2020 Jandarma Astsubay Sözlü Mülakat Soruları ve Cevapları

2020 Jandarma Astsubay Sözlü Mülakat Soruları ve Cevapları

Jandarma Astsubay adayları bu yazımda daha önceki alımlarda çıkmış, Jandarma Astsubay Sözlü Mülakat Soruları ve Cevapları hakkında bilgiler vereceğim.

Jandarma Astsubay Sözlü Mülakat Soruları ve Cevapları

Değerli Jandarma Astsubay alımı ve askeri mülakatlara girecek arkadaşlar sizler için çıkmış bazı soruları cevaplandırdım. Elimden geldikçe soruları cevaplayıp buradan yayınlamaya çalışacağım. Yazımın sonunda sizlere bu alanda kaliteli bir uygulamayı önereceğim. İçerisinde yüzlerce soru olan ve kendinizi ifade etmenizi sağlayacak güzel bir uygulamadır.

2020 Yılı Astsubay Sözlü Mülakat Soruları ve Cevaplarını da eklemeye başladık. Sizlerde mülakatta çıkan soruları bizlere yorum yazarak ulaştırabilirsiniz. 

Yükte hafif pahada ağır deyimini açıklayınız?

Taşınması kolay olan, değerli eşya (altın, elmas, para gibi.) “Görünüşüne aldanma, yükte hafif pahada ağırdır.” “Kız; yükte hafif, pahada ağır şeyleri fazlaca aldırmış.”

Kuva-yı Millîye ruhu nedir?

İşgallere karşı yurdun her yerinde kurulan cemiyetlerle, bunların düzenlediği mitinglerle, silahlı direniş örgütleriyle varlığını kabul ettirmeye çalışan davranış biçimi, Kuva-yı Millîye ruhu olarak adlandırılır.

Siyasetname hakkında bilgi veriniz?

Siyasetname veya Siyeru’l-mülk, Nizamülmülk tarafından kaleme alınmış siyaset konulu eser. Eserde yoğun bir dinî bağlam içerisinde genelde devlet işleri, devlete ve hükmetmeye dair temel ilke ve düşüncelere yer verilir.

Kuvâ-yi Milliye nedir?

Kuvâ-yi Milliye, Anadolu’nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir millî direniş örgütüne verilen isimdir

Balta Limanı Antlaşması hakkında bilgi veriniz?

Balta Limanı Antlaşması Osmanlı Devleti’nin İngiltere ile İstanbul’un imzaladığı antlaşmadır. Antlaşma 1838 yılında iktisadi ilişkilerin yoğunlaştığı dönemde Balta limanı semtinde imzalanmıştır. 8 Ekim 1838’de ilk önce Kraliçe Victoria tarafından daha sonra da Sultan 2. Mahmut tarafından onaylanmıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi neden soğuktur?

Doğu Anadolu Bölgesi karasal iklimin hakim olduğu bölgedir.İklim nedeniyle zaten kışlar bir hayli soğuk geçer.Doğu Anadolu da dağlık bölge olduğu için yükselti daha da fazla soğuk olmasına neden olur.Yani soğuk olmasının temel nedeni iklim ve yükseltidir

İnönü Savaşları adını nereden almıştır?

İnönü ilçesine adı Batı Cephesi Kumandanı İsmet (Paşa) İnönü’den gelmemiştir. Tam aksine; 1. Ve 2. İnönü savaşları nedeni ile Atatürk tarafından İsmet Paşa’ya İnönü soyadı verilmiştir.

Mahatma Gandi kimdir?

Mohandas Karamçand Gandi, Hindistan ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani lideri. Görüşleri Gandizm olarak anılır. Gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direniş ile ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsüdür.

Marmara Bölgesi’nin Genel Özellikleri nelerdir?

1. Yükseltisi en az olan bölgedir.
2. Ekili – dikili arazi oranı %30 ile 1. sıradadır.
3. İklimler arasında geçiş özelliğine sahiptir. Bu sebepten tarım ürünleri çeşidi fazladır.
4. Genel orman dağılımında %11,5 ile 4. sıradadır.
5. Kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliğinde 1. sı¬radadır.
6. Nüfus ve nüfus yoğunluğu, göç alma ve şehirleşme bakımından başta gelir.
7. Sanayı tesisleri (%50) ve enerji tüketiminde 1. sıradadır.
8. Ulaşım ağının en geniş olduğu bölgedir.
9.Turizm gelirleri en yüksek olan bölgedir.
10. Kıtalar ve denizler arasında geçiş özelliğine sahiptir.

Yaban adlı eser kime aittir?

