5. Dönem Meslek İçi Komiser Yardımcılığı Parkuru Açıklandı.

5. Dönem Meslek İçi Komiser Yardımcılığı Parkuru Açıklandı.

Polis Memurları için yapılacak 5. Dönem Meslek İçi Komiser Yardımcılığı Parkuru Açıklandı. Sınav takvimi hakkında bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Polis Akademisi tarafından yayınlanan Fiziki Yeterlilik duyurusu:

5. Dönem Meslek İçi Komiser Yardımcılığı Parkuru Açıklandı.

2018 Yılı 5. Dönem Emniyet Mensubu adaylara yönelik  Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü İlk Derece Amirlik Eğitimi Fiziki Yeterlilik sınav talimatı yayımlanmıştır. Ayrıca Sınav Giriş Belgeleri ileriki tarihlerde www.pa.edu.tr adresinden yayınlanacaktır.

5. Dönem Meslek İçi Komiser Yardımcılığı Parkuru Açıklandı.

5. Dönem Emniyet Mensubu adaylara yönelik 2018 Yılı Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü İlk Derece Amirlik Eğitimi Fiziki Yeterlilik sınav talimatı yayımlanmıştır.

Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı 

(1) Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 (yirmi dokuz) metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 (on dört) metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 (yirmi dokuz) metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 (yetmiş iki) metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

(2) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süre ölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az 3 (üç) metre genişlikte olacaktır.

(3) Yapılacak hareketlerle ilgili olarak; öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru dönecektir.

a)Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 (beş) kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır.  Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 (iki buçuk) metre, yüksekliği 40 (kırk) cm, genişliği 20 (yirmi)  cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 (elli iki) cm eninde olacaktır. Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir. Adayın;

1)Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

2)Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 (beş) sıçrama hareketinden  bir tanesini bile nizami yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.

b)Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ
lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır. Adayın;

1)Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki)saniye ilave edilecektir.

2)Bu istasyondaki lastiklerden hiçbirinin içine nizami basmadan geçmesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir.

c) Adaylar, ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15×2) ağırlığındaki, kadın adaylar için 20 Kg (10×2) iki kum torbasını aralarında 12 (on iki ) metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden  atmayacak ve aldığı noktaya bırakacaktır.
Adayın;

1)Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından dolaşmadan geriye dönerek istasyonu tamamlayıp ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan adaya ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye,

2) Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından ağırlıklarla dolaşmamasına 1 (bir) saniye, boş olarak dolaşmamasına da 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

3)Ayrıca aralarında 12 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve eksik bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.

4)Ağırlıkları 12 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

5) Dubalardan herhangi birini deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

6)Aday ağırlıklarla dubaların arkasından dönerken ağırlıkların her ikisi de dubanın dışından olmak kaydıyla dönecek, ağırlıkların bir tanesini dubanın içinden döndürmek kaydıyla dönmesi halinde bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

7) Ağırlık torbaları ikinci dubanın sağ tarafına 20cm mesafeden sonra torbaların arasında içten içe 50 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilir.

ç) Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar, iki nokta arasında mesafesi 5 (beş) metre olan ve yerde duran sağlık toplarından  önce koşu istikametinde  ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır. Adayın ;

1)Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye,

2)Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak 6 (altı ) saniye,

3)Adayın topa dokunmasından dolayı topların toz haznesinden çıkması durumunda aday, topun peşinden değil topun bulunması gereken hazneye dokunacaktır,

4)Bu istasyondaki sağlık toplarının hiçbirine dokunmadan geçmesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir
d) Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru 1 (bir) defa takla atacaktır.

1)Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan  veya dubayı deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir)saniye ilave edilecektir. Takla hareketinde takla hareketini yapmaması veya hiç yapamaması durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir.

e) Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanır. Çubuklar 1.5 (birbuçuk) metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 (ikibuçuk) metre aralığında olacaktır. Adayın;

1)Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.

2)    Slalom çubuklarının bulunduğu parkuru hiç yapmadan geçmesi halinde, aday diskalifiye edilerek elenecektir.

f) Engel etabında 4 adet engel ( üstten geçilecek engel yüksekliği çıtanın üstünden 50(elli) cm, alttan geçilecek engel yüksekliği çıtanın altıında  110 (yüzon) cm olup engeller arasındaki mesafe 2 (iki) metredir.) üstten-alttan , üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak geçiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Adayın;

1)Bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi, yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. Engel çubuklarının birbirlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

2)Bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçmemesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir.

3)Adayın bitiş çizgisini geçerek parkuru tamamlamasından sonra engel etabında çıtaların yerinden çıkması, devrilip düşmesi durumunda adaya ceza verilmez.

g) Adayın başlangıç çizgisinden geçmesiyle birlikte skorboardda çalışmaya başlayan kronometre, adayın bitiş çizgini geçmesiyle durur. Adayın sensörlerin algılayamayacağı şekilde altından geçmesi veya üstünden sıçrayarak geçmesi yada herhangi bir nedenle dijital fotoselli kronometrenin durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir. Herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.

Adayın bitiş çizgisine kendini atarak veya düşerek kronometreyi durdurması halinde adayın vücudunun herhangi bir kısmının parkurun bitiş çizgisinin içerisinde kalması durumunda adayın bitiş süresine ceza karşılığı olarak (1) saniye ilave edilir.

h) Fiziki Yeterlilik Parkuru içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenecektir. Fiziki yeterlilik parkurunda sayılı istasyonlarda sıçrama tahtası, lastik engeli, sağlık toplarına dokunmalar, slalom çubuğu geçişleri gibi engelli geçiş istasyonlarından adayların bu istasyonları geçebilmeleri için her istasyonda en az bir hareketi nizami yapma zorunluluğu vardır. Her istasyonda en az o istasyon hareketini bir tanesini nizami yapamayan aday bir sonraki istasyonu geçemez ve diskalifiye edilerek elenir.

Not : Adaylar fiziki yeterlilik sınavı için spor ayakkabısı ve  spor kıyafeti yanında getireceklerdir.

Polislik Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

 
YORUMLAR

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

error: Content is protected !!