Komiser Yardımcılığı – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi – Soru – Cevap

Komiser Yardımcılığı – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi – Soru – Cevap

Komiser Yardımcılığı sınavına katılacak arkadaşlar için Komiser Yardımcılığı – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi – Soru – Cevap şeklinde paylaşıyoruz. Soru ve ders notu paylaşımları devam edecektir.

Komiser Yardımcılığı – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

– Soru – Cevap

SORU 1 :Sanayi devrimi hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

Cevap : 1780-1870

SORU 2 :Atatürk nerede doğmuştur?

Cevap: SELANİK

SORU 3 :Batıcılık nedir?

Cevap:BATI KURUMLARINI ÖRNEK ALMAK

SORU 4 :İslamcılık nedir?

Cevap:DİNİ BİRLİĞİ SAĞLAMAK

SORU 5 :Osmanlıcılık nedir?

Cevap:OSMANLIĞI KİMLİĞİ ALTINDA EŞİĞT BİR TOPLUM YARATMAK

SORU 6 :Türkçülük nedir?

Cevap:MİLLİ BİRLİĞİ SAĞLAMAK

SORU 7 :Atatürk Kemal adını hangi okulunda almıştır?

Cevap:SELANİK ASKERİ RÜŞTİYESİ

SORU 8 :Atatürk Şamda ne derneğini kurmuştur?

Cevap:VATAN VE HÜRRİYET

SORU 9 :Atatürk Trablusgarp savaşında kimlere karşı savaşmıştır?

Cevap:İTALYANLAR

SORU 10 :Uşi Antlaşması hangi yılda olmuştur?

Cevap:1912

SORU 11 :Mustafa Kemal balkan savaşı sırasında nerde görev almıştır?

Cevap:GELİBOLU YARIMADASI

SORU 12 :Atatürk Samsun ‘a hangi tarihte gitmiştir?

Cevap:19 MAYIS 1919

SORU 13 :Muş ve Bitlisi Ruslardan ne zaman geri aldık?

Cevap:8 AĞUSTOS 1916

SORU 14 :Atatürk Sofya askeri ateşeliğe ne zaman atanmıştır?

Cevap:1913

SORU 15 :Birinci dünya savaşında Almanya hani taraftadır?

Cevap:İTTİFAK DEVLETLERİ

SORU 16 :Birinci dünya savaşında Fransa hangi taraftadır?

Cevap:İTİLAF DEVLETLERİ

SORU 17 :Birinci dünya savaşında İtalya hangi taraftadır?

Cevap: İTİLAF DEVLETLERİ

SORU 18 :Birinci dünya savaşında Bulgaristan hangi taraftadır?

Cevap:İTİLAF DEVLETLERİ

SORU 19 :Birinci dünya savaşında Osmanlı hangi taraftadır

Cevap:İTTTİFAK DEVLETLERİ

SORU 20 :Birinci dünya savaşında Rusya hangi taraftadır

Cevap:İTTİFAK DEVLETLERİ

SORU 21 :Wilson ilkeleri neden yayımlanmıştır?

Cevap:DÜNYADA KALICI BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN

SORU 22 :Birinci dünya savaşı hani tahrite  başlamıştır?

Cevap:11 KASIM 1914

SORU 23 :Birinci dünya savaşındaki savunma cephelerimizi yazınız.

Cevap:ÇANAKKALE,IRAK,SURİYE-FİLİSTİN,HİCAZ-YEMEN

SORU 24 :Birici dunya savaşındaki taaruz cephelerini yazınız.

Cevap: KAFKAS , KANAL

SORU 25 :Mandtarer yönetim hangi devletlerin mandası haline gelmiştir?

Cevap:ORTA DOĞU,İNGİLTERE,FRANSA

SORU 26 :Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlere 5 tane örnek veriniz.

Cevap:MAVRİ MİRA,POTUS RUM, HINÇAK, TAŞNAK, MAKABİ ALYANS

SORU 27 :Osmanlı vatandaşlarının kurduğu zararlı cemieytlere 3 örnek veriniz.

Cevap:KÜRT TEALİ, İNGİLİZ MUHİPLERİ, TEALİ İSLAM

SORU 28 :Hürriyet ve İtilaf Fıkrası neye karşı kurulmuştur?

Cevap:İTTİHAT VE TERAKKİ

SORU 29 :Kuvayımılliyenin yararlaına örnek veriniz.