Yaban (roman) Yaban, Türk edebiyatında aydın-halk arasındaki uçurumu açık ve kaygıdan uzak şekilde ele alan nadir romanlardan biridir. Yaban, Yakup Kadri’nin zincir romanları içinde bir yerde düşünülebilir ama farklılığı bu zincir içinde ilk defa Anadolu’dan bir bakışın romana hakim olmasıdır.

Keşanlı Ali Destanı adlı eser kime aittir?

Türkiye’de epik tiyatronun öncüsü olarak gösterilen, Haldun Taner’in yazdığı, dünya prömiyeri 31 Mart 1964’te Karaca Tiyatrosu’nda yapılan Keşanlı Ali Destanı‘nda işlemediği cinayet yüzünden hapse atılan ve sevdiği kız Zilha tarafından dayısını öldürmekle suçlanan Ali‘nin hikayesi anlatılıyor.

Göç ve Türeyiş Destanları kime aittir?

Göç Destanı Göç Destanı, bir Uygur destanıdır. Türeyiş Destanı’nın devamı niteliğindedir. Destanda, Türklerin, kutsal taşı, Çinlilere verince, Tanrı tarafından cezalandırılması, açlık ve kuraklığın başlaması ile ana vatanlarından göç etmeleri anlatılır.

En genç milyarder kimdir?

Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri markasıyla başarıyı yakalayan 22 yaşındaki Kylie Jenner, Forbes dergisine göre bu yıl da ‘kendi servetini yaratan’ en genç milyarder oldu.

Cebelitarık Boğazı hakkında bilgi veriniz?

Cebelitarık Boğazı, Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nu birleştiren, Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran boğazdır. Antik çağda Herkül’ün Sütunları olarak da bilinirdi. Adını Tarık bin Ziyad’dan alan boğaz, 60 km uzunluğunda ve 44 km genişliğinde, en derin yeri ise -426 m’dir.

Taş yerinde ağırdır. Atasözünü açıklayınız.

Herkes, her şey kendi çevresinde önem taşır. Çünkü kişi bulunduğu yerde tanınmış, kendisine bir çevre edinmiş, hatırı sayılır bir yere gelmiştir. Yabancısı olduğu bir yerde yeterince tanınmadığı gibi kıymeti de bilinmez.

Astsubay Rütbeleri nelerdir?

 • Astsubay Kıdemli Başçavuş
 • Astsubay Başçavuş
 • Astsubay Kıdemli Üstçavuş
 • Astsubay Üstçavuş
 • Astsubay Kıdemli Çavuş
 • Astsubay Çavuş

Pastoral şiir nedir?

Çoban ve kır yaşamını,doğa güzelliklerini anlatan şiirlere pastoral şiir denir.
Osmanlı Devleti’ne Başkentlik Yapmış Şehirler?
 • Bursa.
 • Edirne.
 • Söğüt.
 • İznik.
 • İstanbul.

Mustafa Kemal’in Harp Okulundaki Apolet numarası kaçtır?

Atatürk, İstanbul’a gelerek 13 Mart 1899’da Harp Okulu‘ndaki eğitimine başladı. Apolet numarası 1283’tü. Okula başladıktan 2 ay sonra arkadaşları arasında sivrilerek sınıf çavuşu oldu. Burada yıllarca dost kalacağı arkadaşları Ali Fuat Cebesoy ve Asım Gündüz’le tanıştı.

Al gömlek gizlenmez atasözünü açıklayınız.

Herkesin dikkatini çeken bir işin gizli kalması mümkün değildir. Herkesin dikkatini çekecek iş yapan kimse, bunun gizli kalacağını sanmamalıdır.

“Adalet Mülkün Temelidir” ne demektir?

Adalet Mülkün Temelidir” ne demektir? Hadis veya Hz. Ömer (r.a.)’e ait olan bir söz olduğu rivayet edilen bu söz, her tür idari sistemlerin ayakta durmalarının tek şartının adaletle, yani kulların hak ve hukukunu muhafaza etmekle mümkün olabileceği çok beliğ bir şekilde ifade edilmektedir.

Eğitim nedir?

Eğitim; okullar, kurslar ve üniversiteler vasıtasıyla bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesidir.

İnkılapçılık ilkesini anlatınız?      

Çağın gerisinde kalan kurumları kaldırarak modern kurumların oluşmasını sağlamaktır. Bununla birlikte yapılan devrimlerin kalıcı ve sürekli olması önemlidir.

Laiklik ilkesini anlatınız?

Devletin, bütün dinlere eşit yaklaşması, kişilerin din ve vicdan hürriyetini koruması anlamına gelir. Devletin daha demokratik bir yönetim biçimine kavuşması için yönetimde dini etkiden arındırma gerekir. İnanç ve pozitif bilimlerin arasındaki sınırı kesin olarak belirleyen bir ilkedir.

