Polis Harcırah Nasıl Hesaplanır? Polis Tayin Parası Hesaplama

Polis Harcırah Nasıl Hesaplanır? Polis Tayin Parası Hesaplama

Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan memurlar için Polis Harcırah Nasıl Hesaplanır? Polis Tayin Parası Hesaplama hakkında bilgiler vereceğim.

Harcırah Nedir?

Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olarak yapılan ödemelerdir. Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

Polis Harcırah Nasıl Hesaplanır?

Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır. Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.

Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde,bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.

Polis Tayin Parası Hesaplama

Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin (20) yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin (10) on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

Bekar Polis Memuru Harcırah Hesaplama

Derecesi 8/1 olan Polis Memuru  Ankara’dan Adıyaman iline atandı. Km: 757 , Taşıt ücreti: 200 TL

Ünvana ve dereceye bağlı sabit yevmiye katsayısı : 42.15
Kendisi için yevmiye : 42.15 x 20 843
Yol Ücreti (1 kişi için) : 200 x 1 200
Gidilecek Mesafe (km başına yevmiyenin %5’i) : 757 x 42.15 / 20 1,595
24 saate kadar olan seyahat süresi için yevmiye : 42.15 x 1 42
+
Alınacak Ücret : 2,681 TL

Evli ve Bir Çocuklu Polis Memuru Harcırah Hesaplama

Derecesi 8/1 olan Polis Memuru  Ankara’dan Adıyaman iline atandı. Km: 757 , Taşıt ücreti: 200 TL

Ünvana ve dereceye bağlı sabit yevmiye katsayısı : 42.15
Kendisi için yevmiye : 42.15 x 20 843
Bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için yevmiye : 42.15 x 2 x 10 843
Yol Ücreti (3 kişi için) : 200 x 3 600
Gidilecek Mesafe (km başına yevmiyenin %5’i) : 757 x 42.15 / 20 1,595
24 saate kadar olan seyahat süresi için yevmiye : 42.15 x 3 126
+
Alınacak Ücret : 4,008 TL

2020 H Cetveli

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.