2021 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Seçim Aşamalarına Giderken Götürülecekler

2021 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Seçim Aşamalarına Giderken Götürülecekler

Astsubay Adayları bu yazımda Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Seçim Aşamalarına Giderken Götürülecekler sorusunu cevaplamaya çalışacağım.

Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Seçim Aşamalarına Giderken Götürülecekle

Sınav Çağrı Belgesi,

 Aday, İnternetten alınan 2’nci Seçim Aşaması Sınav çağrı belgesini (barkotlu) yanında getirecektir.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi/TC Kimlik Kartı Fotokopisi,

Aday kendisine ait nüfus cüzdanının/TC Kimlik Kartının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

Askerî Kimlik Fotokopisi,

Hâlen askerlik yapan/askerde olan aday, kendisine ait askerî kimlik kartının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Askeri kimlik kartının aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

Meslek Yüksekokulu/Önlisans/Lisans/Yüksek Lisans Mezuniyet belgesi,

Aday mezun olduğu meslek yüksekokulu diploması ile en az iki yıl süreli fakülte/yüksekokula ve/veya yüksek lisansa ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ve bir adet fotokopisini (e-devletten alınan belge) (fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği de kabul edilir) getirecektir.

Denklik Belgesi,

 Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.

Terhis Belgesi/Belgeleri (Askerlik hizmetini bitirenler için),

Terhis belgesinin/belgelerinin aslı ve bir adet fotokopisi veya Askerlik Şubelerinden onaylı sureti getirilecektir. (onaysız fotokopi kabul edilmez.). E-devlet’ten alınan askerlik durum belgeleri kabul edilmeyecektir.

Askerlik Durum Belgesi,

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi.

Şehit/gazi kendisi, anne, baba, eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan (Kuvvet K.lıkları / J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı / SGK ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından) alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir. (Şehit/gazi personel TSK’ya mensup ise ilgili belgeyi bağlı oldukları Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlıklarından, diğer kamu kurumlarına mensup ise mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de alacaktır.)

Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınan adli sicil kaydı olmadığına dair belge),

Ayrıca, ADLİ SİCİL KAYDI olan adaylar konu ile ilgili adli evraklarının aslını ve bir adet fotokopisini (Mahkeme kararı, iddianame ve sonuçlandıysa kesinleşme şerhi) yanında getireceklerdir

Nitelik Belgesi (TABLO 5-6 ve 7),

(a)   Halen silahaltında olan 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamındaki Yedek Subay/Yedek Astsubaylar, erbaş ve erler ile askerlik hizmetini yaparken en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzun eklerinde belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(b)   Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

KPSS P3 Lisans/KPSS P93 Ön Lisans Puanı Belgesi,

Tüm adaylar Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSS P93 Ön Lisans/ Geçerli KPSS P3 Lisans Puanı asgari 60 olan” sınav sonuç belgesini getireceklerdir. Başvurmadan önce Sınav Sonuç Belgelerinin uygunluğunun e-devlet’in ilgili sayfasından kontrol edilmesi adayların sorumluluğudur.

(12) Adaylar gelirken e-devlet şifrelerini de yanlarında getireceklerdir.

(13) Fiziki Yeterlilik Testine katılmak üzere adayın spor yapabileceğine dair örneği TABLO-8’de bulunan Tek Hekim Raporu ve örneği TABLO-9’da bulunan Muvafakatname belgesi getirilecektir.

Bir Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Esas Form,

 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu TABLO-10’dadır. (Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacak ve adaylar tarafından yanlarında getirilecek ancak dosyalarına takılmayacaktır.)       

(15) Adaylar ayrıca yanlarında tükenmez kalem (Mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

(16) Evrak kontrol aşamasında adaylara ait belgeler, kontrolü müteakip adaya iade edilecek, tüm seçim aşamalarında adayın yanında bulunacaktır. Adaylar diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını da yanlarında getireceklerdir.

(17) Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgeleri yukarıda belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] şeffaf kapaklı mavi dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır.

(18) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

Kara – Deniz – Hava Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Taban Puanları

Muvazzaf – Sözleşmeli Astsubay Boy – Kilo Tablosu

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.