MSÜ Astsubay MYO Özlük Hakları ve İzinleri Neler?

MSÜ Astsubay MYO Özlük Hakları ve İzinleri Neler?

MSÜ Adayları,  bu yazımda sizlere MSÜ Astsubay MYO Özlük Hakları ve İzinleri Neler? hakkında bilgiler vereceğim.

MSÜ Astsubay MYO Özlük Hakları ve İzinleri Neler?

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin özlük hakları, giyecek, yiyecek, barınma, eğitim, öğretim, döşeme, demirbaş ve kırtasiye gibi masrafları, harçlık ve istihkakları ile sağlık giderleri, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim istihkakları ilgili yönergede belirtilir.

(2) Kanun ve yönetmeliklere göre Devlet tarafından karşılanmayan şahsi masraf ve ihtiyaçlar öğrenciler tarafından karşılanır.

(3) Demirbaş olarak teslim edilen ders araç ve gereçleri ile malzeme, ihtiyaç süresi sonunda öğrencilerden geri alınır. Kaybedilen veya hasara uğratılan ders araç ve gereçleri ile malzemeleri için, ilgilileri hakkında, mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

(4) Öğrenci harçlıkları, 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenir.

(5) Yıllık faaliyet takvimine uygun olarak; yarıyıl ve yıl sonu dinlenme ile dini ve resmi bayram tatilleri de dikkate alınmak suretiyle öğrenciye izin verilebilir.

(6) Asker personelin izinleriyle ilgili kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklere göre, öğrencilere; günlük, evci, mazeret, yarıyıl sonu, yıl sonu ve yurt dışı izinleri verilir.

(7) Öğrencilere yıllık faaliyet takviminde belirtilen iki resmi tatil arasında dört veya daha az çalışma günü bulunması halinde aradaki günlerde izin verilip verilmeyeceği, kamuda çalışanlara verilen benzeri idari izin emsal gözetilerek Rektörlük tarafından belirlenir.

(8) Bu Yönetmelikte izinle ilgili düzenlenmeyen hususlarda, 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(9) 1325 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinde, 7/8/1981 tarihli ve 17421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde olanlar ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar.

(10) Astsubay meslek yüksekokullarında öğrenim gören askeri öğrenciler ile astsubay meslek yüksekokulları kadrolarında görevli personel, yurt içi ve yurt dışındaki spor müsabakalarına katılmak üzere, Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlara bağlı olarak faaliyet gösteren spor kulüplerinden sporcu lisansı çıkarabilirler. Lisans çıkarma işlemleri, ilgili astsubay meslek yüksekokulu komutanlığının talebi üzerine Rektörlük tarafından Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan ilgili makamın onayına sunulur.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.