Sabıkası Olan Uzman Çavuş – Uzman Erbaş Olabilir Mi?

Sabıkası Olan Uzman Çavuş – Uzman Erbaş Olabilir Mi?

Jandarma Uzman Erbaş adayları, Sabıkası Olan Uzman Çavuş – Uzman Erbaş Olabilir Mi? hakkında bilgiler vereceğim.

Sabıkası Olan Uzman Çavuş – Uzman Erbaş Olabilir Mi?

Uzman Çavuş alımlarında adli olarak bakılan suçlar aşağıdaki gibidir. Alım kılavuzunda adaylarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır. Aşağıdaki suçlar kapsamına giren herhangi bir suçunuz yoksa sorun olmamaktadır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),

Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadığı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

Uzman Erbaş Alımı Boy-Kilo ve Fiziki Yeterlilik Testi Ön Sağlık 

(a) Adayların Tablo-1‟de belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(b) Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.

Sözleşmeli Uzman Erbaş Nasıl Olunur? Başvuru Şartları – Sözleşme Süreleri

Uzman Erbaşlar Astsubaylığa Nasıl Geçiyor? İşte Şartlar

Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığı Nerede-Nasıl Gidilir?

YORUMLAR

 1. Ahmet dedi ki:

  Sabıkalı olan yani 25 günlük ceza evinde yatan birisi uzman olabilir mi

  1. Admin dedi ki:

   detaylı bilgi yukarıdkai gibisdir

 2. Ömer dedi ki:

  Yardımcı olurmusunuz. Benim kaçakçılık suçundan sabikam var fakat bu sabıka kaydı 07.2021 tarihinde arşive alınacak yani sabıka kaydı gözükmeyecek arşiv kaydı gözükecek ben uzman çavuş olabilirmiyim. Birde dayımın işlemiş olduğu suç bana yansırmı bu konuda subay olmak için yansıyor diye biliyorum ama uzman çavuş için bilginiz varmı?

  1. Admin dedi ki:

   Bu konuda kesin bir şey diyemiyorum hukuki bir şey avukata sormanda fayda var