2020 MSÜ Astsubay Başvuru Şartları Soru Cevap Şeklinde

2020 MSÜ Astsubay Başvuru Şartları Soru Cevap Şeklinde

MSÜ Adayları,  bu yazımda sizlere 2020 MSÜ Astsubay Başvuru Şartları Soru Cevap  Şeklinde vereceğim.

MSÜ Astsubay Başvuru Şartları Soru Cevap Şeklinde

BAŞVURU SÜRESİ : 7 Ocak-10 Şubat 2020 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 11 Şubat 2020)

SINAV TARİHİ : 29 Mart 2020

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 135 dakika

SINAV ÜCRETİ : 100,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 25 Şubat 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 150,00 TL

2020 MSÜ Başvuru – Sınav Tarihi – Sonuçların Açıklanması 

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav Tarihi: 29 Mart 2020

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav  Başvuru Tarihleri: 07 Ocak 2020  – 10 Şubat 2020 

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav Sonuçların Açıklanması: 21 Nisan 2020

2020 MSÜ BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır.

Adayların sınava başvurabilmeleri için aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2000 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2020 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2018 ve 2019 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.), 2017 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2017 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil). Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,

6) ÖSYM Başkanlığınca 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 13 Nisan 2020 – 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış (2019-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2020-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2020-YKS TYT taban puanı almış olmak

b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan 2020- YKS TYT (2019 YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2020-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler, ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ile 21 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2020-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,

c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.

8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

11) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

12) “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

13) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,

14) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

15) “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

16) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

NOT: Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.

DİKKAT: Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-TYT puanını kullanmak için 2020-YKS’ye başvuru yapmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

2020-MSÜ Başvuru Kılavuzu İndirmek İçin Tıklayın

2020 MSÜ Başvuru Ücreti Ne Kadar – Hangi Bankaya Yatırılacak?

Asker Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

YORUMLAR

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

 1. Oğuzhan dedi ki:

  Örneğin adam gitti intibakda bıraktı kendi isteğiyle tekrar askeri okula başvurabilir mi?

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim sorun olmaz kılavuzda öyle bir şart görmedim. Polislikte de aynı şey var sorun olmuyor.

 2. kadir dedi ki:

  mart ayındaki sınav sonucu ile üniversite sınavı tyt puanı birleşipğmi olcak yoksa marttaki sadece baraj 150 aalan ile 300 alan aynımı oluyor mart ayındaki sınavda

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim gerekli bilgiler kılavuzda bulunmaktadır kılavuzu okumanızda fayda var.

 3. Eren dedi ki:

  Boynumda 6×6 gül dövmesi bulunuyor bir çok yerde 20 cm den küçük olmasını falan duydum bende katılabilirmiyim

  1. Admin dedi ki:

   Dövme sorun oluyor kardeşim.

   1. Çağan tosik dedi ki:

    Kral askeri öğrenci alımlarındada görünen yerde olmama görünmeyen yerde olabilme ihtimali var bakanlığa sordum

    1. Admin dedi ki:

     Kardeşim ben yönetmelikte ne yazıyorsa ona göre bilgi verdim.

 4. emrah dedi ki:

  on lısans mezunuyum astsubaylık veya subaylıga basvurabılırmıyım

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim şartları sitemizde verdik uyuyorsa başvurabilirsin.

 5. hatıce dedi ki:

  meraba daha once sorulan sorulan soruları nasıl bulabırız daha gorebılıyozmu

  1. Admin dedi ki:

   Aklına takılan soruları sorabilirsin kardeşim.

 6. galiphan dedi ki:

  Omzumda kısa kollu giyildiğinde görünmeyen ufak bir rütbe dövmesi var, sıkıntı yaratırmı?

  1. Admin dedi ki:

   Askeri alımlarda dövme elenme sebebi kardeşim.

 7. Ferhat dedi ki:

  Merabalar msü subaylığa başvurmak istiyorumda ama askerlik muayenesi oldum başvurabilirmiyim subaylığa teşekkürler

  1. Admin dedi ki:

   Şartları taşıyorsan sorun olmaz kardeşim.

 8. hatice dedi ki:

  Kara harp okulu için sozel bölümü uygun olur mu.

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim şartlar ve kılavuz ayrıntılı şekilde açıkladım.

