Bekçilik Çıkmış Mülakat Soruları ve Cevapları

Bekçilik Çıkmış Mülakat Soruları ve Cevapları

Bekçi Adayları, bu yazımızda sizlere 2021 Bekçilik Çıkmış Mülakat Soruları ve Cevapları hakkında bilgiler vereceğim.

2021 Bekçilik Çıkmış Mülakat Soruları ve Cevapları

 Bekçilik Sözlü Sınav – Mülakatta Yaşananlar – Mülakat Soruları – Güncelleniyor

Bekçi adayları sizler için topladığımız soruları cevaplı şekilde aşamaları olarak sizlerle paylaşacağız. Yazının sonunda bulunan Bekçilik uygulamasını telefonunuza ücretsiz kurarak tüm soruları anında telefonunuzda bulabilirsiniz.

 • Ara Güler kimdir?

Ara Güler, tam adı ile Aram Güleryan, Türkiye Ermenisi gazeteci, foto muhabiri ve yazardır. 17 Ekim 2018 tarihinde vefat etmiştir. Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği’ne kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye’den tek üyesi oldu. Fotoğraf dünyasının çok önemli yayınlarında fotoğrafları kullanıldı, kendisinden bahsedildi. ABD’de, Almanya’da, Paris’te çeşitli sergiler açtı. Bu arada, Bertrand Russell, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali gibi birçok ünlünün fotoğrafını çekti, röportajlar yaptı.

 • Kast Sistemi nedir?

Kast, endogami ile karakterize edilen sosyal tabakalaşmanın bir formudur. UNICEF ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün verilerine göre dünya çapında 250 milyon insan kast ayrımcılığından etkilenmektedir. Belirli bir soydan gelenlerin kapalı bir grupta tutulduğu sistemdir. Bu sistem Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Ari ırkı kendi soyunu konumunu korumak amacıyla Hindistan da bu sistemi kurmuştur. Bu sistemde sınıf farklılıkları çok belirgin olarak karşımıza çıkar. Sınıflar sırasıyla Brahmanlar ( Din adamları ve üst yöneticiler ) , kşatriyalar ( prens ve askerler ) , vaysiyalar ( ticaret, hayvancılık, tarımla uğraşanlar ) , sundralar ( işçiler, sanatkârlar, köleler ) ve bu sisteme bile girememiş paryalar ( paryalar insan yerine bile konulmazlar ).

 • Destinasyon nedir?

Destinasyon, turizm sektörünün en önemli bileşimlerinden biridir. Kelime anlamı ile destinasyon, varış yeri, gidilecek yer anlamını taşımaktadır. Ülke bütününden küçük ve ülke içindeki pek çok kentten büyük, insan beyninde belirli bir imaja sahip markalaşmış ulusal bir alan ve önemli turistik çekiciliklere, çekim merkezlerine, festivaller, karnavallar gibi çeşitli etkinliklere, bölge içinde kurulmuş iyi bir ulaşım ağına, gelişim potansiyeline, iç ulaşım ağıyla bağlantılı bölgeler arası ve ülke düzeyinde ulaşım olanaklarına ve turistik tesislerin gelişimi için yeterli coğrafi alana sahip bir bölgeler olarak tanımlanmaktadır.

 • Lozan Antlaşması nedir?

Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan kentindeki Rumine Sarayı’nda TBMM temsilcileri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya tarafından imzalanan bir barış antlaşması.

Lozan Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu ve Müttefik Devletler Fransa Cumhuriyeti, İngiltere Krallığı, İtalya Krallığı, Japonya İmparatorluğu, Yunanistan Krallığı ve Romanya Krallığı arasında Birinci Dünya Savaşı’nun başından bu yana olan anlaşmazlıkları çözümlemek için yapıldı. Lozan Antlaşması’nın orijinal dili Fransızca.

Lozan Antlaşması ile beraber maddeleri Osmanlı İmparatorluğu için son derece ağır olan Sevr Antlaşması geçersiz sayıldı. Lozan Antlaşması sayesinde tüm taraflar arasındaki anlaşmazlıklar giderildi ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları tanıdı. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan geriye kalan tüm haklarından feragat etti ve karşılığında Müttefik Devletler, Türkiye Cumhuriyeti egemenliğini resmi olarak tanıdı.

