savunma cephelerimizi yazınız.

Cevap:ÇANAKKALE,IRAK,SURİYE-FİLİSTİN,HİCAZ-YEMEN

SORU 24 :Birici dunya savaşındaki taaruz cephelerini yazınız.

Cevap: KAFKAS , KANAL

SORU 25 :Mandtarer yönetim hangi devletlerin mandası haline gelmiştir?

Cevap:ORTA DOĞU,İNGİLTERE,FRANSA

SORU 26 :Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlere 5 tane örnek veriniz.

Cevap:MAVRİ MİRA,POTUS RUM, HINÇAK, TAŞNAK, MAKABİ ALYANS

SORU 27 :Osmanlı vatandaşlarının kurduğu zararlı cemieytlere 3 örnek veriniz.

Cevap:KÜRT TEALİ, İNGİLİZ MUHİPLERİ, TEALİ İSLAM

SORU 28 :Hürriyet ve İtilaf Fıkrası neye karşı kurulmuştur?

Cevap:İTTİHAT VE TERAKKİ

SORU 29 :Kuvayımılliyenin yararlaına örnek veriniz.

Cevap:DÜŞMANIN RAHATÇA İLERLEMESİN ENGEL OLDU

SORU 30 :Kurtuluş savaşı hangi tarihte başlamıştır?

Cevap:19 MAYIS 1919

SORU 31 :Amasya Genelgesi hangi tarihte yayımlanmıştır?

Cevap: 22 HAZİRAN 1919

SORU 32: Mustafa Kemal’in Erzurum ongresine katımasını kim sağlamıştır?

Cevap:KAZIM KARABEKİR

SORU 33 :Erzurum kongresi kangi tatrihte yapılmıştır?

Cevap:23 TEMMUZ / 7 AĞUSTOS  1919

SORU 34 :Doğu Anadolu Müdafai hukuk cemiyeti neden kurulmuştur?

Cevap:DOĞUİLLERİNİN HAKLARINI SAVUNMASI İÇİN

SORU 35 :Manda ve Himaye nerde reddedilmiştir?

Cevap:SİVAS KONGRESİ

SORU 36 :Atatürk ve Temsil Heyeti Ankaraya hangi tarihte gelmiştir?

Cevap:27 ARALIK 1919

SORU 37 :Son osmanlı mebusan meclisi hangi tarihte İstanbulda toplanmıştır?

Cevap:12 OCAK 1920

sORU 38:Misakı Milli nin diğer adı nedir?

Cevap:MİLLİ ANT

SORU 39:Misakı Milli itilaf devletleri tarafından nasıl karşıandı?

Cevap:ŞAKINLIK VE ÖFKE

SORU 40:Mustafa Kemal milli meclisin nerede toplanmasını istemiştir?

Cevap:ANADOLUDA

SORU 41:Havza Genalgesinin önemlerine birörnek verininz.

Cevap:KURTULUŞ SAVAŞININ İLK GENELGESİDİR

SORU 42:Mustafa Kemal Amasya Genelgesini imzalamışmıdır?

Cevap:EVET

SORU 43:Amasya Genlgesinin önemine bi örnek veriniz?

Cevap:HALKI SAVAVŞA ÇAĞIRMASI BAKIMINDAN BİR İHTİLAL BİLDİRİSİDİR

SORU 44:Erzurum Kongresinin toplanmasında eetkili oolan birini yazınız.

Cevap:KAZIM KARABEKİR

SORU 45:Erzurum kongresinde bağımsızlıktan bahsedilmişmidir?

Cevap:EVET

SORU 46:Sivas Kongresi öncesi yaşanan bir sorun söyleyiniz?

Cevap:MANDA VE HİMAYE

SORU 47:Amasya görüşmeleri ne zaman sona ermiştir?

Cevap:22 EKİM 1919

SORU 48:Amasya görüşmelerende Ali Rıza Paşa neleri kabul etmemiştir?

