Karaciğer Enzim Yüksekliği – Bozukluğu Bekçi Olmaya Engel Mi?

Karaciğer Enzim Yüksekliği – Bozukluğu Bekçi Olmaya Engel Mi?

Bekçi Adayları, bu yazımda sizlere Karaciğer Enzim Yüksekliği – Bozukluğu Bekçi Olmaya Engel Mi?  olduğu hakkında bilgiler vereceğim.

Karaciğer Enzim Yüksekliği – Bozukluğu Bekçi Olmaya Engel Mi?

Dahiliye ve enfeksiyon hastalıkları yönünden sağlam olacaktır. Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyrini ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereği aday mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir.

Sağlık Yönetmeliğinde Madde Aşağıdaki Gibidir:

A Dilimi

Karaciğer enzimlerinde bozukluk yapmamış, veya normalin üst sınırının iki katını (iki kat dahil) geçmeyecek düzeyde bozukluğa neden olmuş, serolojisi negatif, grade 1-2 hepatosteatoz sağlam kabul edilir.

Açıklamalı Olarak:

  • ALT düzeyinin normal olması (Altı aylık süre içerisinde en az 3 ay ara ile en az iki kere ALT’nin ölçülmesi ve bu ölçümlerde ALT’nin normal düzeylerde saptanması koşulu aranır)
  • Karaciğer enzim bozukluğu yapmış (normal üst sınırının iki katını geçen) hepatosteatoz – Elenme Sebebi 
  • Grade 3 hepatosteatoz – Elenme Sebebi 
  • Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü verimini bozmayan, sebebi bulunabilen veya bulunmayan normalin iki katını geçen karaciğer enzim bozuklukları engeldir.
  • Sebebi bulunamayan, karaciğer biyopsisinde İshak skorlamasına göre fibrozis evresi F1′ den daha ağır değişikliklerin var olduğu karaciğer fonksiyon bozuklukları engeldir.
  • Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, tedavisi mümkün olan karaciğerin, metabolik ve depo hastalıkları (Wilson Hastalığı, Hemokromatozis, Hepatik Porfirialar ve benzeri) engeldir.

UYARI: Yukarıda verilen bilgi Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinden alınmıştır. Bu alanda daha fazla bilgi ve tıbbı bilgiyi bu alandaki doktora muayene olarak alabilirsiniz. Yönetmeliği aşağıdan indirebilirsiniz. 

Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği İçin Tıklayın

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.