 9. Mehmet dedi ki:

  Baraj puanı 150 mi kardeşim

  1. Admin dedi ki:

   Evet kardeşim.

 10. Mustafa dedi ki:

  Fizik kimya biyoloji görmedik biz okulda eşit ağırlık olduğumuz için sıkıntı yaratıyor nasıl olcak bu

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim bilemiyorum.

 11. Besobaba dedi ki:

  Göz problem mi dayı

  1. Admin dedi ki:

   Göz derecesi sitemizde verildi kardeşim

 12. Mert dedi ki:

  Sımdı kolda çizikler sorun oluyor mu veya tırnaklarımı önceden maalesef yiyorum sımdı bıraktım sıkıntı olur mu

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim çiziklere bağlı büyük ise sorun olabilir

 13. Ramazan dedi ki:

  iyi günler. ben 18 yaşında lise son sınıf öğrencisiyim. babam 8 yıldır ceza evinde suçu babasını öldürmek, ben bu önümüzdeki astsubaylık sınavları için gereken başvuruyu yaptım ve parayı yatırdım. birkaç bilgili kişilere bu durumu hiza ettim ve bir sorun olmayacağını söylediler. Sizce Herhangi Bir Sıkıntı Veya Problem Olur mu?
  Saygılar…

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim bunlara çok takılma belli olmuyor sen gir dene takma

   1. Ramazan dedi ki:

    İnşallah Hayırlısı Olur. Size de Hayırlı Görevler, İyi Günler…

   2. AKİF dedi ki:

    185 PUAN ALDIM GİRME SANSIM VARMI MSÜ YE

    1. Admin dedi ki:

     Tercihlerden sonra belli olur kardeşim tercihler ile genel sıralama yapılıp taban puanlar açıklanacak

 14. tdsasda dedi ki:

  s.a kardeş ben 1998 2016 lise mezunuyum sikinti olmaz demi

  1. Admin dedi ki:

   Başvurular bitti.

  2. Merve dedi ki:

   Merhaba boyum 157 16 yaşındayım kilom da 52 bayanım subay olabilir miyim cevap verirseniz çok sevinirim

   1. Admin dedi ki:

    Kardeşim lise mezunalrı için alım oluyor MSÜ alımları 2019 MSÜ Başvuru şartlarına bak istersen bu yıl alım bitti ama

 15. Beyza dedi ki:

  Hava harp okulu için geçerli sözlü mülakat sorularının örnekleri herhangi bir sitede var mı ben araştırdım 2014 yılına ait sorular verilmiş

  1. Admin dedi ki:

   Sitemizde yayınlayacağız askeriye de çıkmış mülakat sorualarını

 16. sege dedi ki:

  kaç puan almamız gerekiyor?

  1. Admin dedi ki:

   Sadece taban puan hakkında açıklama yapıldı. Diğer paylaşımlarımız da bunlara yer verildi.

   1. Rahmi dedi ki:

    Sınavlar ve mülakatlar basitmi ve benim yürürlükte davam var ilk defa sicil bozulacak sorun olurmu?

    1. Admin dedi ki:

     Alacağın cezaya bağlı.

 17. Fatih dedi ki:

  Parkurlar puanlamaya göre diye biliyorum belli bi baraj puani varmı parkurda??

  1. Admin dedi ki:

   MSÜ Fiziki yeterlilik makalemizde detaylı bilgi bulunmaktadır.

 18. UMUT dedi ki:

  selamın aleyküm biz bu sınava girdik şimdi martaki sınava girmeden bu sınav kabul olmuyor mu?

  1. Admin dedi ki:

   Hayır o sinavin puanlarida alınacak

 19. mücu dedi ki:

  Selamu aleykum admin dış kaynak subay alımlarına başvurdum müşakat sporda başarılı oldum lakin sağlık raporunda sorun çıktı kalbimde delik çıktı bende alel acele ameliyat oldum kapalı ameliyat damar yolu ile tam düzeltildi ama yinede sağlık raporu alamadım. Muvazzaf subay olamaz kararı çıktı acaba yine başvursam yine sağlık raporu vermezler mi? şuan tamamıyle geçti. herhangi bir sağlık problemim yok

