Polis Meslek Yüksek Okullarında Okutulan Dersler – PMYO Dersler

Polis Meslek Yüksek Okullarında Okutulan Dersler – PMYO Dersler
A+
A-

Polis Adayları bu yazımda sizlere Polis Meslek Yüksek Okullarında Okutulan Dersler hakkında bilgiler vereceğim.

Polis Meslek Yüksek Okullarında Okutulan Dersler

Arkadaşlar sizlere ilk olarak Polis Meslek Yüksek Okulu hakkında bilgiler vererek ve sınıf geçme sistemi hakkında bilgelere yer verip daha sonrasında okuldaki dersleri sizlere resimlerle anlatacağım. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır.

Sizlere ilk olarak ölçme değerlendirme ve sınıf geçme sistemi hakkında bilgiler vereceğim daha sonra yazımın sonunda derslere yer vereceğim.

Ölçme değerlendirme ve sınıf geçme esasları

          MADDE 14 – (1) Yüksekokullarda ölçme-değerlendirme ve sınıf geçme esasları aşağıdaki gibidir.

a) Kredili derslerde başarı notu: Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında “bağıl değerlendirme sistemi” kullanılır. Bağıl değerlendirme sisteminin uygulanmasına ilişkin esaslar Başkanlıkça çıkarılacak bir Yönerge ile belirlenir. Kredili dersler için kullanılacak başarı harfleri ve ağırlık katsayıları aşağıda belirtilmiştir.

          Başarı harfi         Ağırlık katsayısı

          AA                               4.00

          BA                                3.50

          BB                                3.00

          CB                                2.50

          CC                                2.00

          DC                                1.50

          DD                               1.00

          F                                   0.00

b) Katsayılı derslerde başarı notu: Katsayılı derslerde başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ı toplanarak elde edilir. Katsayılı derslerden başarılı olmak için bu şekilde hesaplanan notun en az 60 olması ve yarıyıl sonu sınavından da en az 60 alınması gerekir. 100 tam puan üzerinden notlandırılan katsayılı derslerde yılsonu başarı notunun başarı harfi karşılığı, bağıl değerlendirme sistemi yönergesinde belirlenen katalog değerleri tablosuna göre belirlenir.

(2) Bütün derslerden öğrencinin geçmesi için, yarıyıl sonu sınavında almak zorunda olduğu notu, bütünleme, ek veya mazeret sınavında da alması gerekir.

 (3) Ağırlıklı not ortalaması (ANO): Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği başarı harf notlarının ağırlık katsayıları ile bu derslere ait kredi değerleri çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç o dönemdeki söz konusu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünerek ANO bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

(4) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Bir öğrencinin ilk dönemden itibaren aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile bu derslere ait kredi değerleri ayrı ayrı çarpılır, elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünür. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

(5) Yılsonu not ortalaması: Belirli bir eğitim öğretim yılı içerisindeki her iki yarıyılda alınan her bir dersin kredisi ile başarı harfinin ağırlık katsayısı çarpılarak elde edilen değerlerin toplamının, her iki yarıyıldaki toplam krediye bölünmesi ile elde edilir.

(6) Sınıf geçme, ölçme-değerlendirme ve sınav sistemine ilişkin diğer hususlar ile Avrupa Kredisi Transfer Sistemi’ne karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde Başkanlıkça çıkartılacak ayrı bir Yönerge ile düzenlenir.

Polis Meslek Yüksek Okulu Dersleri 

1. Sınıf Güz Dönemi – 1. Dönem

1. Sınıf Bahar Dönemi – 2. Dönem

2. Sınıf Güz Dönemi – 3. Dönem

2. Sınıf Güz Dönemi – 4. Dönem

PMYO Hakkında Her şey Burada TIKLAYIN

 

YORUMLAR

 1. Özge dedi ki:

  Refaransınız varsa geçebilirsiniz diye söylenti var doğru mu

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim böyle şeylere takılma sen gir çık kısmetinde varsa kimse önüne geçemez.

 2. Emir azam dedi ki:

  Akts kredisi ne demek

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim okulda derslere verilen değerler ayrıntılı bilgi için AKTS nedir yazın gelir.

 3. Kübra dedi ki:

  Normal üniversitelerde bir bölümü okuyup bitirdin diyelim sonra başka bir bölüm okumaya karar verdin. İki farklı bölümde aynı olan dersler var ise (edebiyat, ingilizce, tarih) ikinci ünide o dersleri almıyorsun. Acaba bu PMYO nda da geçerlimi?

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim muaf sayılıyorsun.

 4. Ayhan dedi ki:

  Polis Araci kullanımı egitimleri varmıdır??

  1. Admin dedi ki:

   Var kardeşim

 5. Beste dedi ki:

  Ben önlisanstan mezunum pmyoda önlisansta gördüğüm derslerden muaf olur muyum?

  1. Admin dedi ki:

   Muafiyet geçerli mi tam bilemiyorum inceleyip paylaşacağım