Cevap:MECLİSİN AÇILMASI VE SEÇİMLERİN YAPILMASI

SORU 49:Temsil heyetinin ilk siyasi başarısı?

Cevap:DAMAT FERİT İN İSTİFASI

SORU 50:1. Dünya savaşında yardım gönderdiğimiz cepheler?

Cevap:MAKEDONYA GALİÇYA ROMANYA

SORU 51 :1.Dünya savaşında Canakkale ne cephesiydi?

Cevap:SAVUNMA

SORU 52 :1.Dünya savaşında Kafkas ne cephesiydi?

Cevap:TAARUZ

SORU 53 :1.Dünya savaşında Hicaz-Yemen ne cephesiydi?

Cevap:SAVUNMA

SORU 54 :1.Dünya savaşında Suriye-Filistin ne cephesiydi?

Cevap:SAVUNMA

SORU 55 :1.Dünya savaşında Kafkas ne cephesiydi?

Cevap:TAARUZ

SORU 56 :Çnakkale cephesi 1. dünya savaşını ne kadar uzatmıştır?

Cevap: 2 YIL

SORU 57 :Kafkas cephesinin açılmasına bir neden söyleyiniz?

Cevap:RUSLARI DOĞU ANADOLUDAN ATMAK

SORU 58 :Yaklaşık 90 bin askerimiz ………….faciasında donarak şehit olmuştur.

Cevap:SARIKAMIŞ

SORU 59 :Mustafa Kemalin trabrusgarp a gönüllü gitmesi hangi özelliğini gösterir?

Cevap:CESUR

SORU 60 :31 mat olayı hangi ordu tarafından bastırılmıştır?

Cevap:HAREKET ORDUSU

SORU 61 :Avrupa devletleri gelişen sanayiler için ne arayışına geçmiştir?

Cevap:HAM MADDE

SORU 62 :Trabrusgarpı kimlere karşı savunmuşduk?

Cevap:İTALYANLAR

SORU 63 :Mustafa kemal çanakkale savaından sonra hangi rütbeye yükselmiştir?

Cevap:ALBAY

SORU 64 :Mustafa Kemal çanakkale savaşında hangi cephelerde savaşmıştır?

Cevap: ARIBURNU CONKBAYIRI

SORU 65 :1.Dünya savaşında doğu cephesinde kimle savaştık?

Cevap:ERMENİLER

SORU 66 :1.Dünya savaşında batı cephesinde kimle savaştık?

Cevap:YUNANLILAR

SORU 67 :1.Dünya savaşında güney cephesinde kiminle savaştık?

Cevap:FRANSIZLAR VE ERMENİLER

SORU 68 :1. Dünya savaşının başlamasına 2 tane neden söyleyiniz.

Cevap:SÖMÜRGECİLİK / PAZAR REKABETİ

SORU 69 :1. Dünya savaşının başlamasında etkili olan 1 tane özel neden söyleyiniz.

Cevap:ALMANYA VE FRANSA ARSASINDAKİ ALSAS LOREN SORUNU

SORU 70 :1. Dünya savaşında sornadan taraf değiştiren devlet hangi devletdir ?

Cevap:İTALYA

SORU 71 :1. Dünya savaşını başlatan olay nedir?

Cevap:SIRPHLI BİR ÖĞRENCİNİN AVUSTURYA VELİAHTINI ÖLDÜMESİ

SORU 72 :1.Dünya savaşında italya neden taraf değiştirmiştir?

CeVapı:SİYASİ YALNIZLIKTAN KURTULMAK

SORU 73 :TBMM YE İstanbul hükümeti tarafından bir ayaklanma söleyinşz.

Cevap:ANZAVUR AHMET AYAKLANMALARI

SORU 74 :TBMM YE Azınlıklar tarafından bir ayaklanma söyleyiniz.

Cevap:ERMENİLER

SORU 75 :TBMM YE Kuvayimilliye tarafından bir ayaklanma söyleyiniz.