Cevap:DÜŞMANIN RAHATÇA İLERLEMESİN ENGEL OLDU

SORU 30 :Kurtuluş savaşı hangi tarihte başlamıştır?

Cevap:19 MAYIS 1919

SORU 31 :Amasya Genelgesi hangi tarihte yayımlanmıştır?

Cevap: 22 HAZİRAN 1919

SORU 32: Mustafa Kemal’in Erzurum ongresine katımasını kim sağlamıştır?

Cevap:KAZIM KARABEKİR

SORU 33 :Erzurum kongresi kangi tatrihte yapılmıştır?

Cevap:23 TEMMUZ / 7 AĞUSTOS  1919

SORU 34 :Doğu Anadolu Müdafai hukuk cemiyeti neden kurulmuştur?

Cevap:DOĞUİLLERİNİN HAKLARINI SAVUNMASI İÇİN

SORU 35 :Manda ve Himaye nerde reddedilmiştir?

Cevap:SİVAS KONGRESİ

SORU 36 :Atatürk ve Temsil Heyeti Ankaraya hangi tarihte gelmiştir?

Cevap:27 ARALIK 1919

SORU 37 :Son osmanlı mebusan meclisi hangi tarihte İstanbulda toplanmıştır?

Cevap:12 OCAK 1920

sORU 38:Misakı Milli nin diğer adı nedir?

Cevap:MİLLİ ANT

SORU 39:Misakı Milli itilaf devletleri tarafından nasıl karşıandı?

Cevap:ŞAKINLIK VE ÖFKE

SORU 40:Mustafa Kemal milli meclisin nerede toplanmasını istemiştir?

Cevap:ANADOLUDA

SORU 41:Havza Genalgesinin önemlerine birörnek verininz.

Cevap:KURTULUŞ SAVAŞININ İLK GENELGESİDİR

SORU 42:Mustafa Kemal Amasya Genelgesini imzalamışmıdır?

Cevap:EVET

SORU 43:Amasya Genlgesinin önemine bi örnek veriniz?

Cevap:HALKI SAVAVŞA ÇAĞIRMASI BAKIMINDAN BİR İHTİLAL BİLDİRİSİDİR

SORU 44:Erzurum Kongresinin toplanmasında eetkili oolan birini yazınız.

Cevap:KAZIM KARABEKİR

SORU 45:Erzurum kongresinde bağımsızlıktan bahsedilmişmidir?

Cevap:EVET

SORU 46:Sivas Kongresi öncesi yaşanan bir sorun söyleyiniz?

Cevap:MANDA VE HİMAYE

SORU 47:Amasya görüşmeleri ne zaman sona ermiştir?

Cevap:22 EKİM 1919

SORU 48:Amasya görüşmelerende Ali Rıza Paşa neleri kabul etmemiştir?

Cevap:MECLİSİN AÇILMASI VE SEÇİMLERİN YAPILMASI

SORU 49:Temsil heyetinin ilk siyasi başarısı?

Cevap:DAMAT FERİT İN İSTİFASI

SORU 50:1. Dünya savaşında yardım gönderdiğimiz cepheler?

Cevap:MAKEDONYA GALİÇYA ROMANYA

SORU 51 :1.Dünya savaşında Canakkale ne cephesiydi?

Cevap:SAVUNMA

SORU 52 :1.Dünya savaşında Kafkas ne cephesiydi?

Cevap:TAARUZ

SORU 53 :1.Dünya savaşında Hicaz-Yemen ne cephesiydi?

Cevap:SAVUNMA

SORU 54 :1.Dünya savaşında Suriye-Filistin ne cephesiydi?

Cevap:SAVUNMA

SORU 55 :1.Dünya savaşında Kafkas ne cephesiydi?

Cevap:TAARUZ

SORU 56 :Çnakkale cephesi 1. dünya savaşını ne kadar uzatmıştır?

Cevap: 2 YIL

SORU 57 :Kafkas cephesinin açılmasına bir neden söyleyiniz?

Cevap:RUSLARI DOĞU ANADOLUDAN ATMAK

SORU 58 :Yaklaşık 90 bin askerimiz ………….faciasında donarak şehit olmuştur.

Cevap:SARIKAMIŞ

SORU 59 :Mustafa Kemalin trabrusgarp a gönüllü gitmesi hangi özelliğini gösterir?

