MSÜ Astsubay MYO Geçme Notu – Başarı Harfleri

MSÜ Astsubay MYO Geçme Notu – Başarı Harfleri

MSÜ Adayları,  bu yazımda sizlere MSÜ Astsubay MYO Geçme Notu – Başarı Harfleri hakkında bilgiler vereceğim.

MSÜ Astsubay MYO Geçme Notu – Başarı Harfleri

Bir dersten başarılı olabilmek için gerekli asgari geçme taban notu, yüz üzerinden kredili derslerde kırk beş, katsayılı derslerde altmıştır. Gerekli görülmesi halinde geçme taban notu, başarı harfleri ve bunların not aralıkları kredili derslerde öğretim kurulu, katsayılı derslerde yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek yapılmasına karar verilen değişiklikler Senatonun onayına sunulur.

(2) Öğrencilerin her dersten yarıyıl sonu başarılarının tespitinde kullanılacak başarı harfleri, başarı dereceleri, dörtlük sisteme göre başarı harflerine karşılık gelen başarı notları şöyledir:

Başarı Harfi Başarı Derecesi Başarı Notu

AA Pekiyi 4.0

BA İyi-Pekiyi 3.5

BB İyi 3.0

CB Orta-İyi 2.5

CC Orta 2.0

DC Zayıf-Orta 1.5

DD Zayıf 1.0

FF Geçmez 0.0

Kredi ve katsayı değerleri

MADDE 39 – (1) Her eğitim ve öğretim yılı başında öğretim kurulunca;

a) Astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yürütülen öğretim programındaki her ders için; dersin haftalık teorik, laboratuvar ve uygulama süreleri dikkate alınarak kredi değeri belirlenir. Yükseköğretim Kurulu kararları gereği üniversitelerde kredisiz olarak başarı değerlendirmesi yapılan zorunlu dersler, astsubay meslek yüksekokulunda da aynı şekilde değerlendirilir.

b) Öğrencinin sınıf ve mezuniyet sıralamaları hesaplanırken, her bir katsayılı ders ve liderlik, komutanlık ve disiplin gibi astsubaylık davranış ve becerileri için aşağıdaki tabloda verilen ağırlık değerleri kullanılır:

Sınavlar ve ölçme-değerlendirme

MADDE 40 – (1) Astsubay meslek yüksekokullarında bir eğitim ve öğretim yılı içinde yapılacak sınavlar ile bunların değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ön lisans öğretiminde;

1) Yarıyıl içi değerlendirmesi: Yazılı ara sınav ile kısa sınav, sunum, ödev, proje, uygulama ve benzeri diğer ölçme bileşenlerinden oluşur. Öğretim elemanı, öğretim kurulunun aksi yönde bir kararı olmadığı sürece, yarıyıl içi değerlendirmesini sadece ara sınav veya ara sınav yerine geçecek tek bir ödev/proje üzerinden de yapabilir. Yarıyıl içi değerlendirmesinde ara sınav dışındaki bileşenlerin kullanılması durumunda, bu değerlendirmelerin her biri yüz tam not üzerinden puanlanır ve öğretim kurulunun bilgisi dahilinde yarıyıl başında bölüm başkanlığı koordinesinde öğretim elemanları tarafından belirlenmiş bir ağırlık oranlamasına bağlı şekilde toplam değerlendirmeye dahil edilir. Her ders için, yıllık faaliyet takviminde yarıyıl içi sınavlara ayrılmış zaman dilimi içerisinde bir ara sınav yapılabilir. Bölüm başkanlıkları, her yarıyıl öncesinde öğretim programlarında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin öğretim elemanlarından, yarıyıl içi değerlendirmesine esas teşkil edecek bileşenler hakkındaki tekliflerini alır ve bölüm bütünlüğünü de sağlayacak şekilde kendi görüşleriyle birlikte öğretim kuruluna sunar. Öğretim kurulu, aynı dersin kısımlar halindeki farklı öğrenci gruplarına birden fazla öğretim elemanı tarafından verilmesi durumunda, ölçme ve değerlendirmedeki standardı sağlamak maksadıyla ve ilgili bölümün özelliklerini dikkate alarak sunulan teklifleri karara bağlar. Yarıyıl içi değerlendirme notu, yüz tam not üzerinden puanlanır.

2) Yarıyıl sonu değerlendirmesi: Yazılı bitirme sınavı, sunum, ödev, proje, uygulama ve benzeri diğer ölçme yöntemlerinden en az birinden oluşur. Yarıyıl sonu değerlendirme notu yüz tam not üzerinden puanlanır. Bölüm başkanlıkları her yarıyıl öncesinde öğretim programlarında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin öğretim elemanlarından yarıyıl sonu değerlendirmesine esas teşkil edecek bileşenler hakkındaki tekliflerini alır ve bölüm bütünlüğünü de sağlayacak şekilde hazırladıkları değerlendirme taslaklarını öğretim kuruluna sunar. Öğretim kurulu, aynı dersin farklı öğretim elemanları tarafından verilmesi durumunda, ölçme ve değerlendirmedeki standardı ve ilgili bölümün özelliklerini dikkate alarak sunulan teklifleri karara bağlar.

3) Yarıyıl içi değerlendirmesi veya yarıyıl sonu değerlendirmesi kapsamında farklı öğretim elemanları tarafından verilen aynı ders için tüm kısımlarda aynı ölçme bileşenleri kullanılır.

4) Mezuniyet durumundaki son sınıf öğrencilerine verilen proje, tez, bitirme ödevi uygulamalarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilere yazılı bütünleme sınavı ve gerekiyorsa çift ders sınavı hakkı verilir; not yükseltme hakkı verilmez. Proje, tez, bitirme ödevi değerlendirmelerine ilişkin diğer hususlar öğretim kurulunca kararlaştırılır.

5) Programda ayrı bir ders olarak yer alması halinde laboratuvar ve uygulama derslerinin başarı notları, yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu değerlendirmesi yarıyıl içinde yaptırılan deneylere ve uygulamalara verilen notların ortalamasının alınmasıyla elde edilir ve yüz tam not üzerinden değerlendirilir.

6) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen ölçme-değerlendirme usul ve esasları öğretim kurulunda karara bağlanarak Senato onayı ile yürürlüğe girer.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.