Polis Okulundan Mezun Olduktan Sonra Atanma İçin KPSS Var Mı?

Polis Okulundan Mezun Olduktan Sonra Atanma İçin KPSS Var Mı?

Polis Adayları, bu yazımda sizlere  Polis Okulundan Mezun Olduktan Sonra Atanma İçin KPSS Var Mı?  hakkında bilgiler vereceğim.

Polis Okulundan Mezun Olduktan Sonra Atanma İçin KPSS Var Mı?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı POMEM, PAEM, PÖH ve PMYO eğitim kurumlarında eğitim sonunda atanma için KPSS yoktur. Adaylar atama işlemi için ayrıca bir KPSS girmesine girmiyorlar. Adaylar eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra sadece Polis Okulunda Yıl Sonu Mülakat yani Eğitim Sonu Sınavı yapılmaktadır.  Bu sınav mülakat şeklinde yapılmaktadır. Bu sınavı başarılı ile geçenler direk POMEM – PMYO – PÖH ise Polis Memuru, PAEM ise Komiser Yardımcısı olarak göreve başlarlar.

Polis Okulu Yıl Sonu Mülakatı Nedir?

Polis okullarında yıl sonunda yapılan eğitim sonu sınavı hakkına bilgiler vermeye çalışacağım. Sınavın nasıl yapıldığı nelere dikkat edildiği ve sınav süresi hakkında bilgileri bu paylaşımda bulabilirsiniz. Arkadaşlar ayrıca yazı sonunda bulunan android uygulamamızı telefonunuza kurarak anlık bildirim alabilirsiniz.

03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği :

Polis eğitim kurumları ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmalarından önce sınava tabi tutulur.

Sınav yerleri ve tarihleri, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için ayrı ayrı Başkanlıkça belirlenir ve sınav tarihinden en az on beş gün önce Başkanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.
Sınav, mezuniyeti müteakip en geç bir ay içinde yapılır.

oru Hazırlama Komisyonu tarafından bastırılan sorular arasından adaylara soru kartı çektirilerek cevaplaması istenir. Komisyon tarafından adaya konu ile ilgili ilave sorular sorulabilir.

Sınav komisyonları tarafından yapılacak sözlü sınavda adaylar;

a) Mesleki bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilirler.

Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için kırk puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı puan değerlendirme karar formuna işlenir. Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilir.

Adayın sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Başarısız olan adayın aldığı puan ve gerekçesi puan değerlendirme karar formuna işlenir. Sınav sonuçları merkezi sınav komisyonuna bildirilir.

Sınav sonuçları, Merkezi Sınav Komisyonu tarafından Polis Akademisi internet sayfasında ilan edilir.

Başarılı olan adayların puan değerlendirme karar formları, adayın atamasına esas olacak belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Sınavda başarısız olan adayların değerlendirme karar formları ilgili eğitim kurumunca Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetlerine ilişkin mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir.

Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

YORUMLAR

  1. Ata dedi ki:

    Her şeyin sonuna gelmişken basarisız olursak idari mahkemeyle bile mi itiraz edemiycez?

    1. Admin dedi ki:

      Bu konuda çalışan avukatlarla görüşmenizde fayda var