Cevap:CESUR

SORU 60 :31 mat olayı hangi ordu tarafından bastırılmıştır?

Cevap:HAREKET ORDUSU

SORU 61 :Avrupa devletleri gelişen sanayiler için ne arayışına geçmiştir?

Cevap:HAM MADDE

SORU 62 :Trabrusgarpı kimlere karşı savunmuşduk?

Cevap:İTALYANLAR

SORU 63 :Mustafa kemal çanakkale savaından sonra hangi rütbeye yükselmiştir?

Cevap:ALBAY

SORU 64 :Mustafa Kemal çanakkale savaşında hangi cephelerde savaşmıştır?

Cevap: ARIBURNU CONKBAYIRI

SORU 65 :1.Dünya savaşında doğu cephesinde kimle savaştık?

Cevap:ERMENİLER

SORU 66 :1.Dünya savaşında batı cephesinde kimle savaştık?

Cevap:YUNANLILAR

SORU 67 :1.Dünya savaşında güney cephesinde kiminle savaştık?

Cevap:FRANSIZLAR VE ERMENİLER

SORU 68 :1. Dünya savaşının başlamasına 2 tane neden söyleyiniz.

Cevap:SÖMÜRGECİLİK / PAZAR REKABETİ

SORU 69 :1. Dünya savaşının başlamasında etkili olan 1 tane özel neden söyleyiniz.

Cevap:ALMANYA VE FRANSA ARSASINDAKİ ALSAS LOREN SORUNU

SORU 70 :1. Dünya savaşında sornadan taraf değiştiren devlet hangi devletdir ?

Cevap:İTALYA

SORU 71 :1. Dünya savaşını başlatan olay nedir?

Cevap:SIRPHLI BİR ÖĞRENCİNİN AVUSTURYA VELİAHTINI ÖLDÜMESİ

SORU 72 :1.Dünya savaşında italya neden taraf değiştirmiştir?

CeVapı:SİYASİ YALNIZLIKTAN KURTULMAK

SORU 73 :TBMM YE İstanbul hükümeti tarafından bir ayaklanma söleyinşz.

Cevap:ANZAVUR AHMET AYAKLANMALARI

SORU 74 :TBMM YE Azınlıklar tarafından bir ayaklanma söyleyiniz.

Cevap:ERMENİLER

SORU 75 :TBMM YE Kuvayimilliye tarafından bir ayaklanma söyleyiniz.

Cevap:YÖRÜK ALİ EFE

SORU 76 :TBMM İsyanlar karşısında aldığı önlemlere 2 örnek veriniz.

Cevap:HIYANETİ VATANİYE/ANADOLU AJANSI

SORU 77:Osmanlının imzaladığı son antlaşma nedir?

Cevap:SEVR

SORU 78 :İzmir ne zaman işgal edilmiştir?

Cevap:15 MAYIS 1919

SORU 79 :Misakı Milli üzerine kapütilasyonların durumu nedir?

Cevap:KALDIRILIP DIŞ BORÇLAR ÖDENECEK

SORU 80 :Misakı Milli üzerine boğazların durumu nedir

Ceavp:DÜNYA TİCARETİNE AÇILACAK

SORU 81 :1. Dünya savaşında azınlıkların durumu nedir

Cevap:HAKLARI MÜSLÜMALARIN HAKLARI İLE EŞİT OLAC

SORU 82 :1. TBMM nin özelliklerine bir örnek veriniz

Cevap:MECİS-HÜKÜMET SİSTEMİ BENİMSENMİŞTİR

SORU 83 :1.TBMM faliyetlerine bir örnek veriniz.

Cevap:DÜZENLİ ORDUYU KURDU

SORU 84 :Havza genelgesi ne zaman yayımlanmıştır?

Cevap:28-29 MAYIS 1919

SORU 85 :Mondros Ateşkes antaşması nerede imzalanamıştır?

Cevap:LİMNİ ADASININ MONDROS LİMANINDA

SORU 86 :Mondros ateşkes antlaşmasından bir madde söyleyiniz?

Cevap:OSMANLI DEVLETİ TERHİS EDİLİP SİLAHLARI İTİLAF DEVLETLERİNE TESLİM EDİLECEK

SORU 87 :Yunanlılara ilk kurşunu sıkan kişi kimdir?