Milliyetçilik ilkesini anlatınız?     

Ülkemizde bireyin hak ve özgürlüğüne önem vermeyi, bireylerin birbirlerinin haklarına saygı duymasını, ulusal birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflemektedir.

Cumhuriyetçilik ilkesini anlatınız?           

Toplumun ulusal egemenlik ve cumhuriyet yönetimi anlayışını benimsemesi, halkın yönetime etkin biçimde katılması hedeflenir.

Devletçilik ilkesini anlatınız?      

Devletin kalkınma için gereken ekonomik modeli gerektiğinde kendi eliyle uygulayabilecek teşebbüsler kurmasıdır. Kamu çıkarlarını yakından ilgilendiren konularda devletin daha etkili bir mekanizma olması gerekir.

Halkçılık ilkesini açıklayınız?        

Halk arasında demokrasi kültürünün geliştirilerek halkın devleti daha iyi tanıması ve yöneticilerini nitelikli insanlar içinden seçmesi amaçlanır. Ulus, kendi geleceğini kendisi belirler.

İzmir’de ilk kurşunu atan kimdir?            

Hasan Tahsin

Gelibolu’da savaşın seyrini değiştiren köyün adı nedir?               

Oluklu Köyü

Tarih nedir?      

İnsan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik durumlarını, yer ve zaman göstererek, sebep sonuç ilişkileri içerisinde, belgelere dayalı olarak, objektif bir biçimde inceleyen sosyal bilim dalına tarih denir.

Nutukta nelerden bahsediliyor?             

Mustafa Kemal Cumhuriyet Halk Partisinin 2. Olağan Büyük Kongresi’nde 15 Ekim 1927’de mecliste 6 gün süren konuşmasında 1919 -1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatmıştır. Konuşma otuz altı buçuk saat sürmüştür. Sonradan “Nutuk, Büyük Nutuk, Söylev” adıyla tarihimizde yerini almıştır. M. Kemal bu konuşmasında; Osmanlı Devleti’nin son günlerini, Milli Mücadele yıllarını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatmıştır.

Atatürk’ün katıldığı savaşlar nelerdir?

Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911, İkinci Balkan Savaşı 1912- 1913, Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915, Doğu (Kafkas) Cephesi 1916-1917, Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918 Kurtuluş Savaşı (1919 – 1923), Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921, Büyük Taarruz 4 Mart 1922

Marshall Planı nedir?    

Marshall Planı II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı, antikomünist hedefleri olan bir ekonomik yardım paketidir. 16 ülke, bu plan uyarınca ABD’den ekonomik kalkınma yardımı almıştır. Türkiye de bu 16 ülkenin içersindedir.

Rönesans’ nedir?           

İtalya’da ve daha sonra Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan klasik ilkçağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımıdır.

‘Uyuşmazlık Mahkemesi’ nedir?             

Uyuşmazlık Mahkemesi adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeyle yükümlü olan mahkemedir.

Birici Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir?         

Ham madde ve sömürgecilik yarışı, Fransa ile Almanya arasındaki Alsace Loure anlaşmazlığı, Balkanlardaki Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Rusya çekişmesi, Avrupa’daki gruplaşmalar, Almanya ve İtalya güçlenerek Avrupa’nın güç dengesini bozması, Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtının Saraybosna’da bir Sırp Miletçisi tarafından öldürülmesi.

Divan-ı Lügat’it Türk adlı eserin yazarı kimdir?   

Kaşgarlı Mahmut

Hababam Sınıfı nın yazarı kimdir?           

Rıfat Ilgaz

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?        

Ham madde ve sömürgecilik yarışı devam etti, İmparotorluklar yıkıldı yerine uluslu devletler kuruldu, Cumhuriyet ve demokrasi yayıldı, Bir daha Savaşlar olmasın diye Milletler Cemiyeti (Cemiyet_i Akvan) kuruldu.

Türkiye’nin en büyük dağı hangisidir?   

Ağrı Dağı

Türkiye’nin kaç tane sınır komşusu vardır?         

Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan’dır

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler nelerdir?           

Kafkasya Cephesi, Çanakkale Cephesi, Yemen Cephesi, Hicaz Cephesi, Kanal Cephesi, Filistin Cephesi, Suriye Cephesi, Irak Cephesi, Galiçya ve Makedonya Cephesi.

1921 Anayasası’nın özellikleri nelerdir?

Milli Egemenlik ilk kez dile getirilir, Türk tarihinin en yumuşak anayasasıdır, Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplandığı için Meclis hükümeti söz konusudur.

