2018 Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Başvuru Yapımı Detaylı

2018 Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Başvuru Yapımı Detaylı

Jandarma Uzman Erbaş Alımlarına başvuracak adaylar için;Uzman Erbaş Alımı Başvuru Yapımı Detaylı şekilde anlatıldı. Adaylar başvuru yapmak için Uzman Erbaş Alımı Başvuru Yapımı Detaylı yazımızı dikkatlice okuyarak başvurularını yapabilirler.

Jandarma-MSÜ-Subay Astsubay Uzman Alımları Grubu Katılın 

a.Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

c. Ön başvurular; 13 Temmuz 2018 günü başlayıp, 30 Temmuz 2018 günü saat 17.00‟da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi‟ne e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi‟ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için „Profil Bilgileri” bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS‟ten güncelleme yapılabilecektir),

(2) Fotoğraf yüklenmesi,

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS‟ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur),

(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “MEB‟ten Al”, “YÖK‟ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. Adaylar diplomasını, YÖK onaylı denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. MEBS branşı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine ilişkin olarak Tablo-4‟te belirtilen ön lisans bölümlerinden ve lise alanlarından birisine kendi mezun olduğu bölüm/alanın ilgili kurumdan alınmış denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına Tablo-4‟te yazılan bölüm seçerek “Belgeye dayalı” olarak denklik belgesini yükleyecektir. Lojistik branşı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine ilişkin olarak Tablo-6‟da belirtilen ön lisans bölümlerinden ve lise alanlarından birisine kendi mezun olduğu bölüm/alanın ilgili kurumdan alınmış denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına Tablo-6‟da yazılan bölüm seçerek “Belgeye dayalı” olarak denklik belgesini yükleyecektir.]

(5) Askerlik durumunun beyan edilmesi, (Sözleşmeli Erbaş/Erler sözleşme başlangıç ve bitiş tarihini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgeyi yükleyeceklerdir.)

Jandarma-MSÜ-Subay Astsubay Uzman Alımları Grubu Katılın 

(6) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi, (Boy en az 1.64 cm ve en fazla 2.10 cm olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1‟de belirtilen kilo aralığında olmak zorundadır.)

(7) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan „„Yaş Düzeltme Belgesi‟‟nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,

(8) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından “belgeye dayalı” olarak “En az Gemici Yeterlikli Gemiadamı Belgesi”, (Bot Serdümeni için baş vuru yapanlar yüklemek zorundadır.)

(9) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından “belgeye dayalı” olarak “En az 3 Yıldız Scuba Dalgıcı Belgesi”, (Dalış Amiri için başvuru yapanlar yüklemek zorundadır.)

(10) Lojistik branşına başvuru yapan adaylar branşların karşısında belirtilen ilgili lise alanı veya ön lisans bölümünden mezun değiller ise; adaylar tarafından “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından “belgeye dayalı” olarak Tablo-6‟da karşılarında belirtilen niteliklere dair (çalışma süresi belgesi, çıraklık, kalfalık, ustalık, usta öğretici belgesi, mesleki yeterlilik belgesi, vb.) gerekli belgenin yüklenmesi işlemlerinin yapılması zorunludur.

e. Ayrıca adaylar tarafından başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilge ve belgelerin girişi “Profil Bilgilerim” bölümünden yapılabilecektir. Adaylar eğer isterlerse;

(1) Yabancı Dil Bilgilerim, KPSS Bilgilerim ve ALES Bilgilerim kısmından “ÖSYM‟den Al” veya “Belgeye Dayalı “ olarak varsa aday tarafından ilgili sınav notları belgesini, [belgeye dayalı sınav bilgisi yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenebilecektir.]

(2) Şehit, Gazi Eş ve Çocuğu olan adayların ise Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan „„Şehit Gazi Yakınlık Belgesi‟‟ni, (Kurum veya Valilik onaylı Şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge taranmış olarak veya resim olarak),

(3) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak (varsa); adaya ait uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir.

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra „„Başvurularım‟‟ kısmından „„Başvuru Sürecindekiler‟‟ kısmı seçilerek aday „„Jandarma Genel  Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımları 2018-1‟‟ „„Başvuru Yap‟‟ butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

g. „„Başvuru Yap‟‟ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan „„okudum ve onaylıyorum‟‟ kutucuğu işaretlenerek „„Devam Et‟‟ butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir. „„okudum ve onaylıyorum‟‟ kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

Jandarma-MSÜ-Subay Astsubay Uzman Alımları Grubu Katılın 

ğ. „„Devam Et‟‟ butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun olarak „„Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımları 2018-1‟‟ sınavında tek branş tercihi seçilerek „„Başvuruyu Tamamla‟‟ butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. Ancak internet üzerinden ön başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez. Ön başvuru yapan adayların başvuru yaptığı branşa ilişkin kontenjanın 10 katına kadar aday sınava çağrılacaktır.

h. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak sınava getirilecektir. Bu belge adaylar seçme sınavlarına geldiklerinde giriş kapısında kontrol edilecektir.