Cevap:HASAN TAHSİN

SORU 88 :Amiral Bristol raporunun önemi nedir?

Cevap:BU RAPORGÖRE TÜRKLER FAZLADIR VE YUNANLILAR TÜRKLERİ KATLETMEKTEDİR

SORU 89 :Türklerin haklı olduğunu Türklere duyuran ilk belge hangi belgedir?

Cevap:AMİRAL BRİSTOL BELGESİ

SORU 90 :Mondrostan sonr ermeniler nereyi işgal etmişlerdir?

Cevap:DOĞU ANADOLU

SORU 91 :Mondrosdan sorna işgal edilen osmnalı toprağı neredir?

Cevap:MUSUL

SORU 92 :Yararlı cemiyetlere bir örnek veriniz.

Cevap:kilikyalılar cemiyeti

SORU 93 :Yararlı cemiyetlerin tümü nerede birleştirilecektir?

Cevap:SİVAS KONGRESİNDE

SORU 94 :Zaralı cemiyetlere bir örnek veriniz?

Cevap:KÜRT TEALİ

SORU 95 :Rumların kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerden Mavri Mira cemiyeti neden kurulmuştur?

Cevap:BİZANSI KURMAK

SORU 96 :Rumların kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerden Etnikietriya cemiyeti neden kurulmuştur?

Cevap:BİZANSI KURMAK

SORU 97 :Rumların kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerden Pontus rum cemiyeti nerede kurulmuştur?

Cevap:TRABZON VE ÇEVRESİ

SORU 98 :Rumların kurmuş olduğu zararlı cemiyetlerden Kardos rum cemiyeti nerede kurulmuştur?

Cevap:TRABZON VE ÇEVRESİ

SORU 99 :Ermenilerin kurduğu Hınçak ve Taşnak nerede kurulmuştur?

Cevap:DOĞU ANADOLU

SORU 100 :Azınlııkların kurduğu cemiyetler nereden destek almıştır?

Cevap:DİN ADAMLARINDAN VE İTİLAF DEVLETLERİNDEN

SORU 101 :1. Dünya savaşında imzalanan gizli antlaşmalara bir örnek veriniz?

Cevap:SKYKES PİCOT ANTLAŞMASI

SORU 102 :Gizli antlaşmaları savaştan çıkıp kim dünyaya duyurdu?

Cevap:RUSYA

SORU 103 :Doğu anadolu kimlere verildi?

Cevap:ERMENİLERE VERİLDİ

SORU 104 :İtalyanın payı olan izmir kime verildi ?

Cevap:YUNANİSTAN

SORU 105 :ABD 1.Dünya savaşının başında hangi tarafı tutuyordu?

Cevap:TARAFSIZDI

SORU 106 :Wilson ilkeleriNi kim yayımlamıştır?

Ceavp:ABD BAŞKANI WİLSON

SORU 107 :1. Dünya savaşını bitiren madde nedir?

Cevap:YENENLER YENİLENLERDEN TOPRAK VE TAZMİNANT ALMAYACAKTIR

SORU 108 :Paris barış konferansının toplanma nedeni nedir?

Ceavap:1. DÜNYA SAVAŞINDA YENENLER İLE YENİLENLER ARASINDA BARIŞI SAĞLAMAK

SORU 109 :Paris barış konferansının amacı nedir?

Cevap:OSMANLIYI ARALARINDA YENİDEN PAYLAŞMAK

SORU 110:1. Dünya savaşına en son giren devlet kimdir?

Cevap:İTİLAF DEVLETİ YUNANİSTAN

SORU 111 :1.Dünya savaşının sonuçlarına 1 örnek veriniz.?

Cevap:DÜNYA HARİTASI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

SORU 112 :1.Dünya savaşından sonra kurulan devletlere 3 örnek veriniz?

Cevap:POLONYA – LETONYA – MACARİSTAN

SORU 113 :En sıcak çatışmaların yaşandığı cephe hangi cephedir?

Cevap:BATI CEPHESİ

SORU 114 :Büyük taaruz savaşı dışında yunanlıların saldırmalarının amacı nedir

Cevap:ANKARAYI ALMAK – TBMM Yİ DAĞITMAK – SEVRİ KABUL ETTİRMEK

SORU 115 :1. İnönü savaşından önce kim ayaklanmıştır ?

