Anasayfa / Bekçi Alımları / Bekçilik Yazılı Sınav Tarih Ders Notu Soru-Cevap

Bekçilik Yazılı Sınav Tarih Ders Notu Soru-Cevap

Bekçi Adayları sizler için Bekçilik Yazılı Sınav Tarih Ders Notu Soru-Cevap oluşturuyorum. Bekçilik Yazılı Sınav Ders Notu Tarih Soru-Cevap rağbet olursa yeni notlar eklemeyi düşünüyorum.

Bekçilik Yazılı Sınav Tarih Ders Notu Soru-Cevap

TELİF: Dokümanlarımızı dosya paylaşım sitelerinden almaktayız. Herhangi bir telif hakkı bulunulması durumunda sitemiz hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telif Hakkı bulunulması durumunda bizimle iletişime geçildiği taktirde içerik 3 iş günü içerisinde sitemizden kalıcı olarak  silinir.

TARİH SORULARLA GENEL TEKRAR

1- Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?
-Asya Hun devleti

2- Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir?
-Teoman

3- Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hüküdar döneminde yaşamıştır?
-Mete

4-Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğd harekete ne ad verilir?
– Kavimler göçü

5-Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir?
– Göktürk

6-Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir?
-Orhun kitabeleri

7-Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir?
-II.Göktürk (Kutluk)

8-Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir?
-Göktürk Alfabesi

9-İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir?
-Göktanrı dini

10-Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
-Uygurlar

11-Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır?
-Asya Hun Devleti

12-Avrupada kurulan ilk türk devleti hangisidir?
-Avrupa Hun Devleti

13-İstanbul’u kuşatan ilk türk devleti hangisidir?
-Avarlar

14-İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir?
-Kurultay

15-İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi?
-Toy

16-İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi?
-Yuğ

17-Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir

18-Dünyada ilk kez orduda onluk sistmi kullanan kimdir?
-Asya Hun hükümdarı Mete Han

19-İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir?

-Ordu Millet

20-Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir?
-Hilal (Bozkurt,turan,Sahte ricat) Taktiği

21-Türkleri Ana yurdu olan Orta Asyadan göçe zorlayan devlet hangisidir?
-Çin

22-Türkler İslmiyeti hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini naşlatan olay nedir?)
-Talas Savaşı

23-Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir?
-Karahanlılar

24-Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?
-Gazne hükümdarı Sultan Mahmut

25-Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir?
-Hunlar

26-Anadoluyu Yurt edinmek amacıyla Anadoluya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?
-Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey

27-Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir?
-Pasinler

28-Anadolunun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?
-Malazgirt Meydan Muharebesi

29-Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir?
-İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk

30-Vezir Nizamülmülkün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir?
-Siyasetname

31-Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir?
-Katvan Savaşı

32-Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi?
-Melik (Osmanlıdaki adı:Şehzade)

33-Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi?
-Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)

34-Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir?
-Subaşı

35-İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir?
-Çaka Bey- Çaka beyliği

36-Anadulu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir?
-Süleyman Şah

37-Anadolunun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadoluya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Miryekefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi
-Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar

38-Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır.
-I.Alaaddin Keykubat

39-Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir?
-Kösedağ savaşı

40-Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir?
-Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey

41-Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir?
-Karesioğulları

42-Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir?
-Dulkadiroğulları

43-Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir?
-Lonca teşkilatı

44-Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanatkar teşkilatının adı nedir?
-Ahilik teşkilatı

45-Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır?
-Babür Hükümdarı Babür Şah

46-Kimin Adına yaptırılmıştır?
-Karısı Mümtaz Mahal Adına

47-Hangi ülkede bulunmaktadır?
-Hindistan (Agra şehri)

48-Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?
– Muhakemetü’l Lügatey

 49-Osmannlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
-Koyun Hisar Savaşı

50-Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir?
-Bursa-Orhan Bey

51-Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir?
-Ahi Evran

52-İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır?
-Osman Bey

53-Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur?Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile?
-Orhan Bey-Karesi oğullarının

54-Osmanlı Devletinin Rumelide kazandığı ilk toprak parçası neresidir?
-Çimpe Kalesi-Orhan Bey

55-Osmanlıda Yaya ve müsellemleden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
– Orhan Bey

56-İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur?
– Orhan Bey- İznik.

57-Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir?
-Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)

58-Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir?
-Sırpsındığı Savaşı

59-Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir?
-Edirne

Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)

60-Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
-I. Murat

61-Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
-Tımar Sistemi-I.Murat

62-Osamnlı döneminde İstanbulu ilk kuşatan Hükümdar kimdir?
-I.(Yıldırırm) Bayezid (Dört kez kuşatmıştır)

63-Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) ünvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir?
-Yıldırım Bayezid

64-İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmedin tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir?
-Fetret Dönemi

65-Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir?
-Timur İmparatorluğu

66-Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir?
-Şehzade Mustafa

67-Osmanlı Devletini içinde buluduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir?

