2020 Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı – Başvuru Şartları

2020 Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı – Başvuru Şartları

Jandarma – Sahil Güvenlik Adayları bu yazımızda sizlere 2020 Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı – Başvuru Şartları hakkında bilgiler vereceğiz.

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda sözleşmeli erkek ve kadın astsubay temini yapılacaktır.

NOT-1: Yukarıda belirtilen kontenjanların; Güverte ve Güverte (Kurbağaadam) için 4 asıl 1 yedek, Makine için 2 asıl, Uçak Bakım için 1 asıl, Bilgi Teknolojiler ve İkmal için 1 asıl, İdari (erkek/kadın) için ise 1 asıl kontenjan şehit veya vazife malulü eş ve çocukları kontenjanı olarak uygulanacaktır. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için belirlenen asıl veya yedek kontenjanların doldurulamaması durumunda, eksik kalan asıl veya yedek kontenjan; branşına göre normal aday kontenjanına aktarılacaktır.

NOT-2: Erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı belirlenen branşlar için; erkek veya kadın aday asıl veya yedek kontenjanların doldurulamaması durumunda; eksik kalan asıl veya yedek kontenjanlar diğerine aktarılabilecektir.

NOT-3: Güverte (Kurbağaadam) branşı için belirlenen asıl ve yedek kontenjanların doldurulamaması durumunda, eksik kalan asıl veya yedek kontenjanlar güverte branşına aktarılabilecektir.

NOT-4: İkmal, İdari, Bilgi Teknolojileri ve Uçak Bakım branşları için belirlenen kontenjanların doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjanlar Güverte ve Makine branşlarına aktarılabilecektir.

NOT-5: Güverte veya Makine branşları için belirlenen asıl veya yedek kontenjanın doldurulamaması durumunda, eksik kalan asıl veya yedek kontenjan diğer branşa aktarılabilecektir.

NOT-6: Güverte ve Makine branşları için belirlenen asıl veya yedek kontenjanların doldurulamaması durumunda eksik kalan asıl ve yedek kontenjan Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği branş kontenjanına aktarılabilecektir.

NOT-7: İkmal ve Güverte(Kurbağaadam) branşlarına alınacak adaylar Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde istihdam edilebilecektir.

NOT-8: Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini sisteme yüklemek sureti ile başvuru yapabilir. Adaylar denklik/eşdeğerlilik belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.

NOT-9: Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet belgesini ibraz edecekleri geçici kayıt tarihi 04 Ağustos 2020’dir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Astsubay Alım Şartları

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

(5) Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2018-2019 yılında yapılan KPSS’den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak, Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için ise 2018 yılında yapılan KPSS’nin Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80’ini almış olmak,

(6) 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu almak (uçak/helikopter teknisyeni branşı için bu rapora ilave olarak uçuşa elverişlidir sağlık raporu
istenecektir.),

(9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

(10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(14) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeni ile ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,

(15) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(16) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

(17) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

(18) Hamile olmamak

NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

2020 Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Astsubay Parkuru

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Astsubay Boy – Kilo – Tablosu

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.