Cevap:ÇERKEZ ETHEM

SORU 116 :İstşklal Marşı ne zaman kabul edilmiştir?

Cevap:1. İNÖNÜ SAVAŞININ SONUCUNDA

SORU 117 :İstiklal savaşının yazarı kimdir?

Cevap:MEHMET AKİF ERSOY

SORU 118 :TBMM nin bir devlet gibi hareket ettiğini ne gösterir?

Cevap: İSTİKLAL MARŞI VE ANAYASA HAZIRLANMASI

SORU 119 :İtilaf devletlerinin Londra Konferansıa hem ankarayı hemde istanbulu birlikte çağırmasının nedeni nedir?

Cevap:İKİ GÜCÜ BİRBİRİNE DÜŞÜRÜP SEVRİ KABUL ETTİRMEK

SORU 120 :Londra konferansına sonç alamayacığımızı bilerek katılma nedeniizi söyleyiniz?

Cevap:BARIŞÇIL OLDUĞUMUZU DÜNYAYA GÖSTERMEK

SORU 121 :Londra konferansına Osmanlı adına kim katılmıştır?

Cevap:TEVFİK PAŞA

SORU 122 :Londra konferansına Ankara hüküeti adına kim katılmıştır?

Cevap:BEKİR SAMİ BEEY

SORU 123 :Lomdra konferansına itilaf devletleri hangi devletler katılmıştır?

Cevap:İNGİLTERE-FRANSA-İTALYA-YUNANİSTAN

SORU 124:Tevfik paşa itilaf devletleerinin planını nasıl bozar?

Cevap:LONDRA KONFERANSINDA SÖZÜ BEKİR SAMİ YE VEREREK

SORU 125 :Moskova antlaşmasını kimler imzalamıştır?

Cevap:TBMM İLE SOVYET RUSYA

SORU 126 :TBMM yi ve Misakı milliyi kabul eden ilk müslüman ülkedir?

Cevap:AFGANİSTAN

SORU 127 :II. İnönü savaşında kim Londra konferansında umudu bulamayıp tekrar saldırya geçti?

Cevap:YUNANLILAR

SORU 128 :TBMM ye ve düzenli orduya güven ne zaman arttı?

Cevap: II. İNÖNÜ SAVAŞINDA

SORU 129 :Yunanlılar Kütahya Eskişehir muharrebelerini kazanmışmıdır?

Cevap:EVET

SORU 130 :I. İnönü savaşı ne zaman yapılmıştır?

Cevap:6 OCAK 1921

SORU 131 :Kütahya – Eskişehir savaşları devam ederken Ankara da ne düzenlenmiştir?

Cevap:MAARİF KONGRESİ

SORU 132 :Kurtuluş savaşının ilk açılan cephesi nedir?

Cevap:GÜNEY CEPHESİ

SRU 133 :Kurtuluş savaşının ilk kapanan cephesi nedir?

Cevap:DOĞU CEPHESİ

SORU 134 :Düzenli ordunun kurulmasına bir neden söyleyiniz?

Cevap:KUVAY-I MİLLİYE ŞEFLERİNİN KAFLARINA GÖRE HAREKET ETMESİ

SORU 135 :TBMM nin kuracağı düzenli orduya katılak istemeyen bazı kuvayimilliyeciler ne yapmışlardır?

Ceavp: AYAKLANMA BAŞLATMIŞLARDIR

SORU 136 :Batı cephesinde kaça ayrıkmıştır?

Cevap:GÜNEY VE BATI OLMAK ÜZERE 2 YE ARILMIŞTIR

SORU 137 :Kurtuluş savaşında doğu cephesinde kimlerle savaştık?

Cevap:ERMENİLERLE

SORU 138 :Kurtuluş savaşında güney cephesinde kimlerle savaştık?

Cevap:FRANSIZ VE ERMENİLERLE

SORU 139 :Kurtuluş savaşında batı cephesinde kimlerle savaştık?

Cevap:YUNANLILARLA

SORU 140 :Doğu cephesinde TBMM adına km savaştı?

Ceavp:15. KOLORDU KOMUTANI KAZIM KARABEKİR

SORU 141 :Doğu cephesi nasıl sona erdi?

Cevap:GÜMRÜ BARIŞ ANTLAŞMASI İLE

SORU 142 :Güney cephesi nasıl sona erdi?