Cevap:YÖRÜK ALİ EFE

SORU 76 :TBMM İsyanlar karşısında aldığı önlemlere 2 örnek veriniz.

Cevap:HIYANETİ VATANİYE/ANADOLU AJANSI

SORU 77:Osmanlının imzaladığı son antlaşma nedir?

Cevap:SEVR

SORU 78 :İzmir ne zaman işgal edilmiştir?

Cevap:15 MAYIS 1919

SORU 79 :Misakı Milli üzerine kapütilasyonların durumu nedir?

Cevap:KALDIRILIP DIŞ BORÇLAR ÖDENECEK

SORU 80 :Misakı Milli üzerine boğazların durumu nedir

OKUMALISIN  Komiser Yardımcılığı - Meslek İçi - Çıkmış Sınav Soruları - 2006 -

Ceavp:DÜNYA TİCARETİNE AÇILACAK

SORU 81 :1. Dünya savaşında azınlıkların durumu nedir

Cevap:HAKLARI MÜSLÜMALARIN HAKLARI İLE EŞİT OLAC

SORU 82 :1. TBMM nin özelliklerine bir örnek veriniz

Cevap:MECİS-HÜKÜMET SİSTEMİ BENİMSENMİŞTİR

SORU 83 :1.TBMM faliyetlerine bir örnek veriniz.

Cevap:DÜZENLİ ORDUYU KURDU

SORU 84 :Havza genelgesi ne zaman yayımlanmıştır?

Cevap:28-29 MAYIS 1919

SORU 85 :Mondros Ateşkes antaşması nerede imzalanamıştır?

Cevap:LİMNİ ADASININ MONDROS LİMANINDA

SORU 86 :Mondros ateşkes antlaşmasından bir madde söyleyiniz?

Cevap:OSMANLI DEVLETİ TERHİS EDİLİP SİLAHLARI İTİLAF DEVLETLERİNE TESLİM EDİLECEK

SORU 87 :Yunanlılara ilk kurşunu sıkan kişi kimdir?

Cevap:HASAN TAHSİN

SORU 88 :Amiral Bristol raporunun önemi nedir?

Cevap:BU RAPORGÖRE TÜRKLER FAZLADIR VE YUNANLILAR TÜRKLERİ KATLETMEKTEDİR

SORU 89 :Türklerin haklı olduğunu Türklere duyuran ilk belge hangi belgedir?

Cevap:AMİRAL BRİSTOL BELGESİ

SORU 90 :Mondrostan sonr ermeniler nereyi işgal etmişlerdir?

Cevap:DOĞU ANADOLU

SORU 91 :Mondrosdan sorna işgal edilen osmnalı toprağı neredir?

Cevap:MUSUL

SORU 92 :Yararlı cemiyetlere bir örnek veriniz.

Cevap:kilikyalılar cemiyeti

SORU 93 :Yararlı cemiyetlerin tümü nerede birleştirilecektir?

Cevap:SİVAS KONGRESİNDE

SORU 94 :Zaralı cemiyetlere bir örnek veriniz?

Cevap:KÜRT TEALİ

SORU 95 :Rumların kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerden Mavri Mira cemiyeti neden kurulmuştur?

Cevap:BİZANSI KURMAK

SORU 96 :Rumların kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerden Etnikietriya cemiyeti neden kurulmuştur?

Cevap:BİZANSI KURMAK

SORU 97 :Rumların kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerden Pontus rum cemiyeti nerede kurulmuştur?

Cevap:TRABZON VE ÇEVRESİ

SORU 98 :Rumların kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerden Kardos rum cemiyeti nerede kurulmuştur?

Cevap:TRABZON VE ÇEVRESİ

SORU 99 :Ermenilerin kurduğu Hınçak ve Taşnak nerede kurulmuştur?

Cevap:DOĞU ANADOLU

SORU 100 :Azınlııkların kurduğu cemiyetler nereden destek almıştır?

