2020 Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Başvuru Şartları

2020 Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Başvuru Şartları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Astsubay Adayları, bu yazımda sizlere Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Başvuru Şartları hakkında bilgi vereceğim. Aşağıdaki başvuru şartları yeni kurulan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte ve Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Temin Yönetmeliğinden alınmıştır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının birleştirilmesinden dolayı eğitim kurumları da birleştirildi. Daha önceleri Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu olan alımlar artık  Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu olarak alınmaktadır. Alımlar üniversiteye geçiş sınavı ile olduğundan yeni alımların 2019 YKS sonrası olacağını düşünüyorum.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu teşkilatların astsubay ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitime ağırlık verir. Meslek Yüksek Okulu (MYO) Komutanı, Jandarma veya Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından albay rütbesine haiz subaylar arasından, Başkanın teşkilata yapacağı teklif üzerine Bakan tarafından atanır. Meslek Yüksek Okullarında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ihtiyaç duyulması halinde birden fazla ön lisans programı açılabilir. MYO, Güvenlik Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Sosyal Bilimler, Deniz ve Denizcilik Bilimleri, Beden Eğitimi bölüm başkanlıkları ve ihtiyaç halinde açılmasına karar verilen diğer bölüm başkanlıkları ile Komutan yardımcılıklarından oluşur.

JAMYO – Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Tarihleri:

a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular; 03 Temmuz 2020 günü başlayıp, 03 Ağustos 2020 günü saat 17.00’de sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

JAMYO – Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Alım Şartları:

1. Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir

2. Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okuluna ön başvuru yapabilmek için; ÖSYM tarafından yapılan 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) aldıkları puan esas alınarak;

(a) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre, sıralamada en az 500.000’inci sırada yer alan adayın puanı almak,

(b) Şehit ve malul eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanın en az %80’ini almış olması gereklidir.

(c) Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksekokuluna temin edilecek (1.000) öğrenci kontenjanının %5’i Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanını oluşturacaktır.

(ç) YKS sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(d) Ön başvuru yapan adaylar tercih ettiği puan türüne ve o puan türü için belirlenen kontenjana göre en yüksek puandan düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının en az on katına kadar adaya https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme Sınavlarına Çağrılma ” duyurusu yapılacaktır.

2020 Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Öğrenci Alımı Başvuru Şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemek,

ç. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu olmak) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

e. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

ğ. Milli Savunma Üniversitesinin 2020 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ve Meslek Yüksek Okuluna başvuruda geçerli sayılacaktır.

h. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, TSK, J.Gn.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre vücudun herhangi bir yerinde dövme, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.),

ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

j. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

k. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

l. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

m. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

n. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

o. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

ö. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

p. Tablo-1’de yer alan Yaş-Boy-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

r. TSK, J.Gn.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların okulla ilişikleri kesilecektir.

s. Başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecek, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir.

BAŞVURU KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLA 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine Nasıl Gidilir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Fiziki Yeterlilik – Mülakat Aşaması

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Boy – Kilo Tablosu

 

YORUMLAR

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

 1. Yasmin dedi ki:

  Jsgf bayanlar da başvuru yapabiliyormu

 2. berk dedi ki:

  JSGA MYO geçen yıl alım yapılmadı diye biliyorum sadece subay alımı yaptılar jamyo msü ile alıyodu acaba jsga myo olarak ayrı alım yapılıcak mı bu sene ?

  1. Admin dedi ki:

   JAMYO alımı direk Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu şeklinde oluyor artık

  2. Arda dedi ki:

   Evli olunca olamıyomuyuz çok saçma

   1. Admin dedi ki:

    alımlar geldikçe şartlar değişebiliyor alım ilanını beklemek lazım

 3. Metin dedi ki:

  Bu yıl alım yapılacak mı bilginiz var mı?

  1. Admin dedi ki:

   Olacağı yönündeyiz kardeşim

   1. Metin dedi ki:

    Arayıp öğrendiğim bilgi: 2020 yılında açılacakmış.

    1. Semih dedi ki:

     Abi jsga veya jamyo için alım olur sizce?

     1. Zehra dedi ki:

      Lise mezunu kadın adaylar tyt ye girdikten sonra başvuru yapabiliyor mu

     2. Admin dedi ki:

      Evet tyt sonuçlarındna sonra oluyor

     3. Yunus dedi ki:

      Jamyo ya 2019 tut puanıyla girebiliyormuyuz

     4. Admin dedi ki:

      alım şartları henüz belli olmadığı için bir şey diyemiyoruz

  2. Hülya dedi ki:

   Deniz ve sahil güvenlikte ortalama kaç alım yapılıyor

 4. Efecan dedi ki:

  MSÜ girecekmiyiz yoksa sadece tyt mi

  1. Admin dedi ki:

   Onun alımı ayrı kardeşim o TYT ile oluyor

   1. Efecan dedi ki:

    Jandarma okulu tyt ile alıyor sadece degilmi

   2. efecan dedi ki:

    sagolasın admin teşekkürler iyi akşamlar saygılar

 5. efecan dedi ki:

  tyt yüksek puan istermi tahminen 270 300 arası yeterliş olurmu

  1. efecan dedi ki:

   admin cevap verirmisin

 6. mahmut dedi ki:

  geçen sene liseyi bitirdim başvura billirmiyim

  1. Admin dedi ki:

   Alım ilanı daha yayınlanmadı kardeşim yayınlanınca duyuracağız

  2. Ahmet dedi ki:

   Jandarma astsubay sadece önlisans mı alıyo yoksa lise mezunu alıyomu.