Cevaap:ANKARA ANT. İLE SONA ERDİ

SORU 143 :Batı cephesi nasıl sona erdi?

Cevap:MUDANYA ATEŞKES ANT. İLE SONA ERDİ

SORU 144 :Gümrü antlaşması ne zaman yapıldı?

Cevap:3 ARALIK 1920

SORU 145 :K.Eskişehir savaşı ne zaman yapıldı?

Cevap:10 TEMMUZ 1921

SORU 146 Sakarya savaşı ne zaman yapıldı?

Cevap:23 AĞUSTOS 1921

SORU 147 :Büyük taarruz ne zaman gerçekleşti?

Cevap:26 AĞUSTOS 1922

SORU 148 :Mudanya ateşkesi ne zaman gerçekleşti?

Cevap:11 EKİM 1922

SORU 149 :Gümrü antlaşmasına görenereler Türkiye ye verilecek?

Cevap:KARS-IĞDIR -SARIKAMIŞ

SORU 150 :Gümrü ye göre ilk kapanan cephe hangisidir?

Cvap:DOĞU CEPHESİ

SORU 151 :Güney cephesinde düzenli ordu savaşmışmıdır:

Cevap:HAYIR

SORU 152 :Maraş kurtuluş savaşında ne ünvanı kazanmııştır?

Cevap:KAHRAMAN

SORU 153 :Urfa kurtuluş savaşında ne ünvanı kazanmıştır?

Cevap:ŞANLI ÜNVANI KAZANMIŞTIR

SORU 154 :Kurtuluş savaşının güney cephesinde başarısız olan Fransızlar ne yaptılar?

Cevap:BATIDA YUNANLILARIN KAZANMASINI BEKLEMEYE GEÇTİİLER

SORU 155 :1921 Ankara antlması ile hangi cephe kpanacaktır ?

Cevap:GÜNEY CEPHESİ

SORU 156 :1921 Ankara antlaşması kimler arasında yapılacaktır?

Cevap:TBMM-FRANSA

SORU 157 :Ankara antlaşmasına göre Fransa yönetimindeki Suriye ye neresi bırakılmışır?

Cevap :HATAY

SORU 158 :Ankara antlaşması ile ilk defa bir itilaf devleti hni haklarından vazgeçmiş ve Misakımilliyi tanımıştır ?

Cevap :SEVR DEKİ HAKLARINDAN

SORU 159 :Sakarya Meydan Muharrebesini kim kazanmıştır?

Cevap:TÜRK ORDUSU

SORU 160 :Fransa ile 1921 dehangi antlaşma imzalanmıştır?

Cevap: ANKARA ANTLAŞMASI

SORU 161 :Sakarya Meydan muharrebesinde Mustafa Kemal e ne rütbesi verilmiştir?

Cevap:MAREŞALLİK

SORU 162 :Kars antlaşması ile hangi sınırımız kesin olarak çizildi?

Cevap:DOĞU SINIRIMIZ

SORU 163 :Ukrayna ile dostluk antaşması hangi olay sırasında imzalanmıştır?

Cevap:SAKARYA MEYDAN MUHARREBESİ

SORU 164 :Mustafa Kemal in ilk hedefiniz akdenizdir  ileri emriye Türk ordusunun taaruzu ne zaman başlamıştır?

Cevap:26 AĞUSTOS 1922

SORU 165 :Eskişehir,Kütahya,Afyon,Uşak,Manisa ve İzmir 9 Eylül de kimin işgalinden kurtulmuştur

Cevap:YUNAN İŞGALİNDENN

SORU 166 :Yunanlılar Anadoludan tamamen nasıl atılmıştır?

Cevap:BÜYÜK TAARUZ İLE

SORU 167 :Yunanlılar tüm ülkeden neden gitmedi?

Cevap:DOĞU TRAKYADA YUNAN İŞGALİ DEVAM ETMEKTEYDİ

SORU 168 :Mudanya Ateşkes Antlaşmasının nedenlerine bi örnek veriniz?

Cevap:YUNANLILARIN YENİLMESİ

SORU 169:Mudanya Ateşkes Antlaşmasına TBMM den kim katılmıştır?

Cevap:İSMET PAŞA

SORU 170 :Mudanya Ateşkes Antlaşmasına İtilaf Devletlerinden kimler katılmıştır?

Cevap:İNGİLTERE-FRANSA-İTALYA

SORU 171 :Osmanlının başkenti olan İstanbul un TBMM ye verilmesi neyin göstergesidir?

Cevap:OSMANLI DEVLETİNİN HUKUKEN YOK SAYILDIĞININ GÖSTERGESİDİR

SORU 172 :Osmanlı nın yok sayıldığı antlaşmalardan birini yazınız.

Cevap:MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

SORU 173 :Misak ı Milli den taviz verilen antlaşmalardan birini yazınız.

Cevap :MOSKOVA ANTLAŞMASI

SORU 174 :Saltanat ne zaman kaldırılmıştır?

Cevap:1 ASIM 1922

SORU 175 :Saltanatın kaldırılma nedenlerinden birini yaazınız

Cevap:PADİŞAH IN KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDAKİ TAVIRLARI

SORU 176 :Osmanlının resmen sona ermesinde Satanatın Kaldırılması etkilimidir?

Cevap:EVET

SORU 177 :Lozan görüşmelerine katılan hangi devlet gözlemci olarak katılmıştır?

Cevap:ABD

SORU 178 :Türkiye adına Mudanya daki başarılarından dolayıkimlerden oluşan bir heyet Lozana gitmiştir?

Cvap :İSMET PAŞA – RIZA NUR – HASAN SAKA – CELAL BAYAR

SORU 179 :20 Kasım 1922 de başlayan 1. lozan görüşmeleri başarılı geçmişimidir?

Cevap:HAYIR

SORU 180 :Mustafa Kemal lozana giden heyetten hani konularda taviz vermemesini istemiştir?

Cevap:ERMENİLERE TOPRAK VERİLMEMESİ/KAPÜTİLASYONLARIN KALDIRILMASI

SORU 181 :1. Lozan görüşmeleri nerede başlamıştır?

Cevap:İSVİÇRE NİN LOZAN ŞEHRİNDE

SORU 182 : Lozan a göre boğazların yönetimi kime bırakıldı?

Cevap:BOĞAZLAR KOMÜSYONUNA

SORU 183 :TBMM nin açılması hangi alanda yapılan bir inkılaptır?

Cevap:SİYASİ ALANDA

SORU 184 :2. TBMM ne zaman göreve başlamıştır?

Cevap :11 AĞUSTOS 1923

SORU 185 :Yeni Türk devletinin ilk partisi nedir?

Cevap:HALK FIKRASI

SORU 186 :Cumhuriyetin ilanı hangi ilkeler ile ilgilidir?

Cevap: CUMHURİYETCİLİK-İNKILAPÇILIK

SORU 187 :Halifeliğin kaldırılmasının en önemli soncu nedir?

Cevap:OSMANLI AİLESİ YURT DIŞINA ÇIKARILMASI

SORU 188 :Ticaret kanunu hangi alanda yapılan bir inkılaptır?

Cevap:HUKUKİ ALANDA

SORU 189 :Soyadı kanununun çıkarılması hangi alanda yapılan bir inkılaptır?

Cevap: TOPLUMSAL – SOSYAL ALANDA

SORU 190 :İzmir suikast ini kimler gerçekleştirmiştir?

Cevap:LAİKLİĞE VE CUMHURİYETE KARŞI OLAN BAZI KİŞİLER ATATÜRKE KARŞI GERÇEKLEŞTİMİŞ VE BAŞARISIZ OLMUŞTUR.

SORU 191 :Harf inkılabı hangi alanda yapılmıştır?

Cevap:EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA

SORU 192 :Türklerin ilk özel bankası nedir?

Cevap:İŞ BANKASI

SORU 193 :2. Beş yıllık kalkınma planı neden uygulanamadı?

Cevap:2. DÜNYA SAVAŞI YÜZÜNDEN

SORU 194 :Atatürk e göre Türk ulusunun tabiatına ve adetlerine en uygun yönetim biçimi nedir?

Cevap:CUMHURİYET

SORU 195 :Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi hangi ilke ile ilgilidir?

Cevap:CUMHURİYETÇİLİK

SORU 196 :Tevhid i tedrisat kanunu hangi ilke ile ilgilidir?

Cevap:LAİKLİK

SORU 197 :İnkılapçılık ilkesini temel amacı nedir?

