PAEM Kursunda Olanlar Misyon Koruma Başvurusu Yapabilir Mi?

PAEM Kursunda Olanlar Misyon Koruma Başvurusu Yapabilir Mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli için bu yazımda PAEM Kursunda Olanlar Misyon Koruma Başvurusu Yapabilir Mi? – Komiserlik Kursunda Olanlar hakkında bilgiler vereceğim.

PAEM Kursunda Olanlar Misyon Koruma Başvurusu Yapabilir Mi?

Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmeliğine göre Komiser Yardımcılığı kursunda eğitim görenler başvuramazlar. 

Misyon Koruma Başvuru Şartları

a) Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak, (fiili hizmet hesaplanırken meslek öncesi yapılan askerlik fiili hizmetten sayılacaktır.)

b) Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,

c) On sekiz yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaş esas alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle otuz yedi yaşından gün almamış olmak,

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olmak,

d) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ya da son üç yıl içerisinde aylıktan kesme cezası almamış olmak,

e) Son iki performans değerlendirme döneminde iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı almış olmak,

f) Yurt dışı eğitimi dahil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurt dışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren, son yurt dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,

g) Aylıksız izinli olmamak,

ğ) Misyon koruma görevi için atanıp, sağlık sebepleri haricindeki nedenlerle atandığı göreve gitmemiş, görev süresi tamamlanmadan kendi isteğiyle merkeze dönmüş veya merkeze geri çağrılmış olmamak,

h) Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak,

ı) Süresi altı ayın üzerinde olan yurt dışı görevinde bulunmuyor veya yurt dışı eğitimi görmüyor olmak,

i) Sınava başvuru tarihi itibariyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis veya polis memuru rütbesinde bulunmak, (Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği gereği C dilimine gire İdari Polis olan personel ve Görevden Uzaklaştırılan personel sınava müracaat edemeyecektir.)

j) Beden kitle indeksinin en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi bir sağlık kuruluşundan belgelemek,

k) Komiser Yardımcılığı Kursunda eğitim görmüyor olmak,

l) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olmak,

m) PBS kayıtlarında son dört dönem performans atışlarında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan almış olmak, şartları aranır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.