MSÜ Deniz Harp Okulu Hakkında Her Şey

MSÜ Deniz Harp Okulu Hakkında Her Şey

Harp Okulu Adayları için bu yazımızda sizlere MSÜ Deniz Harp Okulu Hakkında Her Şey  bilgisini vereceğiz. Kara Harp Okulu tarihçesi, başvuru şartları, okul hayatı vb. konular hakkında bilgileri bulabilirsiniz.

MSÜ Deniz Harp Okulu 

Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1’inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.

Deniz Harp Okuluna alınan öğrenciler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yetiştirilir.

Deniz Harp Okulunda geleceğin subay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkânı sağlanmaktadır.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, subay diplomasının yanında, okumuş oldukları bölüme istinaden lisans düzeyinde endüstri, makine, gemi inşa, elektrik elektronik, bilgisayar mühendisliği diploması verilmektedir. Deniz Harp Okulundan mezun olan teğmenler “uzak yol vardiya zabitliği” ve “uzak yol vardiya mühendisliği” sınavları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer unsurlarındaki hizmet süresine göre, “uzak yol kaptanlığı” ve “uzak yol başmühendisliği” sınavlarına girmeye hak kazanmaktadır.

Deniz Harp Okulu Tarihçesi

    Deniz Harp Okulu’nun temelini teşkil eden ve Tersane Hendesehanesi adını taşıyan okul; 1773 yılında III.Mustafa zamanında kurulmuş olup, daha ziyade gemi kaptanlarının da katıldığı bir kurs niteliğindedir. Kasımpaşa’daki bir kalyonda açılan bu kursta düzlem geometri ve seyir dersleri gösterilmiştir.

    Ülkede ilim ve eğitimin yayılmasının gerektiğine inanan III.Mustafa, 1773 yılında Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa emrinde bir Tersane Hendesehanesinin açılması için Baron de Tott’u görevlendirmiştir. Ak sakallı gemi kaptanlarının da içlerinde bulunduğu yaşları ilerlemiş öğrenciler, üç ay sonra düzlem geometrisinin dört kuralını arazi üzerinde uygulayabilecek, irtifa ölçebilecek ve rota çizebilecek seviyeye gelmişlerdir. Altmış yaşındaki öğrencilere yeterli görülerek bu alandaki çalışmalara son verilmiş; III.Mustafa ile Baron de Tott, bu öğretimin uygulamalar yoluyla zaman içinde mükemmelleştirilmesini kararlaştırmışlardır.

Deniz Harp Okulu Yerleşkesi

    TUZLA’daki modern Deniz Harp Okulu tesisleri, 31 TEMMUZ 1985 tarihinde Cumhurbaşkanı Kenan EVREN tarafından hizmete açılmış ve Heybeliada’daki tesisler Deniz Lisesi Komutanlığı’na devredilmiştir.

    1988-1989 yılında üç bilimsel dalda ilk mezunlar verilmiştir. 1990 yılının başında Harp Okulları’nın statüsü ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanunu’nun 2 nci maddesinde yer alan “Lisans Düzeyinde Eğitim” kavramı tartışılmaya başlanmıştır. Genelkurmay Başkanlığı’nca, Harp Okulu’ndan mezun olacak subaylara herhangi bir fakültede lisans tamamlama eğitimine gerek duymayacak şekilde belli bir dalda lisans düzeyi eğitim/öğretim verilmesi emredilmiştir. Bu emir üzerine YÖK’ün mühendislik çerçeve programı Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ programları da gözden geçirilerek yeniden düzenlenen programlar 1991-1992 yılında uygulanmaya başlanmış ve 1993-1994 yılında ilk mezunlar verilmiştir.

    1992-1993 yılından itibaren sivil lise mezunlarından bayan öğrenciler de alınmaya başlanmıştır. Dost ve Müttefik ülkeler ile yapılan askeri eğitim işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, özellikle Türki Cumhuriyetlerden olmak üzere 1993-1994 yılından itibaren misafir askeri öğrenci alınmaya başlanmıştır.

    1993-1994 yılında başlamak üzere Elektrik/Elektronik ana dalı alt opsiyonu olan “Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği” dalı ikiye ayrılarak Kontrol Sistemleri ve Bilgisayar Mühendisliği haline dönüştürülmüştür.

    1995-1996 yılında birinci sınıftan başlamak üzere “Gaye-2000” adlı uygulamaya konulan yeni program ile Deniz Harp Okulu müfredatları STCW-95 Sözleşmesine (Uluslararası Gemi Adamı Yetiştirme Programı) uyumlu hale getirilerek meslek ve yabancı dil dersleri arttırılmış, dört yıllık kredi saat toplamları azaltılmış, proje dersi tek yarı yıldan iki yıla yayılmış, Meteoroloji ve İstihbarat dersleri ilave edilmiş ve birinci sınıfın Savaş Beden Eğitim Dersi 15.30’dan önceki haftalık ders programına alınmıştır. Deniz Piyade ve İstihkam sınıfı yetiştirmek üzere, 1995-1996 yılında başlatılmak üzere dış kaynaktan birinci sınıfa erkek öğrenci almaya başlanmış, ancak; müteakip yıl bu amaçla öğrenci alınmasından vazgeçilmesine rağmen 1997-1998 yılında mezun olan sınıftan itibaren Deniz Piyade ve İstihkam sınıfı subay mezun edilmeye başlanmıştır.

    1996-1997 yılında mezun olan öğrencilere “Subay Diploması” ile birlikte mühendislik unvan ve yetkilerini de içeren ayrı bir “Lisans Diploması” da verilmiştir.