‘Kamu Denetçiliği'(Ombudsman) nedir?              

Türkiye’nin kamu ile idarenin her türlü eylem,işlem,tutum ve davranışlarını,insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyen, araştıran ve önerilerde bulunan kurumdur.

Göbeklitepe nerededir önemi nedir?

Göbekli Tepe Şanlıurfa’nın Örencik Köyü’nün yakınlarındadır. Milattan Önce 10 binli yıllarda inşa edildiği düşünülmekte olan ve tarihteki en eski ibadet merkezi olarak kabul gördü. Yerleşik hayata geçisin ilk izleri bilgilerine, tarımı işaret eden buğday simgeleri ile ulaşıldı.

Naim Süleymanoğlu kimdir?

Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan’da doğan Türk haltercidir. Onaltı yaşında rekor kırarak şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. 8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı. 1988 yılında Time dergisine kapak oldu. Lakabı, yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü’dür.

Türkiye hangi coğrafi konumu nedir?

Türkiye 36° – 42° Kuzey paralelleri ile 26° – 45° Doğu meridyenleri arasında ekvatorun kuzeyinde, başlangıç meridyeninin doğusunda ve orta kuşakta kalan bir ülkedir.

Demokrasi denince ne anlıyorsunuz?

Demokrasi insanların eşit haklara sahip olduğu, devlet yönetiminin şekillendirilmesinde söz sahibinin çoğunluğun elinde olduğu bir yönetim şeklidir.

Tarih nedir?

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır.

Göçmen nedir?

Bulunduğu ya da vatandaşı olduğu ülkeyi ekonomik koşullardan dolayı kendi isteği ile terk edip farklı bir ülkeye, o ülkeye ait yetkililerden izin alıp yerleşen insanlara göçmen denir.

MÜLAKAT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN 

YORUMLAR

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

 1. FURKAN dedi ki:

  BU SORULAR OLDUĞUNU NEREDEN BİLİYORSUNUZ ?

  1. Admin dedi ki:

   Çıkmış Sorular kardeşim

   1. Omer dedi ki:

    Merhaba benim sag ayagimda 1 buçuk santim kısalık ve tendonum normalinden biraz kisa mulakata çağırdilar elenir miyim

    1. Admin dedi ki:

     İncelemede belli olur

     1. Alihan dedi ki:

      Merhaba benim omuzlarımda birkaç tane deri çatlağı var polisliğe engel midir

     2. Admin dedi ki:

      sorun olacağını sanmıyorum

    2. Emrecan dedi ki:

     Hepsi bu kadar mı admin daha fazla yokmu?

     1. Admin dedi ki:

      sorular geldikçe eklemeler yapacağız

    3. Mehmet dedi ki:

     Miyopum 1.75 polis olutmuyum

     1. Admin dedi ki:

      Kardeşim hangisi için soruyorsan polislik göz derecesi yaz mesala aramaya gelir

 2. Ozan dedi ki:

  HEPSİNİMİ SORUYORLAR YOKSA İÇLERİNDEN 2 3 TANESİNİMİ KAÇ ADET SORU SORUYORLAR YANİ ORTALAMA ?

  1. Admin dedi ki:

   Bazen 1 tane bazen 2 belli olmuyor.

 3. ahmet dedi ki:

  Bende 22-23 mayıs ta mülakata girdim j.astsubay
  Bana kendinizi tanıtmamızdan ayrı Zor ve Baskı altında ne yapardın sorusu geldi.

  1. Admin dedi ki:

   Teşekkür ederiz.

   1. volkan dedi ki:

    şu anda üniversite okuyorum 2 yıllık astsubaylık alımları tutuyormuş dediler ama sağ kolumda dirsek altında dövme var ”life is my life” diye bir cahillik le küçükken yaptırdık. şimdi sorum kimi komutan sorun yok alınıyor diyor kimisi hiç uğraşma diyor napmam gerekiyor yani kesinleşmiş bir bilgi var mı bazı komutan arkaşlarım elde elin üstü bilekte dövmeli kişilerin şuanda uzmanlık yaptığını söylüyor nereye bakacağımı kime inancamı şaşırdım bilgisi olan var mı

    1. Admin dedi ki:

     Kardeşim şansını dene ama benim bildiğim kolda olan dövemeler elenme sebebi sayılıyor mesleğe girdikten sonra yaptırılmış olabilir

    2. Fatih bozkurt dedi ki:

     Kardesım kimse seni soyundurmuyo gormuyolar

     1. ramazan dedi ki:

      kardesım kuzenım astsubay bana kolunda dövme yoksa jılet ızı yoksa vucuduna zarar verecek bısey yoksa zaten alıynıyosunz dedı