2019 – 1 Bekçilik Sözlü Sınav – Mülakatta Yaşananlar – Mülakat Soruları – Güncelleniyor

 • Nasihat istersen tembele iş buyur. Atasözünü açıklayınız.

 Tembel kişi, kendisine buyrulan iş için çözüm yolları gösterir. İstenileni yapacak yerde o işin yapılmasına gerek olmadığını söyler. Bununla da yetinmez, o işi kendi yararına uygun düşecek biçimde yapmayı önerir.

 • Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi nedir?

Maçı yöneten hakemlerin skoru etkileyebilecek bir pozisyonda kararsız kalmaları halinde, saha kenarına kurulan ekrandan pozisyonu tekrar izleyip, karar verebiliyorlar. Ayrıca, kurulan özel bir VAR odasında yer alan ayrı bir hakem heyeti de maçı çok sayıda ekrandan farklı açılardan takip ederek, tartışmalı pozisyonları tekrar izlediklerini maçı yöneten hakeme bildiriyorlar.

 • Sözsüz iletişim nedir?

Sözsüz iletişim, konuşulan dilin dışında, jestler, mimikler ya da diğer dilsel olmayan işaretler aracılığıyla ifade edilen iletim biçimlerini kapsar. Günlük iletişimin önemli bir kısmı sözsüz iletişime dayanır.

 • Nusret Mayın Gemisinin önemi nedir?

Nusret, Malatya Arapgirli Cevat Paşa’nın emriyle Osmanlı Donanması ve Türk Deniz Kuvvetleri’nde hizmete giren mayın dökücü gemi. Asıl ismi Nusrat olan ama zamanla Nusret olarak kullanılan gemi, 1911 yılında Almanya’nın Kiel şehrinde kızağa çekildi ve 1913 yılında Osmanlı Donanması’na katıldı. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin kazanılmasında büyük rol oynamıştır. 26 eski tip su mayının boğaza yerleştirilmesinde Nusret Mayın gemisi kullanılmıştır.

Nusret Mayın Gemisi, Tarsus Belediyesi’nin çalışmaları ile Tarsus’taki, Çanakkale Savaşı Şehitleri anısına yaptırılan parka yerleştirilmiştir.

 • Konkordato nedir?

Basit tabirle iflastan kurtulmak için karşılıklı tavizlerin verilmesi suretiyle sonuçlanan bir anlaşma veya borç yapılandırması şeklinde adlandırılabilir. Son günlerde çok popüler olmuştur. Konkordato aslında iflas ertelemesi kurumunun kalkması ile de ortaya çıkan boşluğu doldurmuştur.

 • Norm nedir?

Norm, grup üyelerinin belirli bir bağlamda nasıl davranmaları gerektiği inancıdır. Toplumbilimciler normları yazılı olmayan ve toplumun davranışlarına hükmeden anlayış olarak tanımlarken, ruhbilimciler ise daha genel bir tanımı benimserler. Sosyoloji’de normlar yazılı ver yazısız olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Seküler devlet nedir?

Seküler devlet ya da laik devlet, resmî bir dini bulunmayan ve yasaların belli bir dine göre şekillendirilmediği devlettir.

 • IMF nedir?

IMF (International Monetary Fund); uluslararası para fonu anlamına gelir ve uluslararası mali sistemin işleyişini düzenler. 1944 yılında ABD’nin Bretton Woods kasabasında kurulmuş olan ve 1947 yılında fiilen çalışmaya başlayan uluslararası bir organizasyondur.

 • Modernite nedir?

Modernite, Avrupa’da yaklaşık olarak 17. yüzyıl civarında ortaya çıkan, zamanla tüm dünyaya yayılan toplumsal değerler sistemine ve organizasyonuna verilen isimdir. Genel anlamda gelenek ile karşıtlık ve ondan kopuşun; bireysel, toplumsal ve politik yaşam alanlarının tamamındaki dönüşümü ya da değişimidir.

 • MORÇATI nedir?

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı; kadınlara karşı şiddetin önlenmesi için çalışmalar yapan, aile içi şiddete uğramış kadınlara psikolojik ve hukukî destek veren ve barınak sağlayan bir sivil toplum örgütü.

