Nasıl Katip Olunur? Katibinin Görev ve Sorumlulukları

Nasıl Katip Olunur? Katibinin Görev ve Sorumlulukları

Katip Adayları, bu yazımızda sizlere Nasıl Katip Olunur? Katibinin Görev ve Sorumlulukları  hakkında bilgiler vereceğiz.

Nasıl Katip Olunur?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 11 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Katibinin Görev ve Sorumlulukları

Mahkemelere ait tüm yazışmaları vaktinde yapmak ve dava dosyalarını düzenli ve sıralı bir şekilde bulundurup saklamak

Duruşmalara katılarak hakim nezareti ve emri altında tahkikat ve muhakematın cereyanını tutanağa kaydetmek.

Mahkeme dışında hakim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunmak

Cevabı zamanında gelmeyen müzekkerelerin takibini yapmak

Defterlere sayfa numarası vererek mahkeme mührünü basarak hakime imzalatmak

Açılan her bir dava için ayrı bir dosya düzenlemek

Her türlü tebligat işlemlerini yapmak

Tutuklu sanığa duruşma gün ve saatinin tebliği için ceza evi müdürlüğüne yazı yazmak

Duruşma günü listesi hazırlamak

Ara kararların yerine getirilmesini sağlamak

Keşif, otopsi, yer gösterme, ölü muayenesi ve duruşmalarda hazır bulunmak ve tutanakları imzalamak

İşi biten dosyaları arşive kaldırmak

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.