     2. Nihat dedi ki:

      Dilimde yaralar var ama konuşmada sıkıntı yok
      Sadece yaralar var sıkıntı olurmu

     3. Admin dedi ki:

      ön sağlık muayenesinde inceleme ile belli olur kardeşim

    3. Fatih dedi ki:

     Yazı öok büyük ve absürt değilse geçerli

 4. efe dedi ki:

  arkadaslar sözleşmeli er lik yaptım 4 ay ve sonrasında bırakma kararı aldım ordakı yüzbasım seni izine göndericez sonrasında gelmiceksın bizde alaya mesaj atıcaz bu personel bu tarıhde burda olması gerekırken bu tarıhde olmadı bız gemi olarak sözlesmesini fes ediyoruz dıye fes edildi
  sorum o kı bekcilik sınavlarına girmeyi düşünüyorum bu olay karsıma cıkarmı ?
  resmi kurumdan sozlesme fes olmus bırını bekcı yaparlarmı ? cevaplarınız ıcın tesekkurler sımdıden
  not yüz kızartıcı suc olmadı olmazda …

  1. Admin dedi ki:

   Sorun olacağını sanmıyorum kardeşim merak etme

 5. Cengiz dedi ki:

  Kazadan dolayi olusmus yara ve ameliyat izi sıkıntı olurmu herhangi platin yada protez yok

  1. Admin dedi ki:

   Ön sağlıkta inceleme sonucu belli olur aşırı derecede değilse sorun olmaz

 6. Aday dedi ki:

  Msb astsubay mülakatından geçtim sözlüye girecem ne zaman sonuçlanır hemen gününde mi yoksa bekleyecek miyiz

  1. Admin dedi ki:

   Bekleyeceksin kardeşim hemen açıklanmaz

  2. Yunus dedi ki:

   Spor mülakatını gecenleri ertesi gün sözlüye çağırıyorlar diye biliyorum. Sen ne zman girdin ayrıca seninle beraber kazananları da mı çağırmadılar ? Bende ayın 28 spor mülakatına girecem

  3. Yunus dedi ki:

   Sözlü mülakata ertesi gün çağırılıyorsunuz ben de ayın 28 spor mülakatına girecem

   1. Oğuz dedi ki:

    hocam grdinmi spor mülakatıyla sözlü arasında ne kadar süre fark var ?

 7. Aday dedi ki:

  Astsubay mülakatina girececem e devletten alınan belge geçerli oluyor mu

  1. Admin dedi ki:

   Kabul ediliyor başvuru kılavuzunda bulunla ilgili bilgi verilmiştir.

   1. Ahmet dedi ki:

    S.a ben mufazzaf ast. Liga başvurdum ön başvurular açıklandı ve benim sonucumda hava trafik ihbar sınıfı ile ek sınavlara gireceksiniz diyor şuan hangi sınavlara gireceğim hiç bir fikrim yok ve sınava 1. Ayın 3ünde çağırıyorlar Yardımcı olursan çok sevinirim Şimdiden teşekkür ederim ..

    1. Admin dedi ki:

     Başvuru kılavuzunda detaylı açıklama yapılmıştır

 8. msb astsubay dedi ki:

  msb astsubay dış kaynak muhtemel sorular nelerdir? bilgisi olan var mı ? mülakata az kaldı

  1. Admin dedi ki:

   Genellkle aynı sorular soruluyor

 9. OĞUZ HAN dedi ki:

  UYGULAMANIZIN İOS TABANLISI NE ZAMAN ÇIKAR ACABA ?

  1. Admin dedi ki:

   Kesin bir tarih yok kardeşim çalışıyoruz

 10. Onur dedi ki:

  Karnimda 7 cm iz var subaylikda sinavinda sorun olurmu ?

  1. Admin dedi ki:

   Ön sağlık aşamasınd abelli olur incelemeye bağlı

 11. Müslüm dedi ki:

  Bu ayda dış kaynak Asubaylık sözlü mülakata girmiş olup bilgi verecek biri varmı acaba arkadaşlar?

 12. Sivaslı dedi ki:

  Arkadaşlar benim mart 14 de astsubaylık mülakatim var gerekli belgelerde güvenlik soruşturması formu var onu biz mi dolduracagız ordakiler mi?

  1. Admin dedi ki:

   Kendin dolduracaksın formu

 13. hatice dedi ki:

  hocam kadın jandarma astsubaylık için başvuru yaptım 300 alımı var 3000 kişi arasından seçilmek için bana önerebileceğiniz yöntemler var mı bir de jandarma/ikmal spor mülakatında parkur branşa göre değişiyor mu?

