MSÜ Astsubay MYO Sıralama ve Başarı Derecesi

MSÜ Astsubay MYO Sıralama ve Başarı Derecesi

MSÜ Adayları,  bu yazımda sizlere MSÜ Astsubay MYO Sıralama ve Başarı Derecesi hakkında bilgiler vereceğim.

MSÜ Astsubay MYO Sıralama ve Başarı Derecesi

Astsubay meslek yüksekokullarında öğrencilerin genel akademik not ortalaması (GANO), sınıf sıralama notu (SSN) ve mezuniyet sıralama notu (MSN) değerleri aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Genel akademik not ortalaması (GANO): Bir öğrencinin; aldığı tüm kredili derslerinin ağırlıklı not ortalamasıdır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, çift ders, not yükseltme sınavlarından alınan notlar hesaplamaya dahil edilir. Ağırlıklı not ortalaması hesaplanırken, bölme işlemi sonucunda tam kısmından (virgülden) sonra üç hane olacak şekilde yuvarlama yapılır.

b) Sınıf sıralama notu (SSN): Bir öğrencinin; bir eğitim ve öğretim yılına ait kredili derslerden aldığı notlar ile katsayılı derslerden aldığı başarı notlarının dörtlük sisteme çevrilmiş karşılıklarının ağırlıklı toplamının, o eğitim ve öğretim yılına ait kredi ve katsayılar toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, çift ders ve not yükseltme sınavlarından alınan notlar hesaplamaya dahil edilmez.

c) Mezuniyet sıralama notu (MSN): Bir öğrencinin; başarılı olduğu iki eğitim ve öğretim yılına ait kredili dersler ile katsayılı derslerin başarı notlarının dörtlük sisteme çevrilmiş karşılıklarının ağırlıklı toplamının, aynı iki yıla ait kredi ve katsayılar toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır. Astsubaylık siciline esas olan mezuniyet sırasının belirlenmesinde bu puan dikkate alınır. Bunun hesaplanmasında varsa bütünleme, çift ders, not yükseltme sınavlarından alınan notlar hesaplamaya dahil edilmez.

ç) SSN ve MSN hesaplamalarının kullanıldığı sıralama faaliyetlerinde; bölme işlemi tam sayıdan sonra asgari üç hane yürütülür. Eşitlik halinde sırasıyla disiplin, yıl içi askeri ve mesleki eğitimler, tatbiki eğitimler ve yıl içi temel/savaş beden eğitimi not ortalamalarına bakılarak sıralama yapılır. Eşitliğin devam etmesi halinde sıralama ikinci sınıftan başlayıp geriye doğru gidilerek yapılır. SSN ve MSN notları ilgili belgelere, virgülden sonra üç hane kalacak şekilde yuvarlama yapılarak yansıtılır.

d) Öğrencilerin SANO ve GANO puanlarının derecelenmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

Başarı Puanı Başarı Derecesi

3.500-4.000 Pekiyi

2.500-3.499 İyi

2.000-2.499 Orta

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.