2021 Silah Tamir Yeri Açma Sınavı Başvuru Şartları – Sınav Tarihi

2021 Silah Tamir Yeri Açma Sınavı Başvuru Şartları – Sınav Tarihi

Silah Tamir Yeri Açmak isteyen arkadaşlar için bu yazımızda 2021 Silah Tamir Yeri Açma Sınavı Başvuru Şartları – Sınav Tarihi hakkında bilgiler vereceğiz.

2021 Silah Tamir Yeri Açma Sınavı Başvuru Şartları – Sınav Tarihi

07/05/2021 :Sınav başvuru ücretinin ödeneceği ve başvuru işlemlerinin yapılacağı son tarihtir.

22/05-04/06/2021 :İl Emniyet Müdürlüklerince sınav giriş belgelerinin PATBİS üzerindenn düzenlenerek adaylara teslim edileceği tarih aralığıdır.

29/05-01/06/2021 :Yazılı Sınav Komisyonun görevli olduğu tarih aralığıdır.

05/06/2021 :Sınavın yapılacağı tarihtir. (Cumartesi günü, saat 14.00)

05/06/2021 :Sınav Değerlendirme Komisyonunun (Yazılı) görevli olduğu tarihtir.

05/06/2021 :Yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

05-06/06/2021 :Adayların, yazılı sınav sonuçlarına itiraz edeceği tarih aralığıdır.

06-07/06/2021 :Sınav Sonuçlarına İtiraz Değerlendirme Komisyonunun görevli olduğuö tarih aralığıdır.

07/06/2021 :Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

07-11/06/2021 :Uygulamalı Sınav Komisyonunun görevli olduğu tarih aralığıdır.

12-14/06/2021 :Sınav Değerlendirme Komisyonunun (Yazılı-Uygulamalı) görevli olduğu tarih aralığıdır.

14/06/2021 :Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER ve BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. Adaylar, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet renkli ve yeni çektirilmiş vesikalık fotoğraf ile başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

2.2. Sınav başvuru ücreti 2.000 TL’dir. Adaylar tarafından Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek sınav başvuru ücreti yatırılacaktır. Adaylar, sınav giriş ücreti yatırıldığına dair almış olduğu dekontu müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

2.3. Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle adayların sınava giremeyeceği, müracaatı kabul eden personel tarafından adaya tebliğ edilecektir.

2.4. Adaylar sınav yerlerine yanlarında getirmiş oldukları maske/eldiven takılı bir şekilde alınacak olup, sınav süresince adayların ve sınav görevlilerinin sınavda sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri sağlanacaktır.

YAZILI SINAV ve İTİRAZ

3.1. Yazılı sınav Ankara ilinde yapılacaktır.

3.2. Yazılı sınavda 50 adet soru sorulacaktır. Sınav süresi 60 dakikadır. Her soru 2 puan olup, yanlış doğruyu götürmeyecektir.

3.3. Yazılı sınav (100) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az (60) puan almaları gerekir.

3.4. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24 saat içerisinde dilekçe ile Sınav Değerlendirme Komisyonuna (Yazılı-Uygulama) veya Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına yapılır. Komisyonun itirazla ilgili aldığı karar kesindir.

3.5. Yazılı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. Kimlik Numaraları bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını, en az bir adet siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, leke bırakmayan silgi ve kalemtıraş bulundurmak zorundadır.

UYGULAMALI SINAV

4.1. Yazılı sınavda başarılı olanlar, istedikleri belge sınıfına giren işleri yapmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla Uygulamalı Sınav Komisyonu tarafından sınava tabi tutulacaktır.

4.2. Uygulamalı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. Kimlik Numaraları bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını bulundurmak zorundadır.

4.3. Uygulamalı Sınav, 07-11/06/2021 tarihleri arasında saat 09.00’da yapılacaktır.

4.4. Ruhsatlı bile olsa yanında ateşli silah veya kesici, delici yaralayıcı alet bulunduranlar sınava alınmayacaktır.

4.5. Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

4.6. Uygulamalı sınav (100) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az (60) puan almaları gerekir.

4.7. Adayların, uygulamalı sınav sonucuna itiraz hakkı yoktur.

YAZILI ve UYGULAMALI SINAV SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

Sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının www.egm.gov.tr/ozelguvenlik internet sitesinden ve POLNET 5 PATBİS projesinden ilan edilecektir.

SON HÜKÜMLER

6.1. Başvuru şartlarını taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkartılan, yazılı sınavda başarısız olan, sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmeyecektir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.