  1. Admin dedi ki:

   Parkur derecesi ve puanlama sitemizde bulunmaktadır ona göre yüksek puan almanız size avantaj olur

   1. Reyyan dedi ki:

    kpss 72.8 kadınlarda cagrilma ihtimali olur mu

    1. Admin dedi ki:

     Puanlama belli olmuyor

 14. abdurrahman dedi ki:

  Hocam sözlü mülakata giyeceğimiz giysi önemli mi yani takım elbise giymek zorunu mu ?

  1. Admin dedi ki:

   Hayır zorunlu değil ama takım elbise önem arz ediyor

 15. Ahmet Emin dedi ki:

  Yarın sabah sözlü mülakata gireceğim güvenlik formundan başka bişey götürüyor muyuz evrak olarak

  1. Admin dedi ki:

   Evraklar sitemizde açıklanmıştır.

 16. Fatih dedi ki:

  Hocam 25.03.2019 tarihinde Ankarada KKK Astsubaylık spor mülakatım var. Spor Mülakatına gelirken getirilmesi İstenilen belgeler de diplomanın aslı isteniyor. Lakin şuan Ön Lisans diplomam kaybolduğundan bulamıyorum. E devletten alacağım mezun belgesi(öğrenci belgesi) geçerli sayılır mı? Eğer kesin bilginiz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim.

  1. Admin dedi ki:

   Kesin değil ama kılavuzda bununla ilgili bir açıklama yapılmıştır oraya bak kardeşim

  2. Fatih dedi ki:

   Diplomanın aslını istiyorlar. Diplomanda ki isim soyisim ile senin evrakların tutuyor mu diye bakıyorlar. Eğer diplomayı tekrar almanız gibi bir olanak varsa tekrar dan okulun ile irtibata geçebilirsiniz.

 17. Songül dedi ki:

  Düne kadar kayıt yaptıranlar ne zaman mülakata ve sınava cagiriliyor ?

  1. Admin dedi ki:

   Bilemiyorum kardeşim

 18. Ömer dedi ki:

  Merhabalar . Başvurusu yeni biten sözleşmeli astsubaylığa başvurdum. Oldu ya mülakatlara çağrıldık. Götüreceğim belge elbise vs. Şeyler var mı ??? Bilen varsa cevaplayabilir mi ?

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim sitemizde zaten başvuru evrakları verilmiştir. 2019 jandarma yaz

   1. Ömer dedi ki:

    link atar mısınız ? Hiçbir yerde istenen belgeleri bulamıyorum. Msü nün belgeleri çıkıyor sadece .

   2. Eren dedi ki:

    Bakaya durumda olan biri astsubaylık sınavına çağırılmışsa problem arz eder mi. Sınava çağrı formunda bakaya durumda olduğumda zaten belirtmişler. Evrak kontrolde Askerlik durum belgesi istiyorlar mı?

    1. Admin dedi ki:

     Personel Temin Merkezi ile bir görüşmenizi öneririm

 19. Sezer dedi ki:

  Hocam bende astsubaylığa girdim spor geçtim sözlü var bişry sorcam askerde ceza aldım askerliğim uzadı telefondan ve garnizon terkten yüz kızartıcı değil bişey olur mu?

  1. Admin dedi ki:

   Sorun olacağını sanmıyorum kardeşim

 20. ibrahim dedi ki:

  Merhaba sol kolumda dirseğe yakın yerde 12 dikiş var çok aşırı abartılı olmamakla birlikte küçükte sayılmaz 4-5 cm civarında bir dkiş izi var Jandarma Astsubaylık 2019 sınavına gireceğim sorun olur mu ?

  1. Admin dedi ki:

   Ön sağlık aşamasında inceleme ile belli olur

 21. Ali dedi ki:

  Merhaba hocam bir şey sormam lazım sol gözümde hafif kayma var iki gözümde de görmede sıkıntı yok acaba bu kayma hem askerliğe hem de astsubaylık yapmama engel olur mu ?

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim kayma derecesine bakılması gerekiyor. Sağlık aşamasında belli olur.

 22. Cem dedi ki:

  Merhabalar 17 18 yaşlarında uyuşturucu yakallattım ve denetimli serbestlik gördüm ve tertemiz bir şekilde bitirdim yani sadece ayda 1 kere imza attım. Üstünden 7 yıl geçti hiç bir suç yada başka birşey yok güvenlik soruşturmasında sorun olurmu

  1. Admin dedi ki:

   Sorun olabilir ama kesin olarak soruşturma aşamasında belli olur

 23. Murat dedi ki:

  Kardeşim merhaba ayagimda platin var ama benim yürümeme kosmama engel değil sağlıktan elerler mi ona gore gidecem ankaraya sinavlara

  1. Admin dedi ki:

   Platin genellikle sorun oluyor ön sağlık aşamasında inceleme ile belli olur

 24. Eren dedi ki:

  astsubaylık başvuru yaptım çağrıldım.. benim ayak küçük parmağımı kırdım biraz havada duruyor sadece, herhangi sıkıntı çekmiyorum ayakkabı giyerken bile… bide gözüm 0,75 miyopluk var gözlük kullanmıyorum sağlıktan geçermiyim sizce..