Cevap:DİN ADAMLARINDAN VE İTİLAF DEVLETLERİNDEN

SORU 101 :1. Dünya savaşında imzalanan gizli antlaşmalara bir örnek veriniz?

Cevap:SKYKES PİCOT ANTLAŞMASI

SORU 102 :Gizli antlaşmaları savaştan çıkıp kim dünyaya duyurdu?

Cevap:RUSYA

SORU 103 :Doğu anadolu kimlere verildi?

Cevap:ERMENİLERE VERİLDİ

SORU 104 :İtalyanın payı olan izmir kime verildi ?

Cevap:YUNANİSTAN

SORU 105 :ABD 1.Dünya savaşının başında hangi tarafı tutuyordu?

Cevap:TARAFSIZDI

SORU 106 :Wilson ilkeleriNi kim yayımlamıştır?

Ceavp:ABD BAŞKANI WİLSON

SORU 107 :1. Dünya savaşını bitiren madde nedir?

Cevap:YENENLER YENİLENLERDEN TOPRAK VE TAZMİNANT ALMAYACAKTIR

SORU 108 :Paris barış konferansının toplanma nedeni nedir?

Ceavap:1. DÜNYA SAVAŞINDA YENENLER İLE YENİLENLER ARASINDA BARIŞI SAĞLAMAK

SORU 109 :Paris barış konferansının amacı nedir?

Cevap:OSMANLIYI ARALARINDA YENİDEN PAYLAŞMAK

SORU 110:1. Dünya savaşına en son giren devlet kimdir?

Cevap:İTİLAF DEVLETİ YUNANİSTAN

SORU 111 :1.Dünya savaşının sonuçlarına 1 örnek veriniz.?

Cevap:DÜNYA HARİTASI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

SORU 112 :1.Dünya savaşından sonra kurulan devletlere 3 örnek veriniz?

Cevap:POLONYA – LETONYA – MACARİSTAN

SORU 113 :En sıcak çatışmaların yaşandığı cephe hangi cephedir?

Cevap:BATI CEPHESİ

SORU 114 :Büyük taaruz savaşı dışında yunanlıların saldırmalarının amacı nedir

Cevap:ANKARAYI ALMAK – TBMM Yİ DAĞITMAK – SEVRİ KABUL ETTİRMEK

SORU 115 :1. İnönü savaşından önce kim ayaklanmıştır ?

Cevap:ÇERKEZ ETHEM

SORU 116 :İstşklal Marşı ne zaman kabul edilmiştir?

Cevap:1. İNÖNÜ SAVAŞININ SONUCUNDA

SORU 117 :İstiklal savaşının yazarı kimdir?

Cevap:MEHMET AKİF ERSOY

SORU 118 :TBMM nin bir devlet gibi hareket ettiğini ne gösterir?

Cevap: İSTİKLAL MARŞI VE ANAYASA HAZIRLANMASI

SORU 119 :İtilaf devletlerinin Londra Konferansıa hem ankarayı hemde istanbulu birlikte çağırmasının nedeni nedir?

Cevap:İKİ GÜCÜ BİRBİRİNE DÜŞÜRÜP SEVRİ KABUL ETTİRMEK

SORU 120 :Londra konferansına sonç alamayacığımızı bilerek katılma nedeniizi söyleyiniz?

Cevap:BARIŞÇIL OLDUĞUMUZU DÜNYAYA GÖSTERMEK

SORU 121 :Londra konferansına Osmanlı adına kim katılmıştır?

Cevap:TEVFİK PAŞA

SORU 122 :Londra konferansına Ankara hüküeti adına kim katılmıştır?

Cevap:BEKİR SAMİ BEEY

SORU 123 :Lomdra konferansına itilaf devletleri hangi devletler katılmıştır?

Cevap:İNGİLTERE-FRANSA-İTALYA-YUNANİSTAN

SORU 124:Tevfik paşa itilaf devletleerinin planını nasıl bozar?