    17 MAYIS 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4566 sayılı yeni Harp Okulları Kanunu ile Öğretim Başkanlığı’nın teşkilat ve kadroları yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda; Öğretim Başkanı Dekan olarak değiştirilmiş, mühendislik diploması veren dallar bölüm olarak yeniden kurulmuş ve bölümlere bağlı Ana Bilim Dalları açılarak bölüm sayısı 4’ten 9’a çıkarılmıştır. Aynı kanun gereğince; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik bilim dallarında, 2001-2002 yılından itibaren lisansüstü eğitim/öğretim vermek ve bilimsel araştırmalar yapmak üzere “Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü ” kurulmuştur. Deniz Harp Okulu NİSAN 2004 ayından itibaren üniversiteler arasında uluslar arası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin karşılıklı değişimi ve Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması amacını taşıyan ERASMUS projesine dahil olmuştur.

    2004-2005 Eğitim ve Öğretim yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yetiştirilmek üzere öğrenci alınmaya başlanmış olup bu öğrenciler mezun olduklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında görev yapacaklardır.

Beden Eğitimi ve Spor

Deniz Harp Okulunda Genç Bahriyelileri bedensel yönden deniz koşullarına hazırlamak maksadıyla modern spor tesislerinde tenisten basketbola, atıcılıktan yüzmeye her türlü spor imkânı yaratılmıştır. Geleceğin subay adaylarına deniz sporlarına yönelik yelken, kürek ve yatçılık eğitimleri verilmekte; yıl içerisinde İtalya başta olmak üzere diğer ülke Deniz Harp Okullarında düzenlenen uluslararası düzeyde yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır.

Ayrıca Türk Deniz Kuvvetlerinin özel ihtisas sahibi uzmanları tarafından verilen eğitimleri başarı ile tamamlayan öğrencilere, uluslararası geçerliliği olan “Tek Yıldız Dalgıç Brövesi”, “Kurbağa Adam Dalgıcı Sertifikası” ve “Üst Düzey Yelkencilik Sertifikası” verilmektedir.Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden uçuş sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir’de uçuş eğitimine başlamakta, uçuş sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır.

Sosyal Etkinlikler

Genç Bahriyelilerin gelişimine katkıda bulunmak ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak maksadıyla maket gemi, satranç, sinema, tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, sualtı sporları, elektronik, bilgisayar, meteoroloji ve gemicilik gibi kulüp faaliyetleri düzenlenmektedir. Ayrıca, her hafta öğrencilere bir vizyon filmi gösterime sunulmakta, seçkin tiyatro ve müzik gruplarının okulumuzda gösteri yapmasına imkan tanınmaktadır.

Öğrencilere Sağlanan İmkanlar

Deniz Harp Okulunda parasız yatılı eğitim yapılmaktadır. Öğrenciler; 4 kişilik modern dizayn edilmiş internet bağlantılı odalarda kalmakta, yeme, yatma, giyim, sağlık ve her türlü eğitim/öğretim masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca öğrencilere izinlerinde yapacakları özel harcamalar için sınıflarına göre, teğmen maaşının belirli bir yüzdesi harçlık olarak verilmektedir. 18 yaşından itibaren sosyal güvenlik kurumuna kaydedilen öğrenciler, böylece emekliliğe sayılacak hizmetlerini öğrencilikten itibaren saydırma imkânına sahip olmaktadırlar.

Sosyal İmkanlar

Deniz Harp Okulunun seçkin eğitimini tamamlayan Teğmenler, mezun oldukları gün maaş almaya başlamakta, kendileri ve aile bireyleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı sosyal, sağlık, OYAK üyeliği ve lojman gibi olanaklardan faydalanma hakkına sahip olmaktadır.

Uçak ve Helikopter Pilotluğu

Her yıl Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan uçak ve helikopter pilotlarını yetiştirmek üzere, istekli Deniz Subayları arasından seçim yapılmaktadır. Seçilen denizci pilotlar diğer pilotların sahip olduğu tüm hakları elde etmektedir.
Ayrıca mezun olan Teğmenler, 2023 yılında hizmete girecek Türkiye’nin ilk uçak gemisi (LHD) TCG ANADOLU’dan uçuş yapacak F-35 tipi savaş uçaklarında savaş pilotu olma şansına da sahip olacaklardır.

BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

UYARI: Başvuru şartları her yıl alımda değişiklik gösterebiliyor aşağıdaki şartları en son alıma ait olan başvuru şartlarıdır. 

Harp okullarına aşağıdaki başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayan adaylar başvurabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır

Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (1997 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır.

Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar), 2015 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2015 ve öncesi mezun durumda olanlar dahil)

Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

 a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)”na katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde çağrı taban puanı almış olmak,

ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)’na katılacak adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini   24 Nisan 2018 – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2.nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

 a)    Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Temel Yeterlilik Testinden (TYT)  150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ”nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

b)    Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 150 ve üzerinde puan almış, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, YKS için MSÜ”nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde YKS yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak

Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen ve kılavuzda yer alan TABLO-2’de yer alan boy-kilo sınırları içinde olmak,

Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen Giriş Şartlarını taşımak,

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik’te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

Harp Okulları için 2018 yılı Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018 Yılı Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

TANITIM FİLMİ 

KAYNAK: msu.edu.tr/

YORUMLAR

  1. pirbay dedi ki:

    Ben orada bulundum….. Muhtesem bir yer….