  1. Admin dedi ki:

   Ön sağlık incelemesi ile parmağın belli olur gözde sorun olacağını sanmıyorum

 25. Mustafa dedi ki:

  Merhaba spor için sağlık raporu lazım galiba aile heminden alınan normal sağlık raporundan bir farkı var mı ?

  1. Mustafa dedi ki:

   Sol üst alnımda dikiş yeri var 7 yaşından kalma üstüne saçlarım giriyor 2 cm yaklaşık ön sağlıkta çıkar mı

 26. Fırat dedi ki:

  İyi günler ben soyadımı degistirdim ögrenci belgesi eski ismimle çıkıyor eski soyadımla götürsem olur mu ?

  1. Admin dedi ki:

   Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaran tutuyorsa sorun olmaz kardeşim

 27. Barış dedi ki:

  Herkese iyi günler jandarma astsubaylık mülakatına giricem istenilen belgelerde parkur spor yapmasına bir engel yoktur ibarereli tek hekim imzalı sağlık raporu istiyorlar ben aile hekiminden aldm ama bu ibare yok sorun teşkil eder mi. şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

  1. Admin dedi ki:

   Sorun olmaz geçerlidir

 28. RAŞİT dedi ki:

  merhaba ben 2019 msü sınavına girdim. Astsubay myo tercihi yapacağım
  düz tabanım ama esnek düztaban yorulma veya herhangi bir engel yok şükür.
  Sağlık mülakatında elenirmiyim yada yüzde kaç geçebilme şansım var.
  Şimdiden sağolun.

  1. Admin dedi ki:

   Ön sağlık aşamasında inceleme ile belli olur kardeşim

 29. Serhat kulaksiz dedi ki:

  Her sene ayni sorularmi cikiyo farkli mi oluyor sorular

  1. Admin dedi ki:

   Genellikle aynı oluyor ama güncele dair sorularda geliyor

 30. Hasari AKAR dedi ki:

  Abiler Bende De Kunduracı Göğsü Denilen Bir Göğüs Bozukluğu var sizce Astsubaylık alımında sıkıntı olurmu güvercin göğsü değil kunduracı göğsü yani içe doğru eğim almış sizden ricam cevaplarssanız

  1. Admin dedi ki:

   kardeşim aramaya kunduracı göğüs yaz gelir sağlık yönetmeliği

 31. Polat dedi ki:

  Hocam 21.06.2019 tarihinde mulakatlara girecem sozmesli er olarak ne yapmam lazım

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim kendine güvenin olsun yeter sorular aynı olabilir değişik genel kültür bilgileride olabilir

 32. Bakii dedi ki:

  Uygulamayı bulamadım sayfada yardımcı olabilir misiniz ?

  1. Admin dedi ki:

   askeri mülakat soruları yaz kardeşim google playde var

 33. islam dedi ki:

  daha yeni 12. sınıfa geçtim ne zaman başvuru yapmam ve ne zamn sınavlara girmem gerekiyor

  1. Admin dedi ki:

   alımlar olunca duyuracağız meslek yüksek okulu alımlar genellikle üniversite sınavından sonra oluyor

 34. Onur dedi ki:

  Kapalı safra kesesi ameliyatı geçirdim karnımda 4 tane delik var şuanlık.Kapalı yoldan safra kesesi alımı engel teşkil eder mi? Şu an da safra kesem yok.Taş nedeni ile alındı.Bilgilendirirseniz sevinirim.
  Saygılar.İyi çalışmalar.

 35. merve dedi ki:

  mulakatların bırınden gecıp bırınden kalırsak ne olur?

  1. Admin dedi ki:

   aşamlar biribirin devamı oluyor

 36. Yeliz dedi ki:

  17 yaşındayım açık öğretimden okuyorum bayan astsubaylık sinvalarina girmek istiyorum girebilirmiyim ve bayan astsubay alımı yüksek mi

  1. Admin dedi ki:

   Alımlar belli olmuyor kardeşim alımlar geldikçe duyuracağız

 37. kübra dedi ki:

  merhabalar ayın 27’sinde subaylık sözlü mülakatım var. mülakatta genellikle böyle sorular mı soruluyor yoksa mesleki yada yasadığımız şehir ile ilgili sorularda soruyorlar mı?

