Misyon Koruma Sınav İtirazı Nasıl Oluyor?

Misyon Koruma Sınav İtirazı Nasıl Oluyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli için bu yazımda 2020 Misyon Koruma Sınav İtirazı Nasıl Oluyor? hakkında bilgiler vereceğim.

Misyon Koruma Sınav İtirazı Nasıl Oluyor?

 Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının POL-NET’ten ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr yayımlanmasından itibaren en geç 48 saat içerisinde EGM Dış İlişkiler Daire Başkanlığına yapacaklardır.

 Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların POL-NET ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde itirazda bulunabilecekler, itirazlara 7 (yedi) iş günü içerisinde cevap verilecektir.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

 Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Misyon Koruma Sınav Değerlendirme Nasıl Oluyor?

 Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

 Başarı listesinde eşitlik olması durumunda eşitlik bozuluncaya kadar aşağıdaki esaslar sırasıyla takip edilerek;

a) İnsan Hakları sorularında puanı fazla olan adaya,

b) Anayasa ve İdare Hukuku sorularında puanı fazla olan adaya,

c) Polisi ilgilendiren mevzuat sorularında puanı fazla olan adaya,

ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi sorularında puanı fazla olan adaya,

d) Protokol Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,

e) Silah Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,

f) Güncel ve Kültürel konulardaki sorularda puanı fazla olan adaya,

g) Yabancı dil sorularında puanı fazla olan adaya,

ğ) Amirlerde kıdem sıralamasına göre,

h) Memurlarda sicil numarasına göre önde olan adaya, öncelik tanınacaktır.

 Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

 Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

 Yazılı Sınav sonucunda Dışişleri Bakanlığı tarafından talep edilen personel miktarının iki katı kadar aday (500 amir ve 900 memur) genel başarı sıralamasına göre en yüksek puandan itibaren yapılacak sıralamada başarılı sayılacak ve mülakat sınavına girmeye hak kazanacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.