Mehmet Çelebi

68-Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir?
-Edirne Segedin Antlaşması

69-Kuruluş döneminde hangi savaşın ardındanTürkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir?
-II. Kosava savaşı

70-Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir?
– I. Murat (I.Kosava Savaşı)

71-İstanbulun Fethi için I. (Yıldırım) Bayezid döneminde yapılan hisarın adı nedir?
-Anadolu Hisarı(Güzelce Hisarı)

72-İstanbulun Fethi için F.Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaptırılan hisarın adı nedir?
-Rumeli Hisarı (Güzelce Hisarı)

73-Karadenizin Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki hangi olayla gerçekleşmitir?
-F.Sultan Mehmet – Kırımın Fethi

74-F.Sultan Mehmet’in son seferi hangisidir?
-Otronto( İtalya) Seferi

75-Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir)
-Kanun Name-i Ali Osman

76-Osmanlı Döneminin İlk altın parası hangi hükümdar döneminde yazılmıştır?
-F.Sultan Mehmet

77-Halifelik Makmı Osmanlı ya hangi hükümdar döneminde nereni fethi ile geçmiştir?
-Yavuz Sultan Selim- Mısırın Fethi (Ridaniye Savaşı)

78-İlk Osmanlı Halifesi kimdir?
-Yavuz Sultan Selim

79-Yükselme Döneminde Batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir?
– Yavuz Sultan Selim

80-Kanuni sultan Süleyman Döneminde yapılmıştır en kısa süreli meydan savaşıdır 2 saatte son bulmuştur bu savaş hangisidir?
-Mohaç Meydan Savaşı

81-Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Hükümdarı kimdir?
-Kanuni Sultan Süleyman(46 yıl)

82-Akdenizin Türk gölü haline gelmesi hangi savaşla gerçekleşmiştir?
-Preveze Deniz Savaşı

83-Kanuni Sultan Süleymanın son seferi hangisidir?
-Zigetvar Seferi

84-Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına hangi anlaşma ile ulaşmıştır?
-Ferhat Paşa Anlaşması

85-Osmanlı Döneminde günümüzdeki Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir?
-Kasr-ı Şirin

86-Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Avusturyaya karşı kazandığı üstünlüğünü hangi anlaşma ile kaybetmiştir?
-Zitvatorok Ant.

87-Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşmıştır?
-Bucaş Ant.

88-Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir?
-Bucaş Antlaşması

89-Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir?
-Girit Adasının kuşatılması(25 yıl)

90-Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir?
-Karlofça Ant.

91-Türklerin Malazgirt Savaşından itibaren devam eden Avrupa karşısındaki ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur?
-Karlofça Ant.

92-Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminin bitip Gerileme Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Karlofça Ant.

93-17.yy’ yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir?
-Merkez (İstanbul)isyanları

94-17.yy’da Anadoluda çıkan iç isyanlara ne adverilir?
-Celali İsyanları

95-OsmanlıdaModernanlamda ilk bütçeyi yapan kişi kimdir?
-Tahuncu Ahmet paşa

96-Osmanlıda Lüks ve eğlence dönemi olarak adlandırılan İsrafın arttığı döneme ne ad verilir?
-Lale Devri

97-Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer?
-Pasarofça Antlaşması ile başlar-Patrona Halil isyanı ile sona erer

98-Halkı Müslüman olup Osmanlıdan ayrılan ilk toprak parçası hangisidir,hangi antlaşma ile ayrılmıştır?
-Kırım-Küçük Kaynarca antlaşması

99-Osmanlı Devletinin ilk kez Savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir?
-Küçük Kaynarca Antlaşması

100-Karadenizin Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi antlaşma ile olmuştur?
-Osamnlı Develtinin imzaladığı en ağır anlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması

101-Rusya ve Avusturyanın eski Bizansı yeniden canlandırma amacına ne ad verilir?
-Grek Projesi

102-Osmanlı Devletinde Gerilemenin bitip Yıkılış Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşir?
-Yaş Antlaşması

103-Osmanlı Devletinin ilk kez Avrupayı örnek alarak ıslahat yaptığı dönem hangisidir?
-Lale Devri

104-Matbaayı Osmanlıya getiren kişi kimdir?hangi dünemde getirmiştir?
-İbrahim Müteferrika- Lale Devri

105-III.Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir?
-Nizamı Cedid

106-III.Selim Döneminde Yeniçeri ocağının yanına kurulan Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedid Ocağının masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir?
-İrad-ı Cedid

107-Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir?
-Fransızca-III.Selim Dönemi

108-Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik isyanına bağlı olarak Osmanlıyla isyan eden ilk azınlık hangisidir?
-Sırplar

109-Osmanlı Devletinden ayrılan ilk azınlık hangisidir?
-Rumlar

110-Boğazların uluslar arası bir sorun haline gelmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Hünkar İskelesi Ant.