  1. Admin dedi ki:

   Askeride sorun olur ancak polislikte kalp ile madde değişmişti sitemizde sağlık yönetemliği bir var bir incele istersen

 20. Sibel dedi ki:

  Mrb subay olabilmek için üniversite sınavına girmek zorunluluğu

  1. Admin dedi ki:

   Subay alımı genellikle üniversite mezunlarından alınıyor

   1. Sibel dedi ki:

    Şimdi ben lise mezunuyum subaylığa girdim kazanırsam önümüzdeki yks sınavına girmek zorunlumu

 21. kadirbey dedi ki:

  Selamın aleyküm asubayliği başvurdu babam gazı herhangi gi bir yardım kolaylik olurmu gazı yakınlarına bu sorumu açık ve sade şekilde yanitlarsaniz çok memnun olurum

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim başvuru kılavuzunda ne yazıyorsa o geçerli olacaktır. Yardım edilmesi zor.

 22. kadirbey dedi ki:

  Bide subaylıkta kendimiz kendi görev yerini seçebilirmiyiz gönülu mesale ben arfindın da görev yapmak istiyorum görev yapmak istediğim için de kararım banami bağlı yoksa başkalarımi bunu belirleyecek

 23. Muhammed dedi ki:

  Kolay gelsin admin. Msü sınavında sözelim 323 puan 30.000 sıralamam var eşit ağırlığım 275 puam 57.380 sıralamam var şansım varmıdır biraz bilgi alabilirmiyim harp okuluna bu tm puanıyla girme şansım birde deniz ve hava astsubaylığa bu sözel puanımla giriş şansım nedir teşekkürler.

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim sadece bu puanla olmadığı için bir şey demek imkansız sözlü spor ve tyt etkisi var.

 24. behlül yıldız dedi ki:

  halen lise okumaktayım.mezuniyet durumumu soruyor. bu sene mezun olacagım. mezuniyet bilgilerimi yazmaz isem beni mülakata çağırmazlar mı?

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim msü başvuruları çoktan bitti hangi başvuruyu yapıyorsun şu an msü ise astsubaylık MYO ise sorun olmaz son sınır öğrencileri alınıyor.

 25. Murat dedi ki:

  Merhabalar ben astsubay olmak istiyorum ama sol kolum omuzdan çıkıyor ve barfix ve şınav çekebiliyorum yani sıkıntı yaşamıyom ama sağlık mülakat ta sıkıntı yaşarmıyım

  1. Admin dedi ki:

   Ön sağlıkta incelemeye bağlı bir şey demek imkansız

   1. Murat dedi ki:

    Sağlık raporunda benim kolumun çıktığı yazarmı?

 26. Murat dedi ki:

  Yani raporumda yazmaz öyle kolum çıktığı falan yazmıyor

 27. Murat dedi ki:

  Yani ben tam bilmiyorum da raporumda yazarmı kolu çıktı diye

 28. semra dedi ki:

  merhaba diyelim ben msü kendi sınavına girdim geçtim sınavı tercih yaptım sonra üni sınavına girdim ondada barajı geçtim sonra msü mülakata gittim geçemedim bir yılım yanıyomu yoksa başka üni tercih edebiliyormuyum

  1. Admin dedi ki:

   Üniversiteyi okuyabilirsin kardeşim

 29. Aslı dedi ki:

  Admin küçüklukten beri hayalim asker veya polis olmak fakat bir sağlık problemim var ve konu hakkında yönetmeliği okudugumda açıkçası pek bir şey bulamadım ya da anlayamadim doğuştan bir bacağım biraz daha uzun ve kalındı ameliyat oldum ve şükürler olsun ki boy farkı kalmadı fakat biraz kalınlik farkı var ama kimse fark edemiyor sadece bilenler gelecek yıl MSÜ sınavlarına girmek istiyorum sanırım sağlık şartlarındada biraz esnetilme olmuş fakat direk elenir miyim diz kapağımin sağ üst ve alt sol üst ve alt olmak üzere 3.5 dört cm lik 4 dikiş izi var Koşmamda veya spor hareketleri yapmamda hiç bir problem yok fizik olarak uygunum uzun boyluyum hatta bilmeyenler bile işte tam subay olacak kızsin vb şeyler diyorlar

  1. Admin dedi ki:

   KArdeşim tüm bunları başvurudan sonra öğrenebilirsin direk bir şey demek zor oluyor sağlık yöentmeliğini incelediysen geriye sadece ön sağlık aşamasında inceleme kalıyor

 30. Yusuf dedi ki:

  Merhaba basit yaralamadan 3 ay ceza aldım para cezasına çevrilip habg kararı verildi mülakatlara çagırıldım ast subaylığa engelmidir ?