  1. Admin dedi ki:

   Genel olarak yukarıdaki gibi ama mesleki bilgiler de sorulabiliyor

 38. ferdi dedi ki:

  şimdi yukarıda yazan soru cevaplar her sene genelde sorulanlar mı

  1. Admin dedi ki:

   genellikle çıkıyor kardşeim

 39. Abdullah dedi ki:

  Hocam denetim serbestliği sorun oluyor mu ast.icin?

  1. Admin dedi ki:

   Başvuru kılavuzundaki suçlar olmaması gerekiyor

 40. şerif GÜNEŞ dedi ki:

  admin 2020 astsubaylık için taban puan ne biliyormusunuz ???

  1. Admin dedi ki:

   MSü alımını diyorsan o 2020 msü sınavı sonucu belli olacak

   1. Hasan Yılmaz dedi ki:

    selamun aleyküm admin kardeş.Sözlü mülakatı geçtim ve Sağlık heyetine girdim kardiyoloji doktoru dedi ki kalbinde çok küçük bir delik var bu tsk için bir engel teşkil eder mi

    1. Admin dedi ki:

     Kardeşim TSK Sağlık Yönetmeliğini incelemeni öneririm çünkü yönetmelik biraz karışık rütbelere göre şartlar değişiyor

     1. Nedime dedi ki:

      Admin ben jandarma astsubaya başvurdum ama branş seçimi olmadı düz önlisans bayan jandarma astsubaya başvurdum branş seçimi neye göre olacak bizde bilgi verirmisin

     2. Admin dedi ki:

      Başvuru ekranını görmedeğim için seçimler hakkında bir şey diyemiyorum

 41. erdem çolak dedi ki:

  ben 20 yaşındayımn lise son sınıf öğrencisiyim sözleşmeli er liğe başvurdum okulum skını olurmu bu sene mezun oluyorum okuldan

  1. Admin dedi ki:

   ilkokkul mezunu olduğu için sorun olmaz

 42. Emin Öztürk dedi ki:

  Merhaba. 2 yıllık ön lisans mezunuyum 2020-2021 yıllarında jandarma astsubay alımları olacak mı ?
  Başvuru için bir önceki yılın KPSS sınavına girmiş olmam gerekiyor değil mi ?

  1. Admin dedi ki:

   dıştan alımla rbelli olmuyor her an gelebiliyor yani

 43. kızıl elma dedi ki:

  bademcıgım yok 2 yasında alınmıs boğazım falanda acımıyor/ağrımıyor sıkıntı olurmu

  1. Admin dedi ki:

   sorun olmaz

 44. dehan dedi ki:

  merhaba,ben ön lisans fizyoterapi öğrencisiyim 2020 de mezun olucam ve askeriye de görev almak istiyorum. hemşirelik diplomam da var ve milli sporcuyum. Sizce kadın olarak askeri sağlık personeli olabilir miyim?

  1. Admin dedi ki:

   sağlık branşı olarak alımlar olabiliyor o zaman başvurursanız olur ama alım ne zaman olur belli olmaz

   1. dehan dedi ki:

    alımlar sağlıktan veya başka bölğmden mi oluyır yoksa eğitim sırasında mı buna karar veriliyor bu konuya dair bilgim yokta

   2. Süleyman dedi ki:

    Admin “yazımın sonunda bi uygulama önereceğim” demiştniz uygulamın adı ne

    1. Admin dedi ki:

     yazının sonuunda resimler var kardeşim

 45. Sertan dedi ki:

  Subaylıkta bu sorular çıkacak mı?

  1. Admin dedi ki:

   genellikle aynısı çıkıyor

 46. Abdulsamet tosun dedi ki:

  Jandarma astsubay alnında üniversite puanı isteniyormu

  1. Admin dedi ki:

   JAMYO alımında TYT ilk 500 bin sıralaması isteniliyor

 47. Okan dedi ki:

  Merhaba ben bu yıl 2020 sozlesmeli astsubay alımına basvurdum ama tyt puanı istiyor ben bu yıl ki tyt ye girmedim gecen yıl ki tyt ye girdim 200 aldım gecerli olurmu ?

 48. Ömer dedi ki:

  Merhaba benim boyuma göre kilom az alınmada sıkıntı olurmu

  1. Admin dedi ki:

   site içi arama boy kilo yazarak tabloları inceleyebilirsiniz

 49. Busegül dedi ki:

  Pdf olarak ekleme yapamaz mısınız?

  1. Admin dedi ki:

   en kısa sürede yayınlacağız

error: Content is protected !!