111-Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması hangi olayla olmuştur?
-Kırım savaşının ardından imzalanan Paris Antlaşması

112-Osmanlı Devleti tarihindeki ilk dış borcu hangi ülkedenalmıştır?
-Kırım Savaşı sırasında-Abdülmecit döneminde-İngiltereden almıştır

113-Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır?
-Berlin Antlaşması

114-Osmanlı Devletindeki ilk demekratikleşme hareketi olan ve padişahın otoritesini ilk kez sınırlandıran olay nedir?
-Saned-i İttifak

114-Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad nedir?
-Vaka-i Hayriye

115-Yeniçeri ocağı kim tarafından kaldırılmıştır?
-II. Mahmut

116-Yeniçeri ocağının kaldırılmasın ardından yerine kurulmuştur?
-Asakir-i Mansure-i Muhammediye

118-Osmanlıda suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir?
-Müsadere Usulü

119-Osmanlıda İlk öğretim mecburiyeti hangi hükümdar döneminde getirilmiştir?
-II.Mahmut

120-Osmanlı Devletinin ikl resmi gazetesinin adı nedir?
-Takvim-i Vekayi

121-Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanıyla başlayıp I.Meşrutiyetin ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir?
-Tanzimat Dönemi

122-Tanzimat fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu) hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir?
*Abdülmecit

123-Osamnlı devletinde ilk kez padişahın kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Tanzimat Fermanı

124-Osmanlı Dönemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasının adı nedir?
-1876 Kanun-i Esasi(II.Abdülhamit dönemi)

125-II.Meşrutiyetin ilanıınn ardından Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışanların çıkardığı ayaklanmanın adı nedir?
-31 Mart Vakası

126-Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir?
-Cülüs Bahşişi- Cülüs Töreni

127-I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir?
-Ekberiyet Sistemi

129-Osmanlıda padişahtan sonraki enyetkili devlet adamı kimdir?
-Sadrazam(Vezir-i Azam)

130-Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi ünvanla sefere çıkardı?
-Serdar-ı Ekrem

Nişancı: Ülke içi ve dışı yapılacak yazışmaları yapar. Padişahın tuğrasını(imzasını)kullanır.

Kazasker: Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanının yaptığı işi yapardı. Müderrislerin ve kadıların atamasını yapardı.

Defterdar: Günümüzdeki Maliye Bakanının yaptığı işi yapardı.Osmanlı bütçesini hazırlardı.

Şeyhülİslam: Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanının yaptığı işi yapardı. Fetva verirdi

131-Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir?
-Öşür(aşar)

132-Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi?
-Cizye

133-Gayri Müslim halkın toprak gelilerinden alınan verginin adı nedir?
-Haraç

134-Osmanlı Devletinin para birimi nedir?
-Akçe

135-Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir?
-Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881

136-Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne adverilir?
-Ulufe

137-Osmanlı Halkından olan insanlara ne adverilirdi?
-Reaya

*Kitab-ı Bahriye-Piri Reis: Denizcilik kitabı

*Mirat-ül Memalik( Memleketlerin Aynası)-Seyit Ali Reis: Çeşitli ülkeleri tanıtır.

*Cihannüma( Dünya Coğrafyası)-Katip Çelebi

*Seyahatname(Gezi notları)-Evliya Çelebi

138-Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir,hangi olayla ayrımıştır?
-Arnavutluk-I.Balkan Savaşı

139-I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlıya sığınan Goben ve Breslsv gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır?
-Yavuz-Midilli

140-Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir?
-Nusret Mayın Gemisi

141-Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?
-1918 Brest Littowsk

I.Dünya Savaşının Ardından İmzalanan Antlaşmalar;

*Almanya-Versay Ant.

*Avusturya-Sen Jermen Ant .

*Macaristan-Triyanon Ant.

*Bulgaristan- Nöyyi Ant.

*Osmanlı- Sevr Ant.

**Not: 1878 yılında Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlaşması ve 1920 İtilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlaşmaları Uygulanamamaları bakımından benzerlik gösterir.