Cevap:LONDRA KONFERANSINDA SÖZÜ BEKİR SAMİ YE VEREREK

SORU 125 :Moskova antlaşmasını kimler imzalamıştır?

Cevap:TBMM İLE SOVYET RUSYA

SORU 126 :TBMM yi ve Misakı milliyi kabul eden ilk müslüman ülkedir?

Cevap:AFGANİSTAN

SORU 127 :II. İnönü savaşında kim Londra konferansında umudu bulamayıp tekrar saldırya geçti?

Cevap:YUNANLILAR

SORU 128 :TBMM ye ve düzenli orduya güven ne zaman arttı?

Cevap: II. İNÖNÜ SAVAŞINDA

SORU 129 :Yunanlılar Kütahya Eskişehir muharrebelerini kazanmışmıdır?

Cevap:EVET

SORU 130 :I. İnönü savaşı ne zaman yapılmıştır?

Cevap:6 OCAK 1921

SORU 131 :Kütahya – Eskişehir savaşları devam ederken Ankara da ne düzenlenmiştir?

Cevap:MAARİF KONGRESİ

SORU 132 :Kurtuluş savaşının ilk açılan cephesi nedir?

Cevap:GÜNEY CEPHESİ

SRU 133 :Kurtuluş savaşının ilk kapanan cephesi nedir?

Cevap:DOĞU CEPHESİ

SORU 134 :Düzenli ordunun kurulmasına bir neden söyleyiniz?

Cevap:KUVAY-I MİLLİYE ŞEFLERİNİN KAFLARINA GÖRE HAREKET ETMESİ

SORU 135 :TBMM nin kuracağı düzenli orduya katılak istemeyen bazı kuvayimilliyeciler ne yapmışlardır?

Ceavp: AYAKLANMA BAŞLATMIŞLARDIR

SORU 136 :Batı cephesinde kaça ayrıkmıştır?

Cevap:GÜNEY VE BATI OLMAK ÜZERE 2 YE ARILMIŞTIR

SORU 137 :Kurtuluş savaşında doğu cephesinde kimlerle savaştık?

Cevap:ERMENİLERLE

SORU 138 :Kurtuluş savaşında güney cephesinde kimlerle savaştık?

Cevap:FRANSIZ VE ERMENİLERLE

SORU 139 :Kurtuluş savaşında batı cephesinde kimlerle savaştık?

Cevap:YUNANLILARLA

SORU 140 :Doğu cephesinde TBMM adına km savaştı?

Ceavp:15. KOLORDU KOMUTANI KAZIM KARABEKİR

SORU 141 :Doğu cephesi nasıl sona erdi?

Cevap:GÜMRÜ BARIŞ ANTLAŞMASI İLE

SORU 142 :Güney cephesi nasıl sona erdi?

Cevaap:ANKARA ANT. İLE SONA ERDİ

SORU 143 :Batı cephesi nasıl sona erdi?

Cevap:MUDANYA ATEŞKES ANT. İLE SONA ERDİ

SORU 144 :Gümrü antlaşması ne zaman yapıldı?

Cevap:3 ARALIK 1920

SORU 145 :K.Eskişehir savaşı ne zaman yapıldı?

Cevap:10 TEMMUZ 1921

SORU 146 Sakarya savaşı ne zaman yapıldı?

Cevap:23 AĞUSTOS 1921

SORU 147 :Büyük taarruz ne zaman gerçekleşti?

Cevap:26 AĞUSTOS 1922

SORU 148 :Mudanya ateşkesi ne zaman gerçekleşti?

Cevap:11 EKİM 1922

SORU 149 :Gümrü antlaşmasına görenereler Türkiye ye verilecek?

Cevap:KARS-IĞDIR -SARIKAMIŞ

SORU 150 :Gümrü ye göre ilk kapanan cephe hangisidir?

Cvap:DOĞU CEPHESİ

SORU 151 :Güney cephesinde düzenli ordu savaşmışmıdır:

Cevap:HAYIR

SORU 152 :Maraş kurtuluş savaşında ne ünvanı kazanmııştır?

Cevap:KAHRAMAN

SORU 153 :Urfa kurtuluş savaşında ne ünvanı kazanmıştır?

Cevap:ŞANLI ÜNVANI KAZANMIŞTIR

SORU 154 :Kurtuluş savaşının güney cephesinde başarısız olan Fransızlar ne yaptılar?

Cevap:BATIDA YUNANLILARIN KAZANMASINI BEKLEMEYE GEÇTİİLER

OKUMALISIN  Komiser Yardımcılığı Ceza Hukuku - Test 2

SORU 155 :1921 Ankara antlması ile hangi cephe kpanacaktır ?

Cevap:GÜNEY CEPHESİ

SORU 156 :1921 Ankara antlaşması kimler arasında yapılacaktır?

Cevap:TBMM-FRANSA

SORU 157 :Ankara antlaşmasına göre Fransa yönetimindeki Suriye ye neresi bırakılmışır?

Cevap :HATAY

SORU 158 :Ankara antlaşması ile ilk defa bir itilaf devleti hni haklarından vazgeçmiş ve Misakımilliyi tanımıştır ?

Cevap :SEVR DEKİ HAKLARINDAN

SORU 159 :Sakarya Meydan Muharrebesini kim kazanmıştır?

Cevap:TÜRK ORDUSU

SORU 160 :Fransa ile 1921 dehangi antlaşma imzalanmıştır?

Cevap: ANKARA ANTLAŞMASI

SORU 161 :Sakarya Meydan muharrebesinde Mustafa Kemal e ne rütbesi verilmiştir?

Cevap:MAREŞALLİK

SORU 162 :Kars antlaşması ile hangi sınırımız kesin olarak çizildi?

Cevap:DOĞU SINIRIMIZ

SORU 163 :Ukrayna ile dostluk antaşması hangi olay sırasında imzalanmıştır?

Cevap:SAKARYA MEYDAN MUHARREBESİ

SORU 164 :Mustafa Kemal in ilk hedefiniz akdenizdir  ileri emriye Türk ordusunun taaruzu ne zaman başlamıştır?

Cevap:26 AĞUSTOS 1922

SORU 165 :Eskişehir,Kütahya,Afyon,Uşak,Manisa ve İzmir 9 Eylül de kimin işgalinden kurtulmuştur

Cevap:YUNAN İŞGALİNDENN

SORU 166 :Yunanlılar Anadoludan tamamen nasıl atılmıştır?

Cevap:BÜYÜK TAARUZ İLE

SORU 167 :Yunanlılar tüm ülkeden neden gitmedi?

Cevap:DOĞU TRAKYADA YUNAN İŞGALİ DEVAM ETMEKTEYDİ

SORU 168 :Mudanya Ateşkes Antlaşmasının nedenlerine bi örnek veriniz?

Cevap:YUNANLILARIN YENİLMESİ

SORU 169:Mudanya Ateşkes Antlaşmasına TBMM den kim katılmıştır?

Cevap:İSMET PAŞA

SORU 170 :Mudanya Ateşkes Antlaşmasına İtilaf Devletlerinden kimler katılmıştır?

Cevap:İNGİLTERE-FRANSA-İTALYA

SORU 171 :Osmanlının başkenti olan İstanbul un TBMM ye verilmesi neyin göstergesidir?

Cevap:OSMANLI DEVLETİNİN HUKUKEN YOK SAYILDIĞININ GÖSTERGESİDİR

SORU 172 :Osmanlı nın yok sayıldığı antlaşmalardan birini yazınız.

Cevap:MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

SORU 173 :Misak ı Milli den taviz verilen antlaşmalardan birini yazınız.

Cevap :MOSKOVA ANTLAŞMASI

SORU 174 :Saltanat ne zaman kaldırılmıştır?

