Kur’an’da Geçen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Kur’an’da Geçen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Sevgili okuyucularımız bu yazımızda sizlere Kur’an’da Geçen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları hakkında bilgiler vereceğim.  Birçok anne ve baba yeni doğan kız çocuklarına “Kuran-ı Kerim’de geçen kız bebek isimlerini” koymak istemektedir.

Kur’an’da Geçen Kız Bebek İsimleri ve Anlamları İçin Tıklayın

Kur’an’da Geçen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Abdullah: Allah’ın kulu.

Abdurrahman: Rahmet sahibi olan Allah’ın kulu.

Abidin: İbadet eden, tapan kullar.

Abit: Allah’a Çok İbadet Eden, İbadeti Huy Haline Getiren Dindar Kimse Anlamına Gelmektedir.

Abuzer: Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve görkemli. Yahut Ebu Zer (el-Gıfarî) isminin fo­netik değişikliğe uğramış şekli.

Adem: Allah’ın yarattığı ilk insan, Adam. Yokluk, hiçlik, ölüm.

Ahmed: En çok övülmüş, sevilmiş, beğenilmiş. Allah’ a şükreden.

Akif: Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah’a yönelen.

Ali: Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse.

Asım: Temiz, namuslu, sağlam karakterli

Aziz: Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün

Bahaeddin: Dinin kıymeti değeri

Bahtiyar: Mutlu, talihli, Hayatından memnun olan

Baki: Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan

Bedir: Ayın on dördü. Dolunay. Ay.

Berat: İzinli, müsaadeli olmak

Bünyamin : Hz. Yakup’un oğlu

Celil: Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan

Cemal: Güzellik, özellikle yüz güzelliği

Cevahir: 1. Cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar. 2. Mayalar, özler. Erkek ve Bayan adı olarak kullanılır.

Cezmi: Kesin karar veren

Cihan: Dünya

Cihat: Dini Mücadele, Allah Rızası İçin Zalimlerle Mücadele Etmek, Din Uğrunda Düşmanla Savaşmak, Gaza

Cumali: Değerli, yüce bir biçimde bir araya getirilmiş olan anlamına gelmektedir.

Davut: Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.

Ekrem: Pek cömert, iyiliksever

Emin: Güvenilen, inanılan kimse

Ensar: Hz. Muhammed’i Medine’ye davet edenlere verilen isim

Enver: En ışıklı, en parlak

Faik: Başkalarından daha ileri, üstün

Faruk: 1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli. 2. Keskin. 3. Hz. Ömer’in lakabı. 4.Bir işi sonuca ulaştıran

Fatih: Yüce, her zaman lider, fetheden

Ferit: Eşsiz benzersiz

Ferman: 1. Buyruk, emir. 2.Allahın buyruğu.

Ferruh: Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü

Fethi: Fetheden,fetih hakkında yazılan kaside.

Feyyaz: Bereketli, gür, bol

Feyzullah: İlhamını Allah’tan alan

Fikret: Düşünmek, düşünceye dalmak

Furkan: İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim

Gaffar: Acıyan, bağışlayan

Gafur: Bağışlayıcı, günahları affedici

Galip: Yenen, üstün gelen

Garip: 1.Kimsesiz, yalnız, yabancı 2.Tuhaf

Harun: Kur’an’da yer alan Harun ismi, parlak anlamındadır.

Halil: Nisa suresinde yer alan Halil ismi, sadık anlamındadır.

Hakkı: Hakkı ismi doğrulukla ilgilidir.

Huda: Bakara suresinde yer alan Huda ismi, doğru yol gösteren kişi anlamındadır.

Halid: Sonsuz anlamında olan Halid, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.

Hamdi: Hamdi, Allah’a şükreden anlamındadır.

Hayri:  Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.

Hadi: Allah’ın 99 isminden biri olan Hadi, doğru yol gösteren kişi demektir.

Halis: Sad, Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.

Hakim: Allah’ın isimlerindne biri olan Hakim, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.

Hasbi: Tevbe ve Zümer surelerinde geçen Hasbi ismi, karşılık beklemeden yapılan iyilik demektir.

Halim: İsra suresinde yer alan Halim, Allah’ın isimlerinden biridir. Güzel huylu anlamındadır.

Hanif: Bakara suresinde geçen Hanif ismi, dine bağlı olan insan anlamındadır.

Hatem: Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.

Halef:Araf ve Meryem surelerinde geçen Halef ismi, soy anlamındadır.

Hafız: Hem erkek hem de kadın ismi olarak kullanılan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur’an’ı ezbere bilen kişi demektir.

Hadis: Kur’an’da birbirinden farklı surelerde yer alan Hadis ismi, Hz. Muhammed’in söz ve davranışları anlamında gelmektedir.

