Apandisit Ameliyatı Polisliğe Engel Midir? – Apandisit Alınması

Apandisit Ameliyatı Polisliğe Engel Midir? – Apandisit Alınması

Polis Adayları, bu yazımda sizlere Apandisit Ameliyatı Polisliğe Engel Midir? – Apandisit Alınması hakkında bilgiler vereceğim. POMEM, PMYO, PAEM, PÖH alımlarında da aynı şartlar geçerlidir.

Apandisit Ameliyatı Polisliğe Engel Midir? – Apandisit Alınması

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan POMEM, PMYO, PAEM alımlarında Apandisit Ameliyatı elenme sebebi sayılmamaktadır.  Polis alımlarında geçerli olan sağlık şartları Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte Genel Cerrahi bendinde aşağıdaki maddelere yer verilmiştir.

Genel Cerrahi A Dilimi 

Genel cerrahi yönünden sağlam olacaktır. Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyrini ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir. B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereği aday mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir.

(1) Batın içindeki organlarda (karaciğer, dalak ve diğer) veya batın içinde bulunan, yapısal veya fonksiyonel bozukluk oluşturmayan, enfeksiyona veya diğer komplikasyonlara neden olmayan;

a) Basit kistler, nonspesifik kalsifikasyonlar, yer kaplayan diğer iyi huylu oluşumlar sağlam kabul edilir,

b) 2 cm’den küçük (2 cm dahil) olan; hemanjiomlar, hidatik kistler, yabancı cisimler sağlam kabul edilir,

c) Organ veya doku kaybına neden olmamak, anatomik bütünlüğü bozmamak, organ ve sistem fonksiyonlarında kayba neden olmamak koşuluyla; bu patolojilerin boyutundan bağımsız olmak üzere, başarılı cerrahi girişimleri veya başarılı perkütan girişimleri sağlam kabul edilir.

a) Safra kesesinin semptomsuz patolojileri, polipleri (1cm’den küçük olan, 1cm dahil) ve taşları sağlam kabul edilir.

b) Tümör harici nedenlerle yapılmış kolesistektomiler sağlam kabul edilir.

(3) Organ veya doku kaybına neden olmamak, anatomik bütünlüğü bozmamak, organ ve sistem fonksiyonlarında kayba neden olmamak koşuluyla, geçirilmiş laparoskopik veya laparotomik girişimler sağlam kabul edilir.

(4) Komplikasyonsuz şekilde tam şifa bulmuş hemoroid, pilonidal sinüs, anal fistül, anal fissür, anal apse ameliyatları sağlam kabul edilir.

(5) Komplikasyonsuz şekilde tam şifa bulmuş fıtık (hiatal, diyafragmatik, karın duvarı, kasık ve diğer bölge fıtıkları) ameliyatları sağlam kabul edilir.

(6) Başarılı jinekomasti ameliyatı sağlam kabul edilir. Hormonal nedenli veya başka bir hastalık nedenli ise ilgili bölümce ayrıca değerlendirilir. Aksesuar meme ameliyatı sağlam kabul edilir.

(7) Patolojik bir etyolojik faktörün tespit edilebilmesine yönelik gerekli olan bütün laboratuvar yöntemlerinin, görüntüleme yöntemlerinin, fonksiyon tespit yöntemlerinin yapıldığı, patolojik bir etyolojik faktöre bağlı olmadığı ispatlanan, organ ve sistem fonksiyonlarında bozukluk oluşturmayan hepatomegali, splenomegali sağlam kabul edilir. Patolojik bir etyolojik faktör tespit edilmesi durumunda ilgili bölümce (hematoloji, immünoloji, gastroenteroloji veya diğer) değerlendirilir.

(8) Meme dokusunun iyi huylu lezyonları ve bu nedenle yapılmış cerrahileri sağlam kabul edilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.