Cevap:1 ASIM 1922

SORU 175 :Saltanatın kaldırılma nedenlerinden birini yaazınız

Cevap:PADİŞAH IN KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDAKİ TAVIRLARI

SORU 176 :Osmanlının resmen sona ermesinde Satanatın Kaldırılması etkilimidir?

Cevap:EVET

SORU 177 :Lozan görüşmelerine katılan hangi devlet gözlemci olarak katılmıştır?

Cevap:ABD

SORU 178 :Türkiye adına Mudanya daki başarılarından dolayıkimlerden oluşan bir heyet Lozana gitmiştir?

Cvap :İSMET PAŞA – RIZA NUR – HASAN SAKA – CELAL BAYAR

SORU 179 :20 Kasım 1922 de başlayan 1. lozan görüşmeleri başarılı geçmişimidir?

Cevap:HAYIR

SORU 180 :Mustafa Kemal lozana giden heyetten hani konularda taviz vermemesini istemiştir?

Cevap:ERMENİLERE TOPRAK VERİLMEMESİ/KAPÜTİLASYONLARIN KALDIRILMASI

SORU 181 :1. Lozan görüşmeleri nerede başlamıştır?

Cevap:İSVİÇRE NİN LOZAN ŞEHRİNDE

SORU 182 : Lozan a göre boğazların yönetimi kime bırakıldı?

Cevap:BOĞAZLAR KOMÜSYONUNA

SORU 183 :TBMM nin açılması hangi alanda yapılan bir inkılaptır?

Cevap:SİYASİ ALANDA

SORU 184 :2. TBMM ne zaman göreve başlamıştır?

Cevap :11 AĞUSTOS 1923

SORU 185 :Yeni Türk devletinin ilk partisi nedir?

Cevap:HALK FIKRASI

SORU 186 :Cumhuriyetin ilanı hangi ilkeler ile ilgilidir?

Cevap: CUMHURİYETCİLİK-İNKILAPÇILIK

SORU 187 :Halifeliğin kaldırılmasının en önemli soncu nedir?

Cevap:OSMANLI AİLESİ YURT DIŞINA ÇIKARILMASI

SORU 188 :Ticaret kanunu hangi alanda yapılan bir inkılaptır?

Cevap:HUKUKİ ALANDA

SORU 189 :Soyadı kanununun çıkarılması hangi alanda yapılan bir inkılaptır?

Cevap: TOPLUMSAL – SOSYAL ALANDA

SORU 190 :İzmir suikast ini kimler gerçekleştirmiştir?

Cevap:LAİKLİĞE VE CUMHURİYETE KARŞI OLAN BAZI KİŞİLER ATATÜRKE KARŞI GERÇEKLEŞTİMİŞ VE BAŞARISIZ OLMUŞTUR.

SORU 191 :Harf inkılabı hangi alanda yapılmıştır?

Cevap:EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA

SORU 192 :Türklerin ilk özel bankası nedir?

Cevap:İŞ BANKASI

SORU 193 :2. Beş yıllık kalkınma planı neden uygulanamadı?

Cevap:2. DÜNYA SAVAŞI YÜZÜNDEN

SORU 194 :Atatürk e göre Türk ulusunun tabiatına ve adetlerine en uygun yönetim biçimi nedir?

Cevap:CUMHURİYET

SORU 195 :Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi hangi ilke ile ilgilidir?

Cevap:CUMHURİYETÇİLİK

SORU 196 :Tevhid i tedrisat kanunu hangi ilke ile ilgilidir?

Cevap:LAİKLİK

SORU 197 :İnkılapçılık ilkesini temel amacı nedir?

Cevap:YENİ VE ÇAĞDAŞ BİR DÜZEN

SORU 198 :Türk Medeni kanunu hangi ilke ile ilgilidir?

Cevap:HALKÇILIK

SORU 199 :Türk Tarih – Dil Kurumları Hangi ile ile ilgilidir?

Cevap:MİLLİYETÇİLİK

SORU 200 :Çağdaşçılık ve Batıcılık hangi ilkeyi bütünler?