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim alım kılavuzunda suçlarla ilgili açıklama yapılmıştır onu kapsamıyorsa sorun olmaz

 31. merve dedi ki:

  ben anadolu lisesi çıkışlıyım 18 ağustos ayında oluyorum bayanım kara istiyorum nasıl yapacam

  1. Admin dedi ki:

   Bu yıl alım bitti gelecek yıl alıma başvurursun kardeşim

 32. Onur dedi ki:

  Arkadaşlar 2019 msü den 194 sözel aldım astsubay meslek yüksek okulu gelme ihtimali var mı?

  1. Admin dedi ki:

   Tercihlerden sonra puanlar açıklanacak o zaman belli olur kardeşim

 33. Metin Berke dedi ki:

  ARKADAŞLAR COK ÖNEMLİ Bİ SORUM VAR((!!) Örneğin benim msü puanım KHO yu tutuyor,ve bende tercihlerde başa KHO ve sonrasına MYO ları yazıyorum, atıyorum KHO YU kazandım, doğal olarak MYO larda geldi,ama ayt puanim kötü ve KHO da yedeklere düştüm,MYO ya gidebilirmiyim???? aklıma takılmış durumda LÜTFEN BİLEN SÖYLESİN????????

 34. Aydilge dedi ki:

  Kara kuvvetlerinde bayanlarda boy şartı 148 den başlıyormuş peki boyumuz 158 ve kilomuz da ona uyuyorsa asker olabiliyor muyuz ben heryerden baktım boyun pek bi önemi yok falan yazıyor cevaplarsanız sevinirim

  1. Aydilge dedi ki:

   Bu arada boyun 158 kilom 52

   1. Admin dedi ki:

    MSÜ boy kilo yazarsan boy kilo tablsou gelir kardeşim aramaya yaz

  2. Admin dedi ki:

   KArdeşim alımlarda boy kilo tabloları var ona göre alımalr yapılıyor

   1. Aydilge dedi ki:

    Teşekkür ederim

  3. Boşver dedi ki:

   Biz hiç boyu kısa bayan subay görmedik bu boy tablosu doğru mu

   1. Admin dedi ki:

    MSÜ alımlarında boy kilo tablsou sitemizde bulunmaktadır

 35. BEREN dedi ki:

  Biz msü ye girmek için ilk ygs ye girip daha sonra msüyü mü tercih eeicez yoksa direk msü sınavlarına mı girmemiz gerekiyor ve boy 148 den başlıyo doğru mu (bayan subaylar için) cevaplarsanız sevinirim

  1. Admin dedi ki:

   İlk önce MSÜ daha sonra YKS gireceksin kardeşim

 36. Seda dedi ki:

  Kadınlarda boy en az kaç olmalıdır burdan bakınca 152 olduğuna inanamıyorum bir de siz bilgilendirir misiniz teşekkürler…

  1. Admin dedi ki:

   MSÜ boy kilo yazarsanız aramaya site içerisind egelir

 37. Mücahit dedi ki:

  Okullarda mescit bulunuyor mu?

  1. Admin dedi ki:

   Bu konuda kesin bir bilgi veremiyorum okulun içerisi hakkında bilgim yok ama olması lazım

 38. Evren Uysal dedi ki:

  kolay gelsin YKS 31 temmuz 2018 de girdim bu sene bu sınav sonuçlarıyla başvurabilirmiyim şu an üniversite 2 okuyorum

  1. Admin dedi ki:

   2019 tyt ve ayt girmen lazım

 39. EMİRKAN kalın dedi ki:

  Selamunaleykum mulakata gittik gectik saglik mulakatinda helirlenen hastanelerden kendimiz seçme imkanımız var mı

  1. Admin dedi ki:

   Hastaneye kurum yönlendiriyor

error: Content is protected !!