142-Osmanlı Devletine fiilen son erdiren Olay nedir?
-Mondros Ateşkes antlaşması

143-Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi baş yazarı kimdir?
-Hasan Tahsin

144-Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amcıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir?
-Kuva-yi Milliye

145-İzmirin işgaline nerede karar verilmiştir?
-Paris Barış Konferansı

146-M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve ünvenla gönderilmiştir?
-9.Ordu Müfettişi

147-Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir?
-Amasya genelgesi

148-İlk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir?
-Amasya Genelgesi

149-Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur?
-Erzurum Kongresi

150-“Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir?
-Erzurum Kongresi

151-Amaç ,yöntem,ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir?
-Erzurum Kongresi

152-Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir?
-Erzurum Kongresi

153-Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede,hangi ad altında birleştirilmiştir?
-Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

154-İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu?
-Amasya görüşmeleri

155-Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yeralan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir?
-Felah-ı Vatan

156-İtilaf Devletlerince istanbulun fethine yol açan olay nedir?
-Misak-ı Millinin ilanı

157-TBMM Hangi tarihte açılmıştır?
-23 Nisan 1920

158-TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir?
-Teşkilat-ı Esasiye

159-TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amcıyla çıkartılan kanunun adı nedir?
-Hiyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu

160-Kurtuluş Savaşında DoğuCephesinde kiminle savaşılmıştır,Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
-Ermenilerle-Gümrü Antlaşması

161-TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır?
-Doğu Cephesi-Gümrü Antlaşması

162-Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir?
-Gümrü Antlaşması

163-Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır,bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
-Fransa- Ankara Antlaşması

164-Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir?
-Güney Cephesi

165-Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır?
-Yunanistan

166-Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?
-I.İnönü Zafer

Batı Cephesi en uzun süre açık kalan cephedir.

167-Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştie?
-Gümrü Antlaşması

168-Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile?
-Rusya-Moskova Antlaşması

168-Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir,hangi antlaşma ile verilmiştir?
-Batum-Moskova Antlaşması (Gürcistana verildi)

169-İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir?
-Londra Konferansı

170-Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir?
-Kütahya-Eskişehir Savaşları

171-M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir?
-Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra ;Sakarya Meydan Muharebesinden önce

172-Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amcıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir?
-Tekalif-i Milliye Emirleri

173- 1693 Viyana bozgunundan beri devam eden Türk gerileyişi hangi olayla son buldu?
-Sakarya Meydan Muharebesi

174-TBMM tarafından M.Kemale Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı hangi olayın ardından verilmiştir?
-Sakarya Meydan Muharebesi

175-Hangi Savaşın ardıdan Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir?
-Sakarya Meydan Savaşı

176-Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır?

-Kars Antlaşması (Ermnistan-Gürcistan-Azerbeycanla imzalandı)

177-Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?
-Fransa (Ankara Antlaşması ile)

178-İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMMye bırakılmıştır?
-Mudanya Ateşkes Antlaşması

179-Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdirenve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir?
-Mudanya Ateşkes Antlaşması

180-Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir?
-Başkomutanlık Meydan Muharebesi

181-Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir?
-Mudanya Ateşkes Antlaşması

182-Son Osmanlı Halifesi Kimdir?
-Abdülmecit Efendi

183-Son Osmanlı Padişahı kimdir?
-VI.Mehmet (Vahdettin)

184-Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır?
-Lozan Barış Antlaşması

185-İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir?
-Lozan Barış Antlaşması

186-Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur?
-Montrö Boğazlar Sözleşmesi

187-Laikliğe gçişin ilk aşamaı nedir?
-Saltanatın kaldırılması

188-Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?
-M.Kemal Paşa

189-Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir?
-İsmet (İnönü)Paşa

190-Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir?
-Fethi (Okyar) bey

191-Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır?
-İsmet İnönü

192-Hangi inkılap ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır?
-Halifeliğin Kaldırılması

193-Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir?
-Cumhuriyet Halk Partisi

194-Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır?
-Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası- Şeyh Sait İsyanı

195-M.Kemal dönemide çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir?
-Serbest Cumhuriyet Fırkası

196-Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amcıyla hangi kanun çıkarılmıştır?
-Takrir-i Sükun Kanunu

197-17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?
-İsviçre

198-Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir?
-Tevhid-i Tedrisat Kanunu

199-Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir?
-Türk Dil Kurumu

200-Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
-Milliyetçilik İlkesi

201-Milli Ekonomiyi kurma ve Milli ekonemik hedeflerin belirlenmesi nerede gerçekleşmiştir?
-İzmir İktisat Kongresi

202-Atatürk’ün Ekonomi siysetini açıklayan ilkesi hangisidir?
-Devletçilik

203-Türk karasularında yolcu ve yük taşıma işihakkını yalnızca Türk gemilere veren kanunun adı nedir?
-Kabotaj Kanunu(1 Temmuz 1926)

204-Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verilmiştir?
-1934

205-İtalya ve Almanyanın tehdine karşı Türkiye –Yunanistan-Romanya-Yugaoslavya arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
-Balkan Antantı

206-İtalyanın akdenizdeki saldırgan tutumuna karşı Türkiye- İran-Irak –Afganistan arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
-Sadabat Paktı

207-Atatürkün taviz vermediği iki ilkesi hangileridir?
-Cumhuriyetçilik-Laiklik

DİĞER DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN 

 

 

Bekçilik Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir