MSÜ Hava Harp Okulu Hakkında Her Şey

MSÜ Hava Harp Okulu Hakkında Her Şey

Harp Okulu Adayları için bu yazımızda sizlere MSÜ Hava Harp Okulu Hakkında Her Şey  bilgisini vereceğiz. Kara Harp Okulu tarihçesi, başvuru şartları, okul hayatı vb. konular hakkında bilgileri bulabilirsiniz.

MSÜ Hava Harp Okulu 

Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt’ta bulunmaktadır.

Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.

Hava Harp Okulu eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor

Savaş Beden Eğitimi uygulamalarının amacı; Öğrencileri Temel Beden Eğitiminde kazandıkları yetenekler ile yüksek performanslı uçakların kullanılmasında ve muharebede karşılaşılacakları her türlü güçlüğü yenebilecek Fiziki Yeterlilik ve Uygun Kondisyon seviyesine ulaştırmak ve kendisine güvenini geliştirmek amacıyla planlı icra edilen Beden Eğitimi Faaliyetleri düzenlemektir. Hava Harbiyelilere sporu sevdirmek, tesis ve malzemeleri etkin olarak sunmak ve kullandırmak, gelişimlerine katkıda bulunmak ve teğmen rütbesiyle pilot adayı da olan mezunların sporu bir yaşam felsefesi olarak görmeleri, hayatları boyunca spor yapmaya devam etmeleri amaçlanmaktadır.

Hava Harp Okulunda, savaş pilotu olmak için eğitim alan hava Harbiyelilerin karşılaşabilecekleri fiziksel zorluklarla başa çıkabilmelerinin yanı sıra psikolojik olarak da “güçlü olmayı” sağlamaya çalışmakta, moral ve motivasyonlarının üst düzeyde olması için gayret sarf edilmektedir. Harbiyelilerin takım oyunlarında yer alması ve tim ruhuna dayalı sportif alanlarda da yetenek kazanması için imkan sağlanmaktadır ve Atış, Atletizm, Badminton, Basketbol, Futbol, Hava Pentatlon, Kickboks, Hentbol, Masa Tenisi, Oryantiring, Tenis, Voleybol, Yüzme ve Fitness branşlarında takımlar kurulmaktadır.

Sosyal Etkinlikler

Harbiyelilerin sosyal ve kültürel yönden gelişmeleri amacıyla birçok faaliyet icra edilmektedir. İstanbul bir kültür şehri olarak tiyatro, bale, opera, konser, festival gibi bir çok imkana sahiptir. Hafta içi ve hafta sonunda bu tür faaliyetler Harbiyeliler tarafından planlanır. İzinlerini HHO’da geçirmek isteyen Hava Harbiyeliler, okulun spor salonundan, tenis kortlarından, futbol sahalarından, diğer açık spor tesislerinden ve öğrenci gazinolarından faydalanabilmektedirler.

Ayrıca her yıl Mayıs ayında Genç Kartallar Şöleni düzenlenmekte ve bu şölen kapsamında Hava Harbiyeliler tiyatro, halk oyunları, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği gösterileri gerçekleştirmekte ve ünlü sanatçılar tarafından konser verilmesi sağlanmaktadır.

Öğrencilere Sağlanan İmkanlar

Hava harbiyelilerin her türlü temel ihtiyaçları HHO tarafından karşılanır. Yemek, giyim-kuşam, oda, ders kitapları, kırtasiye malzemeleri ve daha bir çok imkan Hava Harbiyelilere ücretsiz olarak sunulur. Hava Harbiyeliler HHO’na kabul edilmelerini takiben Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olurlar ve hayatları boyunca sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanırlar.

Sosyal İmkanlar

Mezuniyet sonrasında havacı subaylar orduevi, yaz ve kış kampları, lojman gibi sosyal imkanlara sahip olurlar.

Yurtiçi ve Yurtdışı Lisansüstü Öğrenimi

Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda havacı subaylar yurtiçi ve yurtdışındaki seçkin üniversitelerde ve Milli Savunma Üniversitesin bünyesindeki enstitülerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitim alabilmektedirler.

Uçak ve Helikopter Pilotluğu

Hava Harp Okulu son sınıfta yapılan sağlık muayenelerini geçen ve mezuniyet sonrasındaki pilotaj eğitimini başarı ile tamamlayan teğmenler Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın çeşitli üs ve birliklerinde jet/ nakliye uçağı ve helikopter pilotu olarak görev yaparlar.

Yurtdışı Görevleri

Mesleğinde başarıgöstermiş ve yabancı dil bilgisi yeterli olan havacı subaylar Hava Kuvvetleri Komutanlığının yurtdışındaki (Askeri ataşelik, NATO vb.) kadrolarında çalışma ve ülkemizi temsil etme imkanına kavuşmaktadır.

BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

UYARI: Başvuru şartları her yıl alımda değişiklik gösterebiliyor aşağıdaki şartları en son alıma ait olan başvuru şartlarıdır. 

Harp okullarına aşağıdaki başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayan adaylar başvurabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır

Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (1997 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır.

Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar), 2015 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2015 ve öncesi mezun durumda olanlar dahil)

Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

 a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)”na katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde çağrı taban puanı almış olmak,

ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)’na katılacak adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini   24 Nisan 2018 – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2.nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

 a)    Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Temel Yeterlilik Testinden (TYT)  150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ”nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

b)    Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 150 ve üzerinde puan almış, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, YKS için MSÜ”nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde YKS yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak

Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen ve kılavuzda yer alan TABLO-2’de yer alan boy-kilo sınırları içinde olmak,

Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen Giriş Şartlarını taşımak,

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik’te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

Harp Okulları için 2018 yılı Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018 Yılı Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

TANITIM FİLMİ 

KAYNAK: msu.edu.tr/

YORUMLAR

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

 1. eren başer dedi ki:

  açık liseden buraya gidebilirmiyiz cevaplarsanız sevinirim

  1. Admin dedi ki:

   Lise son sınıfta iseniz oluyor alımlar bu yıl için bitti

 2. Mete dedi ki:

  Hava harp okulu lazer tedavisi için belli bir yöntem istiyor mu ?

  1. Admin dedi ki:

   Askeriyede kabul edilmiyor olarak biliyorum polislikte lazer tedavisi kabul ediliyor askeri sağlık yönetmeliğini incelemeni öneririm

 3. Hatice dedi ki:

  Hava harpde kadınlar üçin en süşük bpy 165 mi olması gerekiyor?

  1. Admin dedi ki:

   Boy kilo tablosu sitemizde bulunmaktadır.

  2. Sıla dedi ki:

   Hho na başvurunuz mu?

 4. Tayfun dedi ki:

  Açık öğretim lisesinden mezun olanlar hava harp okuluna girebilir mi ? Sınavı geçtiği durumda.

  1. Admin dedi ki:

   Girebilir kardeşim detaylı bilgi MSÜ menüsünden bulabilirisniz

 5. Aslıhan ilhanlı dedi ki:

  Ben bir anneyim küçük bir kızım var daha 8 yaşında 🙂 hayali jet pilotu olmak ama bir gözünde 1.5 astigmat var yani bu olamaz anlamınamı geliyor 😔😔

  1. Admin dedi ki:

   Harp okullarında göz dereceler 0,50 olarak kabul ediliyor.

   1. Muhammed dedi ki:

    Merhabalar Uzay Mühendisliği istiyorum MYO’ danmi mezun olmam lazım araştırdım ama bir sonuca varamadim. 🙏

 6. Ömer dedi ki:

  Hava harp okulundan sadece pilot olarak mi mezun olunuyor?

  1. Admin dedi ki:

   Hayır kardesim bölümlere ayrılıyor

 7. ebrar dedi ki:

  msü sınav panına okul başarı puanı ekleniyor mu?

  1. Admin dedi ki:

   hayır eklenmiyor

 8. FATMA dedi ki:

  YÜZDE İZ OLMASI ÇOK BELİRGİN DEĞİL AMA ENGELMİ 13 YAŞINDA OĞLUM SAVAŞ PİLOTU OLMAK İSTİYOR

  1. Admin dedi ki:

   ön sağlık aşamasınbda inceleme ile belli olur

   1. İsmail dedi ki:

    Kaç puan acaba hava subayı olmak için almamız gerekiyor

    1. Admin dedi ki:

     Kardeşim puanlama sabit değil

 9. hicret dedi ki:

  dövme olması sıkıntı cıkarır mı

  1. Admin dedi ki:

   dövme sorun oluyor görünen yerde ise

 10. Emre dedi ki:

  Merhabalar, yaşım 17 benim gozum 3 küsur miyop hiç bir şekilde HAVA HARP OKULU’na gidemez miyim küçüklüğümden beri hep uçaklar ilgimi çekmiştir. Yada başka yoldan pilot olamaz mıyım

  1. Admin dedi ki:

   MSÜ göz yaz kardeşim site içi aramaya

error: Content is protected !!