Polislerde Eş Durumu Atamaları Nasıl Yapılır? Polislerin Eş Durumu Atamaları

Polislerde Eş Durumu Atamaları Nasıl Yapılır? Polislerin Eş Durumu Atamaları

Polis Memurları bu yazımızda sizlere Polislerde Eş Durumu Atamaları Nasıl Yapılır? hakkında bilgiler vereceğiz.

Polislerde Eş Durumu Atamaları Nasıl Yapılır?

Polis Memurlarının atama işlemleri Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Aşağıda eş durumu ataması ile yönetmelikte geçerli olan maddeleri sizlerle ayrıntılı olarak paylaştım. Polis Okullarından mezun olacak arkadaşlar benim eşim polis, hemşire kısacası memur onun yanına atanır mıyım? gibi sorular sormaktadır. İlk olarak Polis Okulundan mezun olacak arkadaşların Eş Durumu Ataması nasıl oluyor onun hakkında bahsedeyim.

Polis Okulundan Mezun Olurken Eşimin Yanına Gidebilir Miyim?

Eşin memur ise gidebilirsin Polis Okulların atama dönemine gelmeden eşi memur olup onun yanına atanmak isteyenlere duyuru yapılıyor. Bu duyuru yapılmazsa da okuldaki idari büro ya da öğrenci işlerine gidip bunu sorabilirsiniz. Eş durumundan yararlanmak için resmi nikahınız olması gerekmektedir. Polis okulunuz İstanbul’da eşinizde Kars’ta görev yapıyor. Siz okuldan mezun olurken direk Kars’a atabilirsiniz. Okulda öğrenim görürken sizlerden bazı evraklar isteniliyor eşinizin görev belgesi evlilik cüzdanı gibi belgeleri okula teslim ediyorsunuz okulda bu belgeleri Personel Daire Başkanlığına yolluyor atama dönemi geldiğinde adayların dilekçeleri dikkate alınarak eşi nerede memur ise o ile atama yapılıyor. Bu atama sırasında adayın okulda başarı sırası dikkate alınmıyor. Yönetmelikteki madde aşağıdaki gibidir:

İlk Atama ( Polis Okullarından Mezun Olanların Ataması)

Devlet memurlarıyla evli olanların ilk atamaları, talepleri halinde Genel Müdürlükçe eşlerinin görev yaptığı yere yapılabilir. Tercih listesinden eşinin görev yaptığı yeri seçme imkânı var iken seçmeyenlerin yerleri değiştirilmez ve atamalar yapıldıktan sonra eşinin görevi nedeniyle atama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini İndirmek İçin Tıklayın 

Mazeret Atamaları

Madde 18 –

b) 38 inci maddede yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddede yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması.

Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır.

Madde 39 – Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30, 37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usul ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;

a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan,

b) (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan’ın onayı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilirler.

Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

Madde 38- (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

İlk Derece Amirlik Eğitimini Başarı İle Bitirenlerin Atanmaları

Devlet memurlarıyla evli olanlardan, seçtikleri yere eşlerinin kanuni gerekçelerle atanması mümkün olmayanlar ile 37 nci maddede belirtilen hususlar çerçevesinde seçtiği yerde kendisinin, eş veya çocuğunun tedavi imkânı bulunmayanların yerleri Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Bu mazeretlere bağlı olarak, atanacağı yerin değiştirilmesi talebinde bulunanların, eş durumu veya sağlık sebebi ile tercih listesinden mazeretine uygun yer seçme imkânı var iken seçmemiş olması halinde yerleri değiştirilmez. Atamalar yapıldıktan sonra belirtilen mazeretler nedeniyle atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

Polislik Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

 
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!