İbrahim: 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kuran da ismi geçen İbrahim peygamber. İbranice de hakların babası anlamında.

İdris: Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi

İlhami: İçine doğmakla ilgili

İlyas: Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.

İrfan: 1. Bilme, anlama. 2. Gerçeği sezme, kavrama gücü. 3. Dini gerçek ve sırlan biliş. 4. Kültür

İsa: 1. Allah’ın yargılaması, mağfireti. 2. Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygamber.

İshak: (İbranice.)1. İbranice Gülme anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim’in 2 oğlundan biri olan ve Ya’kub (a.s.)’un babası. Peygamberdir. Kur’an’da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir.

İsmail: İbrahim peygamberin Allah´a kurban adadığı oğlunun adı.

İsmet: Haramdan ve günahtan çekinen

Kadir: Allah’ın isimlerinden. Kur’an-ı Kerim’de 50’ye yakın yerde geçmektedir. Kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü. Değer, kıymet, itibar. Parlaklık. Başına”abd” takısı olarak “Abdülkadir” olarak kullanılır.

Kazım: Hırsını dizginleyen. Öfkesini yenen kimse. Kinini yenen

Kadri: Değer, itibar. Rütbe, derece. Onur, meziyet, şeref, haysiyet,

Kaim: Allah’ın emrini ifa eden. Duran, ayakta duran. Bir şeyi yapan icra eden.

Latif : Yumuşak, hoş, nazik

Lokman : 1. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim. 2. Kur’an-ı Kerim’de bir sure adı.

Lut : 1. Ürdün ve İsrail arasındaki büyük bir gölün adı. 2. Hz. İbrahim´in yeğeni olan peygamberin adı.

Lütfi : 1. İyilik ve güzellikle ilgili. 2. İhsan, bağışla ilgili.

Lütfullah : Allah’ın Lütfu, armağanı

Macit : Şan ve şeref sahibi

Mahir : Usta, elinden her iş gelen, Hünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse.

Mahmut : Hamdolunmuş övülmeye değer.

Mahsun : Güçlendirilmiş, güçlü.

Maksut : Ulaşılması istenilen şey, istek, emel.

Malik : Sahip, efendi

Mansur : Allah’ın yardımıyla galip, üstün gelmiş.

Mazhar : Bir şeyin göründüğü ortaya çıktığı yer

Mazlum : Zulüm gören, zulmedilen kişi

Mecid : Çok şerefli, büyük şan sahibi

Mecit : Çok şerefli, büyük şan sahibi

Mecnun : Deli, aklı başında olmayan

Medet : Yardım eden

Mehdi : Doğru yolu bulan, hidayete eren.

Mehmet : Aslı Arapça’da Muhammed, çok övülmüş anlamında

Melik : Hükümdar

Memduh : Övülmüş, övülecek.

Memnun : Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu

Mensur : Yardım olunmuş, Allah’ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi.

Mesud : Mutlu, sevinçli, neşeli

Mesut : Mutlu, sevinçli, neşeli

Mikail : Dört melekten doğa olaylarını kontrol eden meleğin adı

Miraç : 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)’in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27’sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır.

Muammer : Uzun ömürlü, çok yaşayan

Mücahit : Savaşçı, Cihada katılan

Müfit : Faydalı, yararlı

Muhammed : Çok övülmüş, hamd edilmiş

Muharrem : Din tarafından yasaklanan

Muhsin : Sağlamlaştıran

Münif : Yüksek, ulu, büyük.

Münir : Aydınlatan, ışık veren

Murat : Amaç, maksat, istek

Mürsel : Yollanmış, gönderilmiş olan

Mürşit : İrşad eden, doğru yolu gösteren

Murtaza : 1. İrtiza edilmiş, beğenilmiş seçilmiş. Güzide. 2. Allah’ın razı olduğu kişi, kendisinden razı olunan

Musa : Sudan gelmek anlamındadır. Bir peygamber adı

Müşerref : Şerefli

Mustafa : Temizlenmiş, saf hale getirilmiş.Seçilmiş, seçkin. Hz. Muhammed´in adlarından.

Muttalip : Talepte bulunan, isteyen

Muzaffer : Zafer kazanan

Nur: Mekke’deki Hıra dağı. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Kur’an-ı Kerim’in 24. suresinin adı ve toplam 20 ayette geçmektedir. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2. Kızıyla evlendiği için Hz. Osman’a verilen unvan, onur sahibi.

Necati: 15 asır meşhur Osmanlı şairi olup asıl adı İsa’dır. Kurtulmaya mensup, kurtuluşla ilgili.

Nas: Ayrıca kur’an-ı kerim’de bir sure ismidir. Yardımcı, yardım eden (Allah’ın kulu) anlamına gelmektedir.