Cevap:YENİ VE ÇAĞDAŞ BİR DÜZEN

SORU 198 :Türk Medeni kanunu hangi ilke ile ilgilidir?

Cevap:HALKÇILIK

SORU 199 :Türk Tarih – Dil Kurumları Hangi ile ile ilgilidir?

Cevap:MİLLİYETÇİLİK

SORU 200 :Çağdaşçılık ve Batıcılık hangi ilkeyi bütünler?

Cevap:İNKILAPÇILIK

SORU 201 : Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan fikir akımlarının temel amacını yazınız.
Osmanlı’yı dağılmaktan kurtarmak
2.

SORU 202 :Osmanlıcılık ve İslamcılık nerelerde geçerliliğini yitirmiştir ve bu fikir akımlarının iflas etmesine yol açan fikir hangisidir?

SORU 203 :Osmanlıcılık Balkan Savaşları ile, İslamcılık I.Dünya Savaşı’ndaki Kanal,Hicaz-Yemen,Suriye-Filistin ve Irak-Basra Cepheleri’nde Arapların İngilizlerle işbirliği sonucunda iflas etmiştir.

SORU 204 : I.Meşrutiyet’in (Kanun-i Esasi’nin) hangi maddesi,meclisin sürekliliğini engellemiştir?

Meclisi açma kapama yetkisi padişaha aittir,maddesine dayanan II. Abdulhamit 93 Harbini gerekçe göstererek meclisi kapattı.

SORU 205 :II.Meşrutiyet’in ilanı sırasında Osmanlı Devleti hangi toprakları kaybetmiştir?

Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.

Girit Yunanistan’a bağlanma kararı aldı.

Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek’i işgal etti.

SORU 206 :31 Mart Olayı’nın önemini yazınız.

Osmanlı tarihinde rejime karşı ilk isyan olup,ilk kez bu isyanda ordu yenilikleri korumak için isyanı bastırmıştır.

SORU 207 :Trablusgarb Savaşı’nın temel nedenini yazınız.

İtalya’nın sömürgecilik amaçları

SORU 208 :Trablugarb Savaşı’nda Fransa,İngiltere ve Rusya’nın İtalya’yı serbest bırakmalarındaki temel amacı yazınız

Almanya’ya karşı İtalya’yı yanlarına çekmek

SORU 209 :Osmanlı Devleti Trablusgarb Savaşında galip olmasına rağmen neden Uşi antlaşmasını imzalamıştır?

Balkanlarda Karadağ’ın Osmanlı’ya saldırması ile Balkan Savaşlarının başlaması

SORU 210: Osmanlı Oniki Ada’yı geçici olarak İtalya’ya bırakacak, maddesini yorumlayınız.

Bu madde Osmanlının topraklarını koruyamayacak kadar zayıfladığını göstermiştir.Osmanlı özellikle Yunanistan’a karşı burayı geçici olarak İtalya’ya bırakmış.

SORU 211: Balkanlar’da ilk isyan eden,ilk bağımsızlığını kazanan ve son olarak bağımsızlığını kazanan milletleri yazınız.

İlk isyan Sırp,İlk bağımsızlığını kazanan Yunanistan,son bağımsız olan Arnavutluk

SORU 212: Bab-ı Ali Olayı’nı kısaca açıklayınız.

I.Balkan Savaşı sonundaki Londra Konferansı sırasında İttihat Terakki’nin yönetime el koyduğu olaydır .

SORU 213: I. Balkan Savaşı’na katılmayıp II. Balkan Savaşı’na katılan devlet hangisidir,katılma nedenini yazınız?Romanya

SORU 214: Balkan Savaşları’nın genel sonuçlarını yazınız.

Osmanlı Devletinin Balkan hakimiyeti sona ermiş.

Osmanlı devleti Ege havzasındaki hakimiyet haklarından vazgeçmiş.

Balkanlardaki Türkler azınlık konumuna düşmüş ve Balkan Türkleri Sorunu ortaya çıkmıştır.(Yorum:Toprak kaybedip,sınırların daraldığının göstergesidir.)

Balkanlardan Anadolu’ya yoğun bir göç olmuştur.

Osmanlıcık önem kaybetmiş, Türkçülük önem kazanmıştır.

Balkanlardaki siyasi dengeler değişmiştir.

Osmanlı –Almanya ilişkileri daha da yoğunlaşmış.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.