2020 Misyon Koruma Sınav Tarihi – Sınav Merkezleri

2020 Misyon Koruma Sınav Tarihi – Sınav Merkezleri

Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli için bu yazımda Misyon Koruma Sınav Tarihi – Sınav Merkezleri hakkında bilgiler vereceğim.

Misyon Koruma Başvurusu Nasıl Yapılır?

UYARI: Başvuru ücretini sadece sınava katılabilir oluru  alanlar yatıracaktır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Personelleri Personel Bilgi Sistemi üzerinden online olarak başvururlar. Daha sonra gerekli evraklarla illerde eğitim şube müdürlüklerine merkezde ve merkeze doğrudan bağlı birimlerde ise personelden sorumlu birime teslim edilir. Daha sonra bu başvuruları incelemek için bir komisyon kurulur gelen başvurular sistem üzerinden incelenip kontrol edildikten sonra Sınava Katılabilir – Sınava Katılamaz şeklinde açıklama yapılır. Sınava Katılabilir olan adayların isimleri MEB ve Polnet Dış İlişkiler Daire Başkanlığı sitesinden duyurulacaktır. Sınava katılabilir onayı alan adaylar Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile “Misyon Koruma Sınavı” hesabına 03/07/2020-10/07/2020 tarihleri arasında 135 (yüz otuz beş) TL sınav ücreti yatıracaklardır. Banka dekontlarının bir suretini daha önce evraklarınızı teslim ettiğiniz Eğitim Şubeye vereceksiniz.

Misyon Koruma Sınav Tarihi – Sınav Merkezleri

26 Temmuz 2020 Pazar günü, saat 14.00’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9 il merkezinde bunlar, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Erzurum, Adana, Samsun , Diyarbakır, Van,

Misyon Koruma Başvuru Şartları 

Misyon Koruma Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kendi bünyesinde ki polis memurları ve polis amirleri için sınav düzenleyerek yurt dışında bulunan Türk Büyük Elçiliklerine, Başkonsoloslukları’na veya Daimi Temsilcilikleri’ne kendi personelini geçici olarak görevlendirdiği sınava verilen isimdir. Bu sınava başvuracak adaylar için istenilen şartlar:

a) Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak,

b) Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,

c) On sekiz yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaş esas alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın bir ocak tarihi itibariyle otuz yedi yaşından gün almamış olmak,

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olmak,

d) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ya da son üç yıl içerisinde aylıktan kesme cezası almamış olmak,

e) Son iki performans değerlendirme döneminde iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı almış olmak,

f) Yurt dışı eğitimi dahil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurt dışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren, son yurt dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,

g) Aylıksız izinli olmamak,

ğ) Misyon koruma görevi için atanıp, sağlık sebepleri haricindeki nedenlerle atandığı göreve gitmemiş, görev süresi tamamlanmadan kendi isteğiyle merkeze dönmüş veya merkeze geri çağrılmış olmamak,

h) Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak,

ı) Süresi altı ayın üzerinde olan yurt dışı görevinde bulunmuyor veya yurt dışı eğitimi görmüyor olmak,

i) Sınava başvuru tarihi itibariyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis veya polis memuru rütbesinde bulunmak,

j) Beden kitle indeksinin en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi bir sağlık kuruluşundan belgelemek,

k) Komiser Yardımcılığı Kursunda eğitim görmüyor olmak,

l) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olmak,

m) PBS kayıtlarında son dört dönem performans atışlarında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan almış olmak, şartları aranır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.