Naci: Cehennemden kurtulmuş, cennetlik. Necat bulan, kurtulan, selamete kavuşan anlamına gelmektedir.

Nasır: Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber’in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.

Nuri: Nura ait, nurla ilgili. Işıklı aydınlık anlamlarına gelmektedir.

Naim: Cennetin bir kısmı. Daru’n-Naim: Cennet. 2. Bollukta yaşayış anlamlarına gelmektedir.

Necmi: Yıldızla ilgili. Dilimizde “Necmettin” şeklinde kullanılmaktadır. Necmüddin: Dinin yıldızı anlamına gelmektedir.

Nuh: Kuran’da Nuh süresinde ve diğer pek çok surede geçmektedir. Hz. Nuh aynı zamanda bir peygamber olup tufanda bütün canlılardan birer çift alarak gemide kurtulmuştur. Aynı zamanda ağlama anlamına gelmektedir.

Nasrullah: Allah’ın Nusreti, yardımı anlamına gelmektedir.

Nezir: (Fıkıh’ta) Adak, dilek, tahsis. Birini doğru yola (Sırat-ı Müstakim’e) yöneltmek için Allah’ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak. Kendisini Allah yoluna adayan kişi. Hz. Peygamberin isimlerinden birisidir. Kur’an’da 40’tan fazla yerde geçmektedir.

Ömer: Dirlik, canlılık yaşam gücü

Osman: 1. Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man) Bir tür kuş veya ejderha. 2. Hz. Muhammed in damadı, üçüncü halife. 3. Osmanlı İmparatorluğu nun kurucusu ve ilk hükümdarı.

Rahman /Rahim: Allahın 99 isminden biri olan Rahman, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir. Koruyan anlamındadır.

Rıdvan: Kur’an’da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.

Resul: Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.

Ramazan: Bakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.

Rafet: Hadid suresinde yer alan Rafet ismi, korumak anlamındadır.

Rauf: Bakara ve Tevbe suresinde yer alan Rauf ismi, Allah’ın isimlerindne biri olup esirgemek anlamındadır.

Rafi: Vakia ve imran surelerinde geçen isimlerden olan Rafi, yüce anlamındadır.

Rasih: İmran ve Nisa surelerinde geçen Rasih ismi, bilgi sahibi olan anlamındadır.

Raci: Bakara ve Enbiya surelerinde geçen Raci ismi, umut veren anlamındadır.

Raki: Birçok surede ismi geçen Raki, saygı duyan anlamındadır.

Sabri : Sabırla ilgili, sabra ilişkin.

Şakir : Şükreden, nankörlük etmeyen

Salim : Eksiksiz, sağ, sağlam

Şefik : Şefkatli

Selami : Huzurla, selametle ilgili

Semih : Cömert, eli açık

Serhat / Serhad : Sınır

Şevket : Ululuk, yücelik, kudret ve kuvvetlilik

Şevki : Şevk, keyif, istekle ilgili

Sezai : Uygun, yaraşır

Sinan: Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivri ucu

Suavi: Yardımsever, Yardım Eden, Herkesin İşine Koşan

Süleyman: 1. Huzur, sükûn.2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biri.Hz.Davud un oğlu

Tahir: Pak, temiz

Tahsin: Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam

Talat: Yüz, surat, çehre. 2.Güzellik.

Talha: İslamiyet’i kabul eden ilk on sahabe’den biridir.

Talip: İstekli, isteyen, talep eden

Tarık: 1.Yol Gösteren 2.Sabah yıldızı

Tevfik: Allah’ın yardımı, uygunlaştırmak,başarı

Ulvi: Yüce, yüksek

Üzeyir: Kuran-ı Kerimde adı geçen, peygamber olup olmadığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi.

Vahdettin: Dinin tekliği, birliği.

Vakkas: Savaşçı, okçu.

Vasfi: Nitelikli.

Vehbi: Allah vergisi

Veysel: 1.Yoksulluk, muhtaçlık.Aslı Üveys tir. 2.Kurt anlamında.

Yahya: 1.Allah Lütufkardır anlamında. 2. Bir Peygamber Hz.Yahya

Yakup: 1.Erkek Keklik 2. Takip eden, izleyen 3. Hz. Yakub Peygamperin adı

Yunus: 1.Denizde yaşayan bir memeli türü. 2. Hz. Yunus Peygamberin ismi 3.Bir takım yıldızının adı

Yusuf: 1.İnleyen, ah eden 2.Eklenecek, ilave edilecek 3. Hz Yakub Peygamberin oğlu Hz Yusuf Peygamberin ismi

Zekeriya: Erkek, Adam.

Zeynel: Süs

Ziya: aydınlık,nur

Zülküf: Yüce kimse, makam sahibi.

YORUMLAR

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

error: Content is protected !!