   1. Admin dedi ki:

    dışarıdan alımda ön lisans ve lisans olabiliyor ama liseden sonra da olabiliyor oda üniversite puanı ile ama bu yıl alım olmadı

 7. Nurullah dedi ki:

  Sadece tyt ye girmek yeterlimi lise sondayım girmek isterim alım olursa

  1. Admin dedi ki:

   Evet kardeşim genellikle TYT ile alınıyor

 8. ali yıldırım dedi ki:

  msü gerekiyormu sadece tyt mi bide okul yeni açıldıgından puanlar düşük olurmu cevaplarsan sevinirim

  1. Admin dedi ki:

   Okul yeni açılmadı eski meslek yüksek okulları tek çatıda toplandı

   1. ali yıldırım dedi ki:

    bu iyi bişeymi kötü bişeymi alımlar ve puanlar ne olur bir bilgin varmı

 9. yasin dedi ki:

  bu okul yenimi açıldı

  1. Admin dedi ki:

   Hayır

 10. Enes özcanlı dedi ki:

  Kaç bin kişi alınacak 20 yaşındayım puan yüksek olurmu

  1. Admin dedi ki:

   Alım şartları ve sayılar daha açıklanmadı

 11. Mehemt dedi ki:

  Admin meslek yüksekokulu yazıyo öğrenim süresi iki yıl diye ama öğrenci hiç alınmadı geçen sene dış kaynaktan yapıldı eylül2018den sonra kendi öğrencisi alınacak yazıyo bu seneden mi bahsediyolar bu sene alım olur mu?

  1. Admin dedi ki:

   2019 TYT ile alması planlanıyor kardeşim

 12. hikmet yıldız dedi ki:

  admin ne zaman alım ilanı gelecek tyt puanıylamı alınacak bir bilgin varmı

  1. Admin dedi ki:

   TYT ile alınacak tyt sonuçlaırndan sonra gelir

   1. hikmet yıldız dedi ki:

    eminmisin admin bazısı 2020 alım olacak diyor

 13. admin alım ne zaman olacak instada paylaştıgın bu muydu

  1. Admin dedi ki:

   Akademi alımı var şu an JAMYO alımı daha açıklanmadı

 14. İsrafil dedi ki:

  Admin jandarma astsubay tyt puanı ile alım yapacakmi yapacaksa taban puanı nedir ben aradım ama bulamadım lütfen bizi bir aydınlat

  1. Admin dedi ki:

   Şuu ana kadar alım açıklanmadı billemiyoruz

 15. Özlem dedi ki:

  Bu sene alım oldu mu yoksa açıklanmadı mı hâlâ çünkü hiçbir yerde istediği taban puan kaç alım oldu vesaire hiçbirini bulamadım

  1. Admin dedi ki:

   Alım çıkmadı

 16. Mahmut dedi ki:

  Alım ne zaman çıkacak tyt sınavı geçeli iki ay oldu

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim alımlar belli olmuyor belki olmayacaktır

 17. BurakBal dedi ki:

  admin iyi günler önümüzdeki aylarda jandarma alımı olur mu farklı sitelerde doğru yanlış birçok bilgi var

  1. Admin dedi ki:

   Kesin duyuru olarak yok kardeşim alım olunca bildirim atıyor ve duyuru yayınlayacağız

 18. Efecan dedi ki:

  bu sene alım yomuş seneye açılacak alımlarda seneye olacakmışi

  1. Mahmut dedi ki:

   Nerden ögrendin bilgiyi

 19. Şahin dedi ki:

  Admin bu sene alım olmayacak herhalde Eylül oldu daha çıkmadı

  1. Admin dedi ki:

   Alım olmayacak gibi artık olsaydı bu zamana kadar olurdu kardeşim

 20. Şahin dedi ki:

  Admin okulda tatilat var diyorlar dogrumu

  1. Admin dedi ki:

   Olabilir kardeşim açıklama gelince paylaşacağız

 21. Şahin dedi ki:

  Açıklama ne zaman gelirki kardeşim.seneye kaldı heralde

  1. Efecan dedi ki:

   2020 de okul açılacak açılır açılmaz alırlarmı bilemem 2021 ye bırakada bilirler aradım sordum

 22. melih dedi ki:

  admin bu sene jamyo açılacak diyolar alım yapmaya tyt sonrasımı olur alım ve tahminin varmı kaç puan ister

 23. Sevgi dedi ki:

  Ayt ye girmek şart mı

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim alım bilgileri yukarıdaki gibidir 2020 yılında naısl alım yapılır belli olmaz

 24. Aynurd dedi ki:

  Kız öğrenci de alınacak mı jamyo ya acaba

  1. Admin dedi ki:

   o konuda açıklama yapılmamış

 25. Mehmet dedi ki:

  17 yaşında başvurabiliyormuyuz sınavın yapıldığı yıl.

  1. Admin dedi ki:

   alt yaş vermedikleri için sorun olacağını sanmıyorum liseden sonra mezun olanlar başvurabilir

 26. JÖH dedi ki:

  Biy sarti neden yazmiyor

 27. Gök dedi ki:

  Jamyo’dan mezun olan sadece Jandarma sınıfında mı görev alabiliyor,yoksa Sahil Güvenlik biriminde de çalışma imkanı var mı?

  1. Admin dedi ki:

   Sadece Jandarma

error: Content is protected !!