ı. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; „„Başvuru Sürecindekiler‟‟ kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden
yapılacaktır.

i. Başvuru bilgileri (ı) bendinde belirtilen şekilde başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek veya güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır. Başvuru süresi dışında ise sadece adres ve iletişim bilgileri değişikliği Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığına Şahsen veya yazı ile yapılabilecektir.

j. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

k. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri uzman erbaş olarak ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

l. Temin edilecek tüm branĢlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara www.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden “seçme sınavlarına çağrılma” duyurusu yapılacaktır. Adaylar başvuruların bitiminden sonra bu internet adresinden takip edecektir.

2018 Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Boy-Kilo ve Fiziki Yeterlilik Testi

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sözlü mülakatları için çıkmış ve çıkabilecek soruların yer aldığı güzel bir uygulama yaptık. Tüm asker alımları bu uygulamada artık sorun olmaktan çıkıyor. Sözlü mülakatlarda ilk 60 saniye hayatidir. Adayın bilgili, donanımlı ve hazır olması, bu noktadan sonra hayatını nasıl yaşayacağını belirleyen en önemli süreci ifade etmektedir. Eğer sizde askeri alımların sözlü mülakatlarına hazır, donanımlı ve bilgili girmek istiyorsanız bu uygulamayı mutlaka almalısınız.

Uygulamamızda binlerce soru ve cevap, sizleri bu sürece hazırlamak için uzmanlarca titizlikle hazırlanmıştır. Üstelik bir defa alır, tüm hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Uygulamamızın bilgi bankası, sürekli güncellenmektedir. Bu güncellemeleri ücretsiz olarak cihazınıza alabilirsiniz. İNTERNETSİZ olarak çalışan uygulamamızı, askeri kariyer düşünen tüm adaylara tavsiye ederiz. Askeri öğrenci olup olmayacağınızı belirleyecek bu kısa zamana, hazır ve donanımlı olarak göğüs germek için hemen bu uygulamayı alın ve çalışmaya başlayın. Üstelik, 40-50 TL fiyatlarla satılan kitapların yerine sadece 17.99 TL.

Mutlaka inceleyin. İndirmek İçin LOGOYA TIKLAYIN

Tüm alımlardan ücretsiz haberdar olmak için yapmanız gereken tek şey yazının sonundaki mobil uygulamamızı telefonunuza kurmanız yeterlidir. Ücretsizdir.

Aklınıza takılan soruları uygulamamızdan ve sitemizden Soru Sor menüsünden sorabilirsiniz.

Polis -Asker -Bekçi Alımları Hakkında Her Şeyi Uygulamamızda Bulabilirsiniz. Sorularınızı Uygulamamız üzerinden sorabilir ve bildirim alabilirsiniz.

Uygulamamızı indirmek için Tıklayın

Asker Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

YORUMLAR

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

 1. ferhat topcu dedi ki:

  20,12,1989 dohumluyum askerden geleli 8 sene oldu 2010 da bıttı jandarma er erbaslıga katılabılırmıyım lıse muznuyum acıl cevap verebılırmnız kafayı yıyecem bu 3 senee gorev yapmıs olmak ne demek tesekkurlr

  1. Admin dedi ki:

   Alım şartları ve yaş şartı direk açıklama kısmında verilmiştir. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] – 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

 2. Asker dedi ki:

  Askerligim tecilli ayrıca düz lise çıkışlıyım başvurabilir miyim? Kabul etmiyor başvuruyu.

  1. Admin dedi ki:

   Genellikle meslek cikislilar kabul ediliyor düz lise alımı olmuyor

  2. yasin dedi ki:

   düz lise mezunları alınıyor fakat herhangi bir mesliginiz varsa ve bunu belgelerseniz başvurabiliyorsunuz yani oto boyacısı, boyacı,sıvaci,vs vs gibi yeterlilik belgesi olmanız gerekiyor eger meslek lisesi mezunuysanız direkt başvurabiliyorsunuz

 3. Sinan dedi ki:

  Benim herşey uyuyor ama kilo fazlalığı var 10 kilo kadar sıkıntı olur mu ne zaman çagırır lar mülakata o zamana kadar vermem lazım

  1. Admin dedi ki:

   Kilo da taviz yok

   1. Sinan dedi ki:

    Peki bu agustos 7 de çagıracaklarını paylaşmışlar bide 27 agustos diyor kaç kere gideceğiz mülakata

 4. mehmetcakir dedi ki:

  merhaba bir sorum olacak. suan jandarma uzman alımına basvuru yaptim diyelimki mulakatta elendim 2018 yılı icinde tekrar farkli bi alim acarsa ona basvuru yapabilir miyim?

  1. Admin dedi ki:

   Başvurabilirsin

 5. Ali rıza dedi ki:

  2018 ekim ayında sonuçları açıklanan jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı uzman erbaş (Mebs) ne zaman kursa çağrılacak.

  1. Admin dedi ki:

   Belli değil daha duyuru yayınlanmasını bekliyoruz.

 6. Baran dedi ki:

  Yaşım 2019 itibari ile 28 oldu.yaş ımı 27 ye mahkeme kararı ile düşdürmek istiyorum.yaş düzenlemesinden önceki yaşı mı esas alıyorlar? Yoksa mahkeme kararından sonraki yaşımı ?

  1. Admin dedi ki:

   18 yaşından sonraki yaş düzeltmeleri sorun oluyor diye biliyorum

 7. Melih dedi ki:

  Nasıl başvura bilirim

  1. Admin dedi ki:

   Başvuru sona erdi kardeşim olunca duyuracağız

error: Content is protected !!