Cevap:İNKILAPÇILIK

SORU 201 : Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan fikir akımlarının temel amacını yazınız.
Osmanlı’yı dağılmaktan kurtarmak
2.

SORU 202 :Osmanlıcılık ve İslamcılık nerelerde geçerliliğini yitirmiştir ve bu fikir akımlarının iflas etmesine yol açan fikir hangisidir?

SORU 203 :Osmanlıcılık Balkan Savaşları ile, İslamcılık I.Dünya Savaşı’ndaki Kanal,Hicaz-Yemen,Suriye-Filistin ve Irak-Basra Cepheleri’nde Arapların İngilizlerle işbirliği sonucunda iflas etmiştir.

SORU 204 : I.Meşrutiyet’in (Kanun-i Esasi’nin) hangi maddesi,meclisin sürekliliğini engellemiştir?

Meclisi açma kapama yetkisi padişaha aittir,maddesine dayanan II. Abdulhamit 93 Harbini gerekçe göstererek meclisi kapattı.

SORU 205 :II.Meşrutiyet’in ilanı sırasında Osmanlı Devleti hangi toprakları kaybetmiştir?

Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.

Girit Yunanistan’a bağlanma kararı aldı.

Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek’i işgal etti.

SORU 206 :31 Mart Olayı’nın önemini yazınız.

Osmanlı tarihinde rejime karşı ilk isyan olup,ilk kez bu isyanda ordu yenilikleri korumak için isyanı bastırmıştır.

SORU 207 :Trablusgarb Savaşı’nın temel nedenini yazınız.

İtalya’nın sömürgecilik amaçları

SORU 208 :Trablugarb Savaşı’nda Fransa,İngiltere ve Rusya’nın İtalya’yı serbest bırakmalarındaki temel amacı yazınız

Almanya’ya karşı İtalya’yı yanlarına çekmek

SORU 209 :Osmanlı Devleti Trablusgarb Savaşında galip olmasına rağmen neden Uşi antlaşmasını imzalamıştır?

Balkanlarda Karadağ’ın Osmanlı’ya saldırması ile Balkan Savaşlarının başlaması

SORU 210: Osmanlı Oniki Ada’yı geçici olarak İtalya’ya bırakacak, maddesini yorumlayınız.

Bu madde Osmanlının topraklarını koruyamayacak kadar zayıfladığını göstermiştir.Osmanlı özellikle Yunanistan’a karşı burayı geçici olarak İtalya’ya bırakmış.

SORU 211: Balkanlar’da ilk isyan eden,ilk bağımsızlığını kazanan ve son olarak bağımsızlığını kazanan milletleri yazınız.

İlk isyan Sırp,İlk bağımsızlığını kazanan Yunanistan,son bağımsız olan Arnavutluk

SORU 212: Bab-ı Ali Olayı’nı kısaca açıklayınız.

I.Balkan Savaşı sonundaki Londra Konferansı sırasında İttihat Terakki’nin yönetime el koyduğu olaydır .

SORU 213: I. Balkan Savaşı’na katılmayıp II. Balkan Savaşı’na katılan devlet hangisidir,katılma nedenini yazınız?Romanya

SORU 214: Balkan Savaşları’nın genel sonuçlarını yazınız.

Osmanlı Devletinin Balkan hakimiyeti sona ermiş.

Osmanlı devleti Ege havzasındaki hakimiyet haklarından vazgeçmiş.

Balkanlardaki Türkler azınlık konumuna düşmüş ve Balkan Türkleri Sorunu ortaya çıkmıştır.(Yorum:Toprak kaybedip,sınırların daraldığının göstergesidir.)

Balkanlardan Anadolu’ya yoğun bir göç olmuştur.

Osmanlıcık önem kaybetmiş, Türkçülük önem kazanmıştır.

Balkanlardaki siyasi dengeler değişmiştir.

Osmanlı –Almanya ilişkileri daha da yoğunlaşmış.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bekçilik-Android