 • İslamofobi nedir?

İslamofobi, kelime anlamı olarak “İslam korkusu” demektir. Müslümanlara ve İslam dinine karşı sürdürüle gelen ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. Müslümanlara karşı duyulan irrasyonel nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme anlamına gelir.

 • Akran zorbalığı nedir?

Akran zorbalığı; çocuk ve ergenle aynı yaş grubunda olan kişi veya kişilerin birbirlerine veya tek bir kişiye karşı fiziksel, sözel ve davranışsal olarak örseleyici, zarar verici davranışlarda bulunmasıdır. Çocukların bu durumu anlaması ve yaşadığı zorbalığı anlatması uzun sürebilir. Kendisine inanılmayacağından, dalga geçileceğinden ve zorbaca davranışların artacağından dolayı maruz kaldığı bu örseleyici davranışları yakınlarına, öğretmenlerine anlatmakta zorlanabilir.

 • İdari vesayet nedir?

İdari vesayet, merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine denir. Sadece kanunda açıkça belirtilen kurumlar arasında kullanılabilir.

 • Komünizm nedir?

Komünizm; üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. Sadece üretim araçlarının ortaklaşalığına dayanan sosyalizmden ayırt edilmesi gerekir.

 • Birleşmiş Milletler veto hakkına sahip ülkeler nelerdir?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, kararları veto etme hakkı bulunan daimi üyeler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya’dır.

 • İbrahim Müteferrika kimdir?

İbrahim Müteferrika, Macar asıllı Osmanlı müteferrika, matbaacı, yayımcı, yazar ve çevirmen. Osmanlı devletinde basımevi kurup Türkçe kitap yayımlayan ilk kişidir.

 • Füzyon nedir?

Füzyon yani diğer bir isimle nükleer kaynaşma, parçalanmanın tersine çok hafif iki çekirdeği birleştirerek daha ağır bir çekirdek oluşturmak ve bu şekilde açığa çıkan bağ enerjisini kullanmaktır.

 • Anahtar Statü nedir?

Bireyin asıl olan ve diğerlerinden daha önemli bulunan statüsüne anahtar statü denir. Bireyin en etkin olan statüsüdür. Bireyin mesleği genellikle onun anahtar statüsüdür.

 • Toy nedir?

Toy, kısaca meclis-toplantı veya devlet meclisi anlamlarına gelmektedir. Hakaniye Türkçesinin kullanıldığı zamanlarda, ordu karargâhına veya ordu kurağına verilen isimdir. Ayrıca kurultay meclisinin diğer adıdır ve aynı zamanda devletin yasama organlarına verilen ad olarak da tanımlayabiliriz.

 • Aydınlanma Çağı nedir?

Avrupa ‘da düşünce alanında en köklü değişimlerin yaşandığı dönem XVIII. yüzyıldır. Buyurucu ve değişmez kurallar ortaya koyan dinsel inanışlara ve bunlardan kaynaklanan skolâstik (dogmatik) düşünceye karşı; aklın, deneyimlerin, kuşku ve araştırmaların ön plana çıkarılmasıdır.

 • Kırmızı Bülten nedir?

Kırmızı Bülten, İNTERPOL’e üye ülkelerin uymak zorunda olduğu 8 bültenden birisidir. Bir ülkenin aradığı hükümlü, şüpheli ve sanıkların Interpol’e bildirilmesiyle birlikte üye ülkelerde yakalama emri çıkarılır. Kırmızı Bülten içerisinde fotoğraf ve parmak izi fişleri gibi bilgiler yer alabilir.

 • Aperheit rejimi nedir?

Apartheid Rejimi 1948 yılı sonrasında Güney Afrika’da Ulusal Parti’nin iktidara gelmesiyle başlayan, kurumsallaşarak ilerleyen ve ırk ayrımına dayanan bir rejimdi. Rejim 1948 yılı itibariyle başlayarak 1990’lı yıllara kadar devam etmiştir. Birçok insan çeşitli işkencelere uğramış, hayatını kaybetmiş ve evlerini